Loading...

Kategoria: Poradnik

Odmowa wypłaty odszkodowania z AC – najczęstsze powody

Uczestniczyłeś w kolizji, w której nikomu nic się nie stało, a uszkodzone są tylko pojazdy? Masz dodatkowe ubezpieczenie samochodu, więc liczysz na wysokie odszkodowanie? Niestety nie zawsze jest to tak oczywiste. Nawet jako posiadacz autocasco możesz spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania lub zaniżeniem należności z AC. Zobacz, kiedy ubezpieczyciel ma prawo odrzucić Twoje roszczenie. 

Ubezpieczenie AC to dobrowolny i dodatkowy pakiet ochronny dla Twojego samochodu. Autocasco umożliwi Ci odzyskanie pieniędzy np. w sytuacji, gdy będziesz sprawcą wypadku albo ktoś ukradnie Twój samochód.

Odmowa wypłaty odszkodowania z AC 

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące warunków i wyłączeń ubezpieczenia swojego samochodu znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Są tam opisane wszystkie sytuacje, w których zakład ubezpieczeń może odmówić Ci wypłaty pieniędzy za szkodę. W każdej firmie zapisy w OWU mogą być inne, ponieważ autocasco to szczególny typ polisy, której warunki odpowiedzialności za zdarzenie określa sam ubezpieczyciel. Najczęstsze przyczyny odmowy wypłaty pieniędzy z AC to:

 • stłuczka pojazdem, który był użytkowany niezgodnie z danymi z umowy (np. prywatne auto wykorzystywane jako taksówka);
 • podczas wypadku samochodem kierowała osoba bez uprawnień;
 • przyczyną kolizji były zamieszki lub rozruchy na drodze;
 • celowe uszkodzenie auta;
 • jazda samochodem niedopuszczonym do ruchu;
 • rzeczywiste okoliczności zdarzenia były inne niż te podane we wniosku;
 • szkody są efektem źle wykonanej naprawy pojazdu;
 • wartość szkody jest niższa niż minimalna kwota określona w umowie ubezpieczenia AC. 

Odmowa wypłaty odszkodowania czeka Cię także wtedy, gdy ubiegasz się o pieniądze za zdarzenie, którego nie obejmuje zakres Twojej polisy. Wyobraź sobie pana Michała. Jest on posiadaczem najmniejszego pakietu AC i właśnie jedzie na stację benzynową, ponieważ kończy mu się paliwo. Po zatankowaniu samochodu Pan Michał orientuje się, że przez pomyłkę, zamiast oleju napędowego, wlał do baku benzynę. Czy w tej sytuacji ma prawo zgłosić szkodę do ubezpieczyciela i domagać się pieniędzy na naprawę pojazdu? Niestety nie. TU słusznie odmówi wypłaty odszkodowania, powołując się na brak zapisu o nieprawidłowym tankowaniu w OWU. 

Miejsce powstania szkody a odrzucone odszkodowanie z autocasco

Wiele zakładów ubezpieczeniowych w ramach AC oferuje kierowcom dodatkowe usługi, np. ubezpieczenia opon lub szyb. Jest to ochrona ograniczona czasowo (okres obowiązywania określony jest w umowie) oraz terytorialnie. Przykładowo, Link4 może odmówić wypłaty odszkodowania z AC, jeśli do zdarzenia dojdzie na drodze niepublicznej i nieutwardzonej. 

Wyłączenia terenowe dotyczą też kradzieży samochodu. Proama nie wypłaci Ci pieniędzy, jeśli skradziono Twój samochód w Rosji, na Ukrainie lub Białorusi. Concordia do tej trójki dodaje jeszcze Albanię i Mołdawię. 

Zaniedbania właściciela a odmowa wypłaty odszkodowania AC

Ubezpieczyciel odrzuci roszczenie również przez Twoje zaniedbania. Jako kierowca masz obowiązek wykonywania okresowych badań technicznych swojego samochodu. Jeśli w trakcie zdarzenia okaże się, że jechałeś pojazdem bez aktualnego przeglądu, Twoje szanse na odszkodowanie zmaleją. 

Mimo wykupionego autocasco może Cię spotkać także odmowa wypłaty odszkodowania za kradzież pojazdu. Podczas kalkulacji wysokości składki pracownik zakładu poprosi Cię o podanie liczby kluczyków lub kart umożliwiających otwarcie samochodu. Jeżeli przy zgłaszaniu kradzieży okaże się, że zestaw nie jest kompletny, możesz nie dostać żadnych pieniędzy.  

Zanim złożysz wniosek o odszkodowanie, sprawdź, czy OWU nie wyłącza Twojej sytuacji z odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wskazówkę tę wykorzystaj jako podpowiedź, jak wybrać najlepsze AC – szukaj takich ofert, które mają jak najmniej wykluczeń. Pamiętaj też, że większość ubezpieczycieli oferuje zaniżone odszkodowanie z AC, dlatego zanim zgodzisz się na zaproponowaną stawkę, skonsultuj się z naszymi prawnikami. Specjaliści z nalezysie.pl i euco.pl bezpłatnie sprawdzą Twoją sytuację i podpowiedzą, ile jeszcze uda Ci się wynegocjować. 

Zobacz również:

Na czym polega Bezpośrednia Likwidacja Szkody (BLS)?

Spotkałeś się z odmową wypłaty odszkodowania? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny? Kiedy przysługuje?

Zawsze, gdy trafiasz do lekarza lub szpitala, liczysz na trafnie postawioną diagnozę. Słusznie oczekujesz fachowej opieki i szybkiego powrotu do pełni zdrowia. Niestety, wizyty w placówkach medycznych często nie kończą się tak optymistycznie. Jako pacjent jesteś narażony na błąd medyczny personelu. Przysługuje Ci wtedy odszkodowanie za błędy lekarskie. Sprawdź, jak je uzyskać i kiedy sprawa się przedawnia.

Najczęstsze błędy popełniane przez personel medyczny to m.in. brak decyzji o cesarskim cięciu i zbyt późno postawiona diagnoza. Inne przypadki to pozostawienie narzędzi w ciele pacjenta po operacji, zakażenie salmonellą lub zakażenie bakteryjne.

Błąd medyczny a błąd lekarski 

Błąd medyczny i błąd lekarski to pojęcia, które nie mają jednej, jasno sformułowanej definicji. Mimo to, traktowane są jako działania lub zaniechania personelu medycznego sprzeczne z obowiązującymi zasadami wiedzy i praktyki medycznej. Przyczyniają się do naruszenia zdrowia lub życia pacjenta i mogą być powodem utraty prawa do wykonywania zawodu przez lekarza lub pielęgniarkę. 

Błąd lekarski i błąd medyczny często są niesłusznie utożsamianie. Pierwszy może być spowodowany wyłącznie przez niewłaściwe działanie lekarza. Oznacza to, że błędem lekarskim jest np. źle postawiona diagnoza lub niewłaściwie dobrane leczenie. Błąd medyczny popełni nie tylko lekarz, ale też pielęgniarka lub ratownik medyczny. Można tu zaliczyć niewłaściwe odczytanie zapisu z urządzenia medycznego, podanie złego leku, niewłaściwą reanimację itp. 

W odniesieniu do zaniedbań i przewinień w placówkach szpitalnych i przychodniach, obowiązuje też pojęcie niepowodzenia w leczeniu. Jest to określenie pacjenta na niesatysfakcjonujący wynik leczenia. Efekt kuracji nie jest w tym przypadku winą ani zaniedbaniem pracowników medycznych i nie należy traktować go na równi z błędami medycznymi i lekarskimi. Przyczyną niepowodzenia w leczeniu są m.in.: nieprzestrzeganie zaleceń lekarza, agresywny przebieg lub zaawansowane stadium choroby.

Jeżeli masz przypuszczenia, że w trakcie pobytu w szpitalu Twój stan zdrowia pogorszył się przez błędy lekarskie lub medyczne, skonsultuj się z naszymi prawnikami. Specjaliści nalezysie.pl wraz z euco.pl przeanalizują Twoją sprawę bez żadnych opłat. Wszelkie podejrzenia pogorszenia zdrowia lub śmierci spowodowane winą personelu medycznego wymagają osobnej interpretacji i strategii działania. 

Inne rodzaje błędów w szpitalu lub przychodni

Poza błędami lekarskimi, medycznymi i niepowodzeniu w leczeniu, istnieją także inne typy pomyłek na terenie szpitala, które dają Ci prawo do odszkodowania. Są to np.:

 • błąd diagnostyczny – polega na niewłaściwym rozpoznaniu stanu zdrowia u pacjenta. Dochodzi do niego m.in. przez bagatelizowanie objawów i nieprzekierowanie pacjenta do specjalisty. 
 • błąd techniczny – jest niepoprawną realizacją leczenia. Przykładem jest pozostawienie narzędzi w ciele pacjenta po operacji lub zoperowanie niewłaściwego organu. Błędem technicznym byłoby też przetoczenie nieodpowiedniej grupy krwi.
 • błąd organizacyjny – odpowiada za niego kierownictwo szpitala. Są to braki kadrowe, korzystanie z przestarzałych sprzętów medycznych i zaniedbania w utrzymaniu higieny i sterylności. 
 • błąd terapeutyczny – to nieprawidłowy sposób leczenia. Może do niego dojść w sytuacji, gdy lekarz zaleci kurację przestarzałymi metodami lub postąpił sprzecznie z powszechną praktyką. 

Błąd medyczny – odszkodowanie dla pacjenta

Odszkodowanie za błąd medyczny lub lekarski dostaniesz, o ile udowodnisz winę personelu medycznego. W procesie odzyskiwania szkody niezbędny będzie materiał dowodowy przedstawiający przebieg leczenia i poniesione koszty (np. za zakup leków, sprzętu medycznego czy dojazdu do szpitali). Wniosek o odszkodowanie będzie zasadny, jeśli spełnione będą trzy warunki:

 1. poniosłeś szkodę majątkową (np. przez błąd lekarza pogorszyło się Twoje zdrowie);
 2. osobą odpowiedzialną za zaistnienie sytuacji był błąd lekarza lub innego pracownika medycznego;
 3. istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy Twoją szkodą a zaniedbaniem personelu szpitala.

Jak dostać odszkodowanie za błędy lekarskie? 

Czas przewidziany na zgłoszenie szkody to 3 lata od dnia nieszczęśliwego zdarzenia. W niektórych przypadkach okres ten może być jednak wydłużony. Proces uzyskiwania odszkodowania za błędy lekarskie i medyczne może toczyć się w trakcie postępowania karnego lub cywilnego. Droga karna wymaga złożenia wniosku na policję lub do prokuratury, a postępowanie cywilne kierowane jest przeciwko konkretnemu podmiotowi – w przypadku błędu medycznego może być to szpital lub przychodnia. Jednostką odpowiedzialną za wypłatę odszkodowania, renty lub zadośćuczynienia jest ubezpieczyciel placówek medycznych. 

Popełnienie zaniedbania przez lekarza możesz zgłosić też do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. Organ powoła wtedy specjalny sąd lekarski, który zajmie się wyjaśnieniem sprawy. 

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie za błąd medyczny?

Zadośćuczynienie za błąd medyczny lub lekarski jest inną formą świadczenia rekompensacyjnego. Otrzymasz je za doznaną szkodę niemajątkową, a więc ból fizyczny i psychiczny, jakiego doświadczyłeś wskutek nieszczęśliwego zdarzenia w szpitalu. Kwota świadczenia ustalana jest indywidualnie i zależy m.in. od:

 • czasu trwania i bolesności leczenia;
 • wieku poszkodowanego;
 • stopnia kalectwa i oszpecenia;
 • prognoz na przyszłość
 • trwałości skutków błędu lekarskiego lub edycznego. 

Zobacz również:

Lekarz nie udzielił Ci pomocy? Sprawdź, jakie są Twoje prawa

Pacjent z chorobą przewlekłą w pandemii. Opóźnienia w diagnostyce i leczeniu

Stałeś się ofiarą błędu medycznego? Należy ci się dodatkowe odszkodowanie. Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację

Zadośćuczynienie a odszkodowanie. Sprawdź, kiedy przysługują i czym się różnią

Wyobraź sobie, że przez czyjąś nieuwagę stajesz się ofiarą wypadku. Zderzenie z drugim samochodem uszkodziło Twoje auto i spowodowało obrażenia na ciele. Masz złamaną rękę i w najbliższym czasie nie możesz pracować zawodowo. Czy wiesz, że przysługuje Ci nie tylko odszkodowanie, ale i zadośćuczynienie? Sprawdź, czym różnią się te dwie formy rekompensaty i co jest podstawą ich wyliczenia. 

Jeżeli ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty pieniędzy lub wypłacił zbyt niskie świadczenie, odwołaj się od jego decyzji. W Polsce ponad 80% poszkodowanych ma zaniżone odszkodowania.

Odszkodowanie – co to za rekompensata?

Odszkodowanie to forma świadczenia pieniężnego. Ubezpieczyciel wypłaca je w celu wyrównania szkody materialnej odniesionej podczas nieszczęśliwego zdarzenia. Pieniądze z odszkodowania umożliwiają Ci naprawienie pojazdu, a jeśli w trakcie zdarzenia doznałeś też uszkodzenia ciała, utraciłeś zdrowie lub bliską osobę, przysługuje Ci odszkodowanie za poniesione koszty leczenia lub za śmierć członka rodziny.

Kwota odszkodowania za szkodę materialną jest łatwa do wyliczenia. Jej wysokość kalkulowana jest w oparciu o ceny rynkowe (w przypadku rekompensaty za utracone przedmioty materialne) oraz rachunki za zakupione sprzęty medyczne, leki, koszty dojazdu do szpitali czy przychodni (w przypadku uszkodzeń ciała). Warto wiedzieć, że pieniędzmi z odszkodowania zapłacisz nie tylko za leczenie w placówkach refundowanych, ale także w prywatnych zakładach opieki zdrowotnej i gabinetach rehabilitacyjnych. 

Zadośćuczynienie za krzywdę

Innym typem świadczenia jest zadośćuczynienie. Jest to jednorazowo wypłacana suma pieniędzy, która ma złagodzić powstałą szkodę niematerialną. Masz prawo do zadośćuczynienia, jeśli w trakcie wypadku naruszone zostały np. Twoje zdrowie, spokój, wolność, wizerunek, dobre imię czy prywatność, a Ty doznałeś przez to krzywdy fizycznej lub psychicznej. Jeżeli nie wiesz, czy przysługuje Ci prawo do zadośćuczynienia, skontaktuj się z naszymi prawnikami. Specjaliści nalezysie.pl i euco.pl bezpłatnie przyjrzą sie Twojej sprawie i podpowiedzą, jakie świadczenia otrzymasz.

Kwota zadośćuczynienia nie jest tak łatwa do wyliczenia, jak odszkodowanie. W tym przypadku nie ma cen usług i kosztów rynkowych, na których można oprzeć kalukację. Ubezpieczyciel będzie wyceniał doznane krzywdy niematerialne, czyli takie, które wpłynęły na Twoją psychikę. Wysokość zadośćuczynienia powinna być adekwatna do rozmiaru Twojego cierpienia. Do kalkulacji będą więc brane czynniki takie jak:

 • czas trwania i intensywność cierpienia;
 • zakres i skutki kalectwa lub oszpecenia;
 • bolesność leczenia;
 • czas rehabilitacji;
 • wiek;
 • rokowania na przyszłość. 

Zadośćuczynienie za śmierć

Pieniądze z zadośćuczynienia dostaniesz także wtedy, gdy w trakcie nieszczęśliwego zdarzenia zmarł ktoś z Twoich bliskich. Podstawą do wypłaty jest wówczas odczuwane poczucie osamotnienia lub dolegliwości fizyczne (np. bezsenność, ataki paniki, utrata apetytu). Zadośćuczynienie dostaniesz także wtedy, gdy śmierć członka rodziny spowodowała pogorszenie stanu materialnego w rodzinie (np. gdy zmarły był jedynym żywicielem). 

Zadośćuczynienie a odszkodowanie – kwestie formalne

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to dwa różne typy świadczeń, a więc inny jest także sposób ich dokumentowania. Procedura przyznawania odszkodowania ogranicza się do zgłoszenia szkody do sprawcy zdarzenia i dołączenia materiału dowodowego, który potwierdza okoliczności i odpowiedzialność jednego z kierowcy. Ubezpieczyciel zwykle w ciągu miesiąca szacuje koszty i wypłaca pieniądze na konto. 

Procedura wypłaty odszkodowania wymaga innych dowodów – takich, które potwierdzą doznaną szkodę niematerialną. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do TU sprawcy i złożenie dokumentów, które potwierdzą stan zdrowia. Mogą to być:

 • opinia psychologa;
 • opis zdarzenia;
 • rachunki za leczenie.

W wielu sytuacjach jest to proces wystarczający, jednak przy skomplikowanych przypadkach sprawa może wymagać złożenia pozwu do sądu. 

Jeżeli ubiegasz się o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby, ubezpieczyciel zażąda potwierdzenia Waszej relacji i udowodnienia łączącej Was więzi. W tym celu możesz złożyć np. akt ślubu, wspólne zdjęcia oraz zeznania innych członków rodziny lub sąsiadów. 

 

mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk Radca Prawny, Komplementariusz Kancelarii Radców Prawnych EuCO. S.A.

Opinia eksperta

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to określenia, z którymi osoby poszkodowane spotykają się w związku z procesem likwidacji szkody w ramach OC sprawcy zdarzenia. Nie są to jednak pojęcia tożsame i nie można się nimi posługiwać zamiennie. 

Najogólniej można wskazać, iż odszkodowanie będziemy odnosić w przypadku szkody majątkowej, a zwrot zadośćuczynienia jest przyporządkowany do szkody niemajątkowej.

Jeżeli zatem osoby poszkodowane będą żądały między innymi zwrotu kosztów dojazdu do placówek medycznych, zwrotu wydatków poczynionych na zakup lekarstw, specjalistycznych środków higieny, wizyt lekarskich, sprzętu ortopedycznego, specjalistycznego odżywiania, to właściwym sformułowaniem będzie odszkodowanie.

Odszkodowanie będzie też odnosić się do żądania zapłaty środków pieniężnych z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej oraz wypłaty świadczeń rentowych.

Wartość odszkodowania pieniężnego powinna być adekwatna do wysokości poniesionych wydatków i kosztów poniesionej szkody materialnej.

Jeżeli natomiast osoba poszkodowana będzie występować z żądaniem zapłaty z tytułu doznanego przez nią uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia, naprawienia krzywdy z tytułu zgonu osoby najbliższej, to mamy do czynienia z zadośćuczynieniem pieniężnym.

Celem zadośćuczynienia jest łagodzenie, a nie – jak w przypadku odszkodowania – wyrównanie powstałej szkody.

Wysokość zadośćuczynienia z tytułu uszczerbku na zdrowiu czy rozstroju zdrowia zależy od ich rozmiaru. Pod ocenę będzie brane to, czy jest to uszczerbek trwały czy długotrwały. Przy określaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego nie mogą być również pominięte takie elementy jak: okres hospitalizacji, rehabilitacji, dotkliwość leczenia, wielkość ujemnych przeżyć fizycznych i psychicznych z tym związanych, wiek osoby poszkodowanej, trwałość dysfunkcji, rokowania na przyszłość, świadomość osoby poszkodowanej co do swojego stanu zdrowia, stan emocjonalny, psychiczny, blizn, oszpecenie. 

Ważne, aby przy określaniu wysokości zadośćuczynienia odnosić się do orzecznictwa sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego.

Nie wiesz czy należy się Tobie odszkodowanie? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację

Wyższe odszkodowanie z OC. Jak je uzyskać i kto może pomóc poszkodowanemu?

Jesteś świeżo po stłuczce lub wypadku? Chcesz uzyskać odszkodowanie z OC, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? Samodzielne dochodzenie wypłaty pieniędzy od ubezpieczyciela może być męczące i skomplikowane. Profesjonalne wsparcie prawników skróci proces wyjaśniania okoliczności i pomoże uzyskać dopłaty do odszkodowania.

Specjalista do spraw odszkodowań podpowie, kiedy dostaniesz pieniądze za śmierć osoby bliskiej w wyniku wypadku. Doradzi, jakie odszkodowanie przysługuje za nieudzielenie pomocy przez lekarza i czy warto ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny.

Kto pomoże uzyskać wyższe odszkodowanie?

Ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania lub znacznie zaniżył jego wartość? Niestety jesteś jednym z wielu takich przypadków. Zgłoś się do kancelarii odszkodowawczej i zawalcz o swoje pieniądze. Pełnomocnicy firmy pomogą Ci przejść przez proces odszkodowawczy, a dzięki ich wsparciu unikniesz problemów z niedotrzymywaniem terminów zgłaszania szkody i brakiem reprezentacji w sądzie. 

Odzyskiwanie odszkodowań z OC ze wsparciem pełnomocnika

Próba samodzielnego odzyskania pieniędzy od ubezpieczyciela często kończy się odmową lub zaniżeniem należności. Nawiązując współpracę z kancelarią odszkodowawczą, zyskujesz specjalistyczną pomoc już od samego początku. Doświadczony pełnomocnik będzie wsparciem na etapie analizy i w trakcie trwania sprawy odszkodowawczej. Możesz liczyć na jego doradztwo aż do chwili wypłaty odszkodowania na Twoje konto.

Bezpłatna analiza

Prawnicy z nalezysie.pl i euco.pl za darmo przeanalizują Twoją sprawę i powiedzą, jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia roszczenia. Pomogą ustalić, kto i w jakim stopniu odpowiada za zdarzenie oraz jakie świadczenia kompensacyjne Ci przysługują. 

Reprezentacja w trakcie rozpraw sądowych

Wiele spraw odszkodowawczych trafia na ścieżkę sądową. Jest to stresująca sytuacja, w której często trudno się odnaleźć. Dobrze mieć wtedy adwokata znającego techniki wykorzystywane przez ubezpieczycieli do zaniżania odszkodowania. Pełnomocnik będzie nie tylko wsparciem merytorycznym, ale też reprezentantem.

Skuteczna negocjacja

W ponad 80% przypadków poszkodowani otrzymują zaniżone odszkodowanie. Jest to efekt manipulacji i uchylania się od odpowiedzialności. Ubezpieczyciele chcą wzbogacić się kosztem klientów i wypłacają im niższe świadczenia. Częste metody to zaniżanie wartości rynkowej pojazdu czy niezwracanie kosztów za holowanie uszkodzonego samochodu do warsztatu mechanicznego. Pełnomocnicy dobrze znają tę taktykę i potrafią skutecznie formułować argumenty przemawiające na korzyść poszkodowanego. Dzięki merytorycznie poprowadzonej polemice możesz dostać nie tylko odszkodowanie z OC sprawy, ale też zadośćuczynienie i inne dopłaty do odszkodowań.

Prawnik działa w Twoim interesie. Co to oznacza? Wyobraź sobie, że jesteś w pracy. Twój samochód stoi pod drzewem na pobliskim parkingu. Nieoczekiwanie w ciągu kilku minut nadciągnęła burza, a silny wiatr strącił gałąź, która spadła na dach Twojego auta. Podczas ubiegania się o odszkodowanie, ubezpieczyciel najprawdopodobniej zaniży wartość Twojego samochodu i będzie zachęcał Cię do ugody. Pełnomocnik wyjaśni Ci wtedy, że przyjmując propozycje TU, zrzekasz się dalszych roszczeń i zamykasz sobie drogę do uzyskania większych pieniędzy. Prawnik stworzy indywidualną strategię działania i znajdzie argumenty przemawiające na Twoją korzyść. Pamiętaj – ugoda jest rozwiązaniem dobrowolnym. Nie masz obowiązku jej podpisywać, jeżeli przyznane odszkodowanie jest zaniżone.

Jakie odszkodowania można uzyskać ze wsparciem adwokata?

Prawnicy są biegli w rekonstruowaniu zdarzeń i odzyskują różnorodne świadczenia ze względu na mnogość i indywidualność przypadków. Dzięki wsparciu pełnomocnika dostaniesz m.in.:

 • odszkodowanie powypadkowe;
 • zadośćuczynienie z OC sprawcy;
 • odszkodowanie za wypadek przy pracy; 
 • stosowną rentę;
 • zwrot kosztów leczenia;
 • odszkodowanie za błąd medyczny.

Zasądzone pieniądze będą nawet kilka razy wyższe niż początkowe propozycje oferowane przez ubezpieczyciela. Pamiętaj też o możliwości otrzymania dopłaty do odszkodowania. Wielu poszkodowanych nieświadomie rezygnuje z tych dodatkowych pieniędzy, ponieważ nie każdy wie o tym, że mogą być wypłacone. 

mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk Radca Prawny, Komplementariusz Kancelarii Radców Prawnych EuCO. S.A.

Opinia eksperta

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego, chcąc dochodzić odszkodowania w ramach polisy OC sprawcy zdarzenia, musi zainicjować takie postępowanie przed właściwym towarzystwem ubezpieczeniowym. Jest to bowiem postępowanie wszczynane na wniosek osoby poszkodowanej, a nie z urzędu.

Katalog roszczeń, które osoba poszkodowana może formułować, jest bardzo szeroki. Przy właściwym skorzystaniu z istniejącej ochrony prawnej można doprowadzić do pełnej kompensaty szkody majątkowej i uzyskać możliwe wysokie zadośćuczynienie pieniężne w odniesieniu do szkody niemajątkowej. 

Ważne jest, aby szkodę zgłosić we właściwym terminie, tak aby dane roszczenia nie uległy przedawnieniu. 

Każde ze zgłoszonych przez poszkodowanego roszczeń wymaga udowodnienia – zarówno co do zasady, jak i co do wysokości. 

Aby zgłoszenie niektórych roszczeń było możliwe, należy już w trakcie leczenia bądź rehabilitacji zwracać uwagę na to, czy są kompletowane wszelkie wydatki, jakie osoba poszkodowana ponosi w związku z doznaną szkodą.

Towarzystwo ubezpieczeń sprawcy zdarzenia powinno zwrócić wszelkie koszty i wydatki, jakie poszkodowany poniósł w związku z doznaną przez siebie szkodą. 

Uważam, że osoby poszkodowane, pomimo tego, że mają już coraz większą wiedzę w zakresie przysługujących im roszczeń, dalej jest ona niewystarczająca.

Do tej pory spotykam się z poszkodowanymi, którym udzielenie pomocy nie jest możliwe ze względu np. na to, że ich roszczenia uległy przedawnieniu. Nie jest również możliwe wystąpienie o zwrot wszelkich poniesionych wydatków, bo nie zostały one przez poszkodowanego skompletowane i przechowywane, a ich odtworzenie nie jest możliwe.

Odnotowuję też przypadki, w których poszkodowani, ze względu na brak wiedzy, nie występują o podwyższenie przyznanych im świadczeń rentowych, pomimo upływu niejednokrotnie kilkunastu lat od daty przyznania takiego świadczenia przy jednoczesnym systematycznym wzroście stałych kosztów i wydatków związanych z niepełnosprawnością. Równie duża ilość osób poszkodowanych nie występuje o rentę wyrównawczą, która ma za zadanie zrekompensować uszczerbek finansowy ze względu na brak lub ograniczenie możliwości zarobkowych poszkodowanego na skutek doznanych obrażeń ciała.

Osoby poszkodowane, ze względu na brak wiedzy oraz z uwagi na stan zdrowia, nie wykorzystują wszelkich dostępnych form leczenia, np. komórkami macierzystymi czy rehabilitacji 

z wykorzystaniem cyber oka. Takie osoby nie wiedzą również, że koszty związane z takimi formami leczenia mieszczą się w granicach odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia, w tym także żądania wyłożenia z góry środków finansowych potrzebnych na takie leczenie czy rehabilitację.

W mojej ocenie, aby osoby poszkodowane mogły w pełni skorzystać z przysługującej im ochrony prawnej, powinny skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w ramach odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia jest bowiem procesem wymagającym specjalistycznej wiedzy i to nie tylko prawniczej, popartej doświadczeniem i praktyką. 

Miałeś wypadek? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację

Na czym polega Bezpośrednia Likwidacja Szkody (BLS)?

Zdarzenia drogowe to często drobne kolizje, które są nieuwagą kierowców, lekceważeniem przepisów lub nieszczęśliwym splotem wydarzeń. Poszkodowanemu za uszkodzony pojazd przysługuje odszkodowanie, a dzięki Bezpośredniej Likwidacji Szkody (BLS), po pieniądze może zgłosić się do swojego ubezpieczyciela OC, a nie do firmy, u której sprawca płaci składkę.

System BLS w Polsce został wprowadzony 1 kwietnia 2015 roku. To dobrowolna usługa uproszczenia i ułatwienia likwidacji szkody.

BLS – na czym polega i jakie ma zalety?

Bezpośrednia Likwidacja Szkody to program, który w przypadku kolizji umożliwia zgłoszenie się po odszkodowanie do swojego ubezpieczyciela, a nie do firmy ubezpieczeniowej sprawcy. Załóżmy, że przez nieuwagę pana Kowalskiego został uszkodzony samochód pana Nowaka. Dzięki BLS pan Nowak może zgłosić się w sprawie wypłaty należnych pieniędzy do swojego ubezpieczyciela. 

System ma zastosowanie tylko w przypadku odszkodowania z OC sprawcy. Limit kwotowy BLS w Polsce to 30 tys. zł. Inicjatorem programu jest Polska Izba Ubezpieczeń. 

Bezpośrednia Likwidacja Szkody – kiedy można z niej skorzystać?

BLS nie obejmuje każdej szkody i każdego zdarzenia. Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z zakładami ubezpieczeniowymi opracowała warunki i granice okoliczności umożliwiających otrzymanie odszkodowania u swojego ubezpieczyciela. Są to szkody:

 • powstałe wyłącznie na terytorium Polski;
 • spowodowane przez dwa pojazdy;
 • o wartości nieprzekraczającej limitu kwotowego 30 tys.zł;
 • które dotyczyły pojazdów zarejestrowanych w Polsce (kolizja z samochodem na zagranicznych tablicach rejestracyjnych wyklucza możliwość skorzystania z BLS);
 • materialne – BLS nie obejmuje szkód osobowych, czyli żaden z uczestników zdarzenia nie może doznać uszczerbku na zdrowiu. 

Bezpośrednia Likwidacja Szkody – jakie zakłady podpiszą umowę BLS? 

System BLS to rozwiązanie atrakcyjne dla wielu klientów i szansa na zbudowanie długoterminowej relacji pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczycielem. Do systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkody przystąpiła większa część ubezpieczycieli, którzy działają na naszym roku. Są to:

 • PZU SA,
 • TUiR Warta SA,
 • STU Ergo Hestia SA, 
 • Uniqa TU SA., 
 • Concordia Ubezpieczenia, 
 • Aviva, 
 • Liberty Ubezpieczenia, 
 • Axa Direct, 
 • Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA. 

Co jeśli zakład ubezpieczeń sprawcy nie wprowadził systemu BLS? Poszkodowany może skontaktować się wtedy ze swoim ubezpieczycielem i zapytać o możliwość skorzystania z BLS. Coraz więcej firm ułatwia swoim klientom odzyskiwanie pieniędzy i stara się pomagać nawet wtedy, gdy w zdarzeniu uczestniczył pojazd ubezpieczony w firmie, która nie oferuje usługi BLS.

Bezpośrednia Likwidacja Szkody – czy warto z niej skorzystać?

Decyzja o skorzystaniu z BLS zależy od poszkodowanego. Celem programu jest odciążenie osób ubezpieczonych i skrócenie czasu oczekiwania na pieniądze. System ma zmniejszać ilość obowiązków, które leżą po stronie uczestnika zdarzenia i przenosić je na same towarzystwa ubezpieczeń. Wybór tego rozwiązania oznacza rzetelną wycenę szkody i prowadzenie procesu wyjaśniającego przez własnego ubezpieczyciela. 

W przypadku otrzymania zaniżonego odszkodowania lub odmowy wypłaty pieniędzy, odwołanie od decyzji wydanej w programie BLS jest takie samo, jak w przypadku tradycyjnej reklamacji. W tym przypadku należy ją jednak złożyć do ubezpieczyciela sprawcy. Warto w tym zakresie skorzystać z bezpłatnej analizy specjalistów z nalezysie.pl lub euco.pl. Nasi pełnomocnicy doradzą, jakie stawki można wyegzekwować i jak sformułować skuteczne argumenty. 

mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk Radca Prawny, Komplementariusz Kancelarii Radców Prawnych EuCO. S.A.

Opinia eksperta

BLS to skrót od bezpośredniej likwidacji szkody polegającej na tym, że wypłatą odszkodowania lub naprawą zniszczonego w wyniku wypadku samochodu zajmuje się towarzystwo ubezpieczeń, w którym poszkodowany wykupił ubezpieczenie OC, a nie w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy zdarzenia. Celem wprowadzenia BLS było między innymi ułatwienie i przyspieszenie procesu likwidacji szkody. Ubezpieczyciel poszkodowanego rozlicza się z Ubezpieczycielem sprawcy z wysokości wypłaconego odszkodowania. Poszkodowany ma prawo wyboru czy chce likwidować szkodę w sposób „tradycyjny” – w ramach OC sprawcy zdarzenia czy też w ramach BLS.

Skorzystanie z formy likwidacji BLS będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy w zdarzeniu 2 pojazdów nie wystąpiła szkoda na osobie, a jedynie szkoda w mieniu, oraz gdy do zdarzenia doszło na terenie Polski. BLS ma zastosowanie do szkód o wartości maksymalnie 30 000 zł. System likwidacji szkody BLS stosuje już: PZU SA, TUiR Warta SA, STU Ergo Hestia SA, Uniqa TU SA, Concordia Ubezpieczenia, Aviva, Liberty Ubezpieczenia, Axa Direct, Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA. 

Szczegółowe dane odnośnie do etapu wprowadzenia BLS można znaleźć na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Masz więcej pytań? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację

Opony zimowe a ubezpieczenie z OC i AC. Czy brak opon ma wpływ na odszkodowanie?

W naszym kraju wymiana opon z letnich na zimowe nie jest obowiązkowa. Niewykluczone, że to właśnie dlatego kierowcy coraz częściej z nich rezygnują. Jazda bez  sezonowego ogumienia może jednak przyczynić się do stłuczki. Czy w takiej sytuacji brak opon zimowych wpłynie na wypłatę odszkodowania? Czy sprawca poniesie konsekwencje za swoje niedbalstwo i dostanie mandat za brak opon zimowych?

Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, które nie mają obowiązku zmiany opon na sezonowe. W państwach takich jak Niemcy, Norwegia, Czechy czy Litwa policja przyzna Ci mandat za brak opon zimowych. 

Mandat za brak opon zimowych w Polsce

Kierowca w Polsce nie ma prawnego obowiązku zmiany ogumienia. Oznacza to, że nie grozi Ci mandat za brak zimowych opon. Policja może nałożyć na Ciebie karę finansową dopiero wtedy, gdy jeździsz samochodem, którego ogumienie jest w złym stanie. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy:

 • jedziesz na oponach o bieżniku mniejszym niż 1,6 mm;
 • opony mają uszkodzone ściany boczne;
 • ogumienie jest starte w takim stopniu, że widać wewnętrzną konstrukcję. 

Grozi Ci wtedy mandat za opony w wysokości do 500 złotych. Policjanci mogą też zatrzymać Twój dowód rejestracyjny do czasu wymiany ogumienia na nowsze i bardziej sprawne.

Wymiana opon wpływa na Twoje bezpieczeństwo

Brak obowiązku wymiany opon nie oznacza, że nie warto tego robić. Jazda na niedostosowanym do warunków atmosferycznych ogumieniu jest ryzykowna dla kierowcy i innych użytkowników jezdni. Letnia opona daje mniejszą przyczepność, a więc utrudnia poruszanie się po zakrętach oraz podjazdy nawet na łagodne wzniesienia. Samochód na letnich oponach może nie wyjechać z parkingu i ma dłuższą drogę hamowania.

Czym różni się opona zimowa od letniej?

Opony zimowe i letnie to dwa zupełnie różne typy ogumienia. Już ich wizualny ogląd pokazuje, że różnią się wzorem i nacięciami (lamelami) na powierzchni gumy. Lamele w tych dedykowanych do poruszania się po śniegu i lodzie są znacznie szersze i głębsze, co zapewnia lepszą stabilność i przyczepność pojazdu, a specjalne rowki odprowadzają błoto pośniegowe. Opony zimowe mają bardziej elastyczną gumę, która nawet przy ujemnych temperaturach zachowuje swoje właściwości. 

Opony zimowe a odszkodowanie z OC

Ubezpieczenie samochodu składa się z części obowiązkowej (OC) i dobrowolnej (AC). Pierwszy typ polisy jest gwarancją finansowej ochrony – zapewnia rekompensatę szkód (materialnych i osobowych) powstałych wskutek kolizji i wypadków drogowych. Polisa OC jest szczególnym typem ubezpieczenia, a zakres wyłączeń jej ochrony wyznacza ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zawarte w niej zapisy informują, że jako kierowca masz prawo do odszkodowania, nawet jeśli brak opon zimowych przyczynił się do zdarzenia drogowego. Ubezpieczenie Twojego samochodu obowiązuje więc bez względu na to, czy jeździsz na oponach letnich, całorocznych czy zimowych. 

Zakład ubezpieczeń nie może odmówić Ci wypłaty pieniędzy na podstawie tego, że przez założenie opon zimowych skutki wypadku byłyby mniejsze lub całkowicie nie doszłoby do zdarzenia. Jeśli TU przyznało zaniżone odszkodowanie lub odmówiło wypłaty, masz prawo zgłosić reklamację. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela złóż samodzielnie lub skorzystaj ze wsparcia pełnomocników nalezysie.pl i euco.pl. Nasi prawnicy bezpłatnie zweryfikują zasadność sprawy, a ich wieloletnie doświadczenie umożliwi przeprowadzenie skutecznego dialogu z Towarzystwem Ubezpieczeniowym i szybkie odzyskanie Twoich pieniędzy. 

Wymiana opon zimowych a odszkodowanie z AC

Inne ustalenia dotyczą dobrowolnych polis AC. W tym przypadku to ubezpieczyciel określa reguły i warunki odpowiedzialności za zdarzenie. Wszystkie ustalenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dołączonych do umowy. Może jednak dojść do sytuacji, w której w OWU nie będzie wyłączenia wprost informującego o wygaśnięciu ochrony podczas jazdy samochodem na oponach niedostosowanych do warunków pogodowych. Mimo to, przy autocasco ubezpieczyciel może potraktować tę sytuację jako rażące niedopatrzenie i wypłacić Ci zaniżone odszkodowanie. Oczywiście, podobnie jak w przypadku OC, masz prawo odwołać się od decyzji i żądać udowodnienia od ubezpieczyciela, że brak opon zimowych w bezpośredni sposób spowodował szkodę lub zwiększył jej rozmiar. 

 

mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk Radca Prawny, Komplementariusz Kancelarii Radców Prawnych EuCO. S.A.

Opinia eksperta

W Polsce nie ma prawnego obowiązku poruszania się w sezonie zimowym pojazdem wyposażonym w zimowe opony.

W procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia w ramach polisy OC ważna jest zupełnie inna kwestia, która może spowodować, iż osobie poszkodowanej zostanie postawiony zarzut przyczynienia się do powstania szkody, co z kolei może spowodować zmniejszenie należnego jej odszkodowania o ustalony stopień przyczynienia. 

Fakt, iż poszkodowany w chwili zdarzenia komunikacyjnego poruszał się pojazdem wyposażonym w opony, których stan techniczny jest niewłaściwy, stanowi niejednokrotnie wystarczającą okoliczność do tego, aby Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które likwiduje szkodę, próbowało postawić zarzut przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody.

Inną kwestią jest to, czy ten zarzut będzie skuteczny. Bardzo wiele zależy od tego, czy poszkodowany ma wystarczającą wiedzę dotyczącą tego, jak skutecznie prowadzić polemikę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym w odniesieniu do tak postawionego zarzutu. 

O przyczynieniu się poszkodowanego można mówić jedynie w sytuacji, gdy jego określone zachowanie pozostaje w normalnym związku przyczynowym ze szkodą. 

Aby na to pytanie odpowiedzieć, należy sobie postawić kilka pytań: czy i jaki wpływ do powstania zdarzenia-szkody ma niewłaściwy stan ogumienia pojazdu, którym poruszał się poszkodowany, jeżeli tak, to w jakim zakresie, czy do zdarzenia doszłoby także, gdyby poszkodowany poruszał się pojazdem wyposażonym w opony w dobrym stanie technicznym. 

Ważne jest także to, udowodnić zarzut przyczynienia musi ten, kto go stawia. 

Podstawa prawna przyczynienia to art. 362 k.c. 

Nie wiesz czy należy się Tobie odszkodowanie? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację

Kobieta u mechanika – jak złożyć reklamację naprawy samochodu?

Kobiety często stają się ofiarami oszustw w zakładach mechanicznych. Fachowcy wiedzą, że wiele z nich nie zna się na motoryzacji i niejednokrotnie wykorzystują ten fakt, wykonując naprawy pobieżnie lub naciągając swoje klientki na niepotrzebne wydatki. Czy w takim przypadku masz prawo złożyć reklamację naprawy samochodu? Czy należy Ci się okres gwarancji? Kiedy możesz dostać odszkodowanie za błąd w warsztacie mechanicznym? 

Oddając samochód do mechanika, korzystaj wyłącznie z oficjalnych zakładów. W branży motoryzacyjnej działa wielu samouków, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i trudno u nich cokolwiek reklamować.

Jak mechanicy oszukują klientów i klientki?

Mechanicy próbują różnych metod, żeby zarobić jak najwięcej na swoich klientach. Jeżeli więc w zakładzie pojawi się osoba, która sprawia wrażenie nie znającej się na branży motoryzacyjnej, fachowcy mogą:

 • namawiać na wymianę płynów i olejów, mimo że w rzeczywistości nie jest ona konieczna;
 • montować tańsze części (tzw. zamienniki), a na fakturze lub rachunku podawać je jako części oryginalne (od producenta);
 • wykonać kilka drobnych napraw i wmawiać klientom, że zrobili ich bardzo dużo i dlatego rachunek za usługę jest tak kosztowny;
 • wymieniać oryginalne części w samochodzie na używane zamienniki, by ponownie wykorzystać je podczas innej naprawy. 

Bez względu na to, czy masz wrażenie, że mechanik w warsztacie Cię oszukał czy nie, zawsze zabieraj rachunek lub fakturę za wykonaną usługę. To jedyny dokument, który daje Ci prawo do reklamacji i ubiegania się o odszkodowanie.

Reklamacja naprawy u mechanika

Po odebraniu pojazdu od mechanika nie widzisz poprawy? Usterka nadal daje o sobie znać albo samochód jeździ jeszcze gorzej niż przedtem? Wróć do warsztatu i porozmawiaj z fachowcem, który zajmował się Twoim autem. Zanim złożysz reklamację lub wstąpisz na ścieżkę prawną, spróbuj załatwić sprawę polubownie. 

Jeżeli nie uda Ci się dojść do porozumienia z mechanikiem, złóż reklamację. Najłatwiej będzie Ci dochodzić swoich praw wtedy, gdy przed nawiązaniem współpracy spisaliście umowę. Jej brak nie odbiera Ci jednak szans na odszkodowanie. Ustalając efekt naprawy i czynności, jakie mają umożliwić jego osiągnięcie, Wasza współpraca nabrała charakteru umowy o dzieło, co wiąże się z odpowiedzialnością mechanika wobec swojego klienta, czyli Ciebie. 

Reklamację złóż w wersji pisemnej, najlepiej w dwóch egzemplarzach. Opisz, jak doszło do ujawnienia się usterki i zaznacz, jaki jest zakres Twoich roszczeń. Napisz, że chcesz, aby warsztat bezpłatnie usunął usterkę lub skutki niewłaściwie wykonanej naprawy. Po dostarczeniu reklamacji mechanikowi poproś o złożenie podpisu na obu kopiach i przybicie pieczęci z datą wpłynięcia pisma do firmy. Mechanik odpowiada za świadczone przez siebie usługi przez dwa lata od dnia naprawy. Oznacza to, że po odebraniu samochodu z warsztatu, masz 24 miesiące, aby zgłosić wadliwą naprawę. 

Składając reklamację, pamiętaj, że pojazd używany nie musi być naprawiony do stanu nowości, a jedynie tak, aby jego sprawność odpowiadała rocznikowi produkcji i przebiegowi. 

Odszkodowanie za błąd w warsztacie mechanicznym

Sprawę nieuczciwej naprawy zgłoś do Rzecznika Praw Konsumentów, Inspekcji Pracy lub złóż pozew do sądu. Najbardziej skuteczną i najczęściej praktykowaną ścieżką jest wstąpienie na drogę sądową. Proces przeciwko mechanikowi będzie wymagał od Ciebie uzasadnienia swoich racji i potwierdzenia ich materiałem dowodowym. Jak udowodnić, że samochód nie został właściwie naprawiony? Najlepiej zatrudniając obiektywnego rzeczoznawcę. Jeżeli okaże się, że winę za usterkę ponosi zakład mechaniczny, możesz ubiegać się o zwrot kosztów zatrudnienia rzeczoznawcy. 

W niektórych przypadkach trudno udowodnić winę mechanika. Dotyczy to np. pojazdów w złym stanie technicznym, w których usterki są głęboko ukryte. W takim przypadku rzeczoznawca może uznać, że mechanik nie miał możliwości znaleźć wady pojazdu i to zamknie Twoją drogę od odzyskania swoich pieniędzy. Jeżeli nie wiesz, czy możesz dostać odszkodowanie za błąd w warsztacie mechanicznym oraz jak się o nie ubiegać, skorzystaj z wiedzy i doświadczenia specjalistów z nalezysie.pl i euco.pl. Nasi pełnomocnicy bez żadnych opłat przeanalizują Twoją sprawę i zasadność roszczeń. Pomogą sformułować skuteczne argumenty przemawiające na Twoją korzyść i będą reprezentować Cię w trakcie rozpraw sądowych.

Gwarancja za pracę mechanika

Warsztaty samochodowe nie mają obowiązku udzielania gwarancji na swoje usługi. Jako klient możesz domagać się naprawy usterki na podstawie ustawy konsumenckiej, czyli stwierdzenia, że otrzymany towar (w tym przypadku samochód po naprawie) jest niezgodny z umową. Gwarancja w warsztacie jest dobrowolna. Jeżeli mechanik, jeszcze przed rozpoczęciem prac przy Twoim samochodzie, zapewnia, że udzieli Ci gwarancji na zakupione u niego części i wykonaną usługę, poproś go o zapisanie tej informacji i potwierdzenie jej pieczątką zakładu. 

Zobacz również:

Szkoda całkowita z OC i AC. Co zrobić z wrakiem pojazdu?

Zaniżone odszkodowanie OC, czyli w jaki sposób ubezpieczyciele oszukują klientów?

Doznałaś szkody w wyniku błędu mechanika? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację

Kolizja ze zwierzęciem – jak powinien zachować się kierowca?

Istnieje zagrożenie, że zderzenie z sarną, dzikiem lub innym zwierzęciem poważnie uszkodzi Twój samochód. Każdego roku do takich wypadków dochodzi nawet 20 tysięcy razy. Czy wiesz, że jako kierowca masz obowiązek zgłosić zdarzenie? Sprawdź, kogo trzeba powiadomić, gdy wydarzył się wypadek z udziałem zwierzęcia leśnego i czy masz prawo do odszkodowania za zniszczony samochód.

Najwięcej kolizji z dzikimi zwierzętami zdarza się jesienią i wiosną w godzinach od 17.00 do 22.00. Zachowaj wtedy szczególną ostrożność. Zmniejsz prędkość i obserwuj pobocze, gdy przemierzasz trasę wśród pól i lasów.

Kolizja ze zwierzęciem – jak się zachować i kogo poinformować?

Załóżmy, że w trakcie Twojej podróży na jezdnię wyszedł jeleń, łoś, dzik lub inne zwierzę leśne. Jak należy się wtedy zachować? Przede wszystkim nie reaguj impulsywnie. Nie używaj klaksonu ani długich świateł. W takich sytuacjach zwierzęta często stają w bezruchu. Dlatego zatrzymaj się, poczekaj chwilę i daj im szansę bezpiecznie zejść z drogi. Nie odjeżdżaj od razu, rozejrzyj się wokół i sprawdź, czy w pobliżu nie widać innych zwierząt.

Jeżeli lis czy sarna wybiegną na jezdnię tak szybko, że nie uda Ci się uniknąć stłuczki, po prostu naciśnij hamulec i nie puszczaj go aż do chwili, gdy pojazd się zatrzyma. Wielu kierowców próbuje uciec na inny pas lub pobocze, przez co nieraz tracą panowanie nad kierownicą i wpadają w rowy lub uderzają w drzewa. 

Jako kierowca masz obowiązek wezwania pomocy po zderzeniu z sarną lub dzikiem. Mówi o tym art. 25 Ustawy o ochronie zwierząt. Za ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi Ci kara grzywny lub areszt. Co wtedy zrobić? Przede wszystkim nie zbliżaj się do leżącego zwierzęcia. Może się okazać, że choć dzik na drodze wygląda na martwego, jest w szoku, a gdy do niego pojedziesz, zaatakuje. Włącz światła awaryjne w swoim samochodzie, zadzwoń po policję i ustaw trójkąt ostrzegawczy. Policja wezwie na miejsce weterynarza, który zajmie się poszkodowaną zwierzyną. 

Poczekaj na przyjazd funkcjonariuszy, ponieważ notatka policyjna będzie Ci potrzebna do uzyskania odszkodowania. Sprawdź uszkodzenia w swoim samochodzie i oceń, czy nadaje się on do dalszej jazdy. Zrób zdjęcia, które udokumentują szkody i będą dowodem w sprawie ubiegania się o odszkodowanie. Niestety w przypadku jazdy z dużą prędkością i zderzenia z ciężkim zwierzęciem, uszkodzenia mogą być na tyle poważne, że trzeba będzie wezwać pomoc drogową, która odholuje pojazd do warsztatu. 

Odszkodowanie za zderzenie z sarną, dzikiem lub innym zwierzęciem

Kolizja ze zwierzęciem daje Ci prawo do ubiegania się o odszkodowanie. Kto je wypłaci? To zależy od tego, w jakim miejscu doszło do wypadku. Pieniądze za auto po zderzeniu z dzikiem lub innym leśnym zwierzęciem dostaniesz od zarządcy drogi, koła łowieckiego lub ubezpieczyciela, u którego masz aktualną polisę swojego samochodu. Jeżeli nie wiesz, jak złożyć wniosek o odszkodowanie lub czy poza nim przysługują Ci inne świadczenia, np. zadośćuczynienie i odszkodowanie za koszty leczenia, skorzystaj z pomocy profesjonalistów. Specjaliści z nalezysie.pl i euco.pl bezpłatnie zweryfikują Twoją sprawę i podpowiedzą, jak argumentować swoje roszczenia.

Odszkodowanie od zarządcy drogi

Jeżeli kolizja wydarzyła się na drodze publicznej, za zajście odpowie zarządca drogi (np. wójt, burmistrz, zarząd miasta lub Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad). Najłatwiej będzie Ci otrzymać odszkodowanie w sytuacji, gdy w pobliżu miejsca zdarzenia nie było znaku ostrzegawczego A-18b, który informuje o możliwości napotkania zwierząt leśnych. W tej sytuacji winne może okazać się też nadleśnictwo. Instytucja ta ma obowiązek informować zarządców dróg o wędrówkach dzikich zwierząt. 

Odszkodowanie od koła łowieckiego

Jeśli potrąciłeś jelenia, sarnę czy lisa, które wybiegły na jezdnię spłoszone strzałami myśliwych w trakcie polowania, odszkodowanie powinien wypłacić zarządca koła łowieckiego. Musisz jednak udowodnić, że nie jesteś odpowiedzialny za zdarzenie. Materiałem dowodowym są np.:

 • zeznania świadków (m.in. innych kierowców);
 • notatka policyjna;
 • własne oświadczenie;
 • zdjęcia z miejsca zdarzenia (jeżeli w pobliżu nie ma znaków, zrób też zdjęcia, które to potwierdzą);
 • statystyki wypadków z dzikimi zwierzętami na danym odcinku jezdni (dostaniesz je od koła łowieckiego, policji lub nadleśnictwa).

Odszkodowanie z AC i NNW

Odszkodowanie za kolizję z dzikim zwierzęciem wypłaci też Twój ubezpieczyciel. Jeżeli masz autocasco, a Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) nie wykluczają takiego zdarzenia, otrzymasz zwrot kosztów naprawy. Wystarczy, że zgłosisz szkodę, podasz numer swojej polisy i przedstawisz zdjęcia uszkodzonego pojazdu.

Jeśli w trakcie zdarzenia Ty lub Twoi pasażerowie doznaliście obrażeń ciała, dostaniesz dodatkowe pieniądze, o ile poza OC i AC masz też wykupiony pakiet NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zobacz również:

Pogryzienie przez psa – odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego

Pęknięta szyba w aucie. Czy można jeździć z rozbitą szybą w samochodzie?

Miałeś kolizje ze zwierzęciem? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek za granicą?

Miałeś wypadek podczas wyjazdu za granice i nie wiesz, co zrobić, żeby uzyskać odszkodowanie? Odzyskanie pieniędzy od zagranicznych zakładów ubezpieczeń często wymaga znajomości tamtejszego języka i przepisów danego kraju. Sprawdź, jak skrócić czas oczekiwania na swoje pieniądze i ułatwić proces wyjaśniania okoliczności zdarzenia.

Wypadek za granicą – jak się zachować i co robić?

Bez względu na to, czy odpowiadasz za spowodowanie wypadku czy jesteś poszkodowany, nie podpisuj żadnych dokumentów, których nie rozumiesz. Nie ma tu znaczenia, czy podsuwa Ci je drugi uczestnik zdarzenia czy policja. Twoja nieznajomość języka może sprawić, że podpiszesz oświadczenie o swojej wyłącznej winie i w związku z tym stracisz prawo do odszkodowania. 

Jadąc za granicę, zabierz ze sobą formularz zdarzenia drogowego (w języku polskim i angielskim). Dzięki niemu łatwiej wymienisz się danymi z uczestnikiem kolizji i będziesz wiedzieć, co podpisujesz. Wzór takiego dokumentu znajdziesz na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Wypadek z Twojej winy

Jeżeli to z Twojej winy doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, podobnie jak w Polsce, musisz wziąć winę na siebie i udostępnić swoje dane:

 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • dane właściciela pojazdu (jeżeli auto, nie należy do Ciebie);
 • numer telefonu lub adres e-mail;
 • dane samochodu (marka, model, numer rejestracyjny);
 • kraj rejestracji pojazdu;
 • numer polisy ubezpieczeniowej i nazwę towarzystwa.

Sprawdź, czy w kraju, w którym się znajdujesz, nie ma obowiązku wzywania policji na miejsce zdarzenia. Niektóre państwa mają tzw. progi finansowe dla szkód. Oznacza to, że jeżeli uszkodzenia pojazdu są bardzo poważne, mimo braku osób poszkodowanych trzeba wezwać funkcjonariuszy. 

Jesteś stroną poszkodowaną w kolizji

Jeżeli to Ty jesteś stroną poszkodowaną, zbierz dane od kierowcy odpowiedzialnego za wypadek. Spiszcie wspólne oświadczenie, w którym sprawca przyzna się do winy lub poproś funkcjonariuszy o notatkę policyjną i zbierz solidny materiał dowodowy. Zrób zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia. Jeżeli przynajmniej trochę znasz język obcy, spróbuj zebrać zeznania od świadków. Pamiętaj, aby spisać też ich dane osobowe.

Odszkodowanie za wypadek za granicą 

Jeżeli nie znasz języka, nie uda Ci się od razu skontaktować z ubezpieczycielem sprawcy. Musisz wrócić do swojego kraju i na miejscu poszukać polskiego przedstawiciela, który działa w imieniu zagranicznego TU. W tym celu możesz złożyć zapytanie do Polskiego Biura Przedstawicieli Komunikacyjnych (PBUK). 

Jeżeli znajdziesz takiego doradcę, to on przeprowadzi Cię przez proces likwidacji i będzie informował Cię o wszystkim w języku polskim. W przeciwnym wypadku sprawę przejmie PBUK. Organizacja zakładów ubezpieczeń pomoże Ci, o ile sprawca zdarzenia nie ma wykupionego OC w kraju poza UE lub państwie, w którym nie obowiązuje Zielona Karta. 

Najwygodniejszym rozwiązaniem będzie jednak nawiązanie współpracy z kancelarią odszkodowawczą. Pełnomocnicy nalezysie.pl wraz z euco.pl bez żadnych opłat przeanalizują Twoją sprawę i pomogą odzyskać pieniądze. Będą reprezentować Cię od dnia złożenia wniosku aż po wypłatę należności, bez względu na to, w jakim kraju doszło do wypadku. 

Dokumenty w podróży – Zielona Karta, OC i AC

Jako kierowca podróżujący po Unii Europejskiej musisz mieć ze sobą aktualne ubezpieczenie OC. Jeżeli jedziesz do krajów takich, jak np. Rosja, Czarnogóra, Albania czy Mołdawia, potrzebujesz tzw. Zielonej Karty. To dokument, który potwierdza, że Twoja polisa OC jest aktualna. Dostaniesz go od swojego ubezpieczyciela. 

Przed wyjazdem ze swojego kraju możesz tymczasowo wykupić autocasco i pakiet assistance. Te dodatkowe polisy przydadzą się, kiedy to Ty będziesz sprawcą zdarzenia. Dzięki nim zyskasz dostęp np. do nieodpłatnej naprawy samochodu lub usługi holowania do warsztatu mechanicznego. Zakres takich ubezpieczeń u niektórych firm zapewni Ci też pomoc tłumacza i samochód zastępczy. 

Zobacz również:

Likwidacja szkód osobowych powstałych za granicą wskutek błędów medycznych lub zaniedbania obowiązków przez osoby trzecie

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot. Sprawdź, kiedy je dostaniesz.

 

Miałeś wypadek za granicą? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot. Sprawdź, kiedy je dostaniesz.

Zdarzyło Ci się, że w trakcie ważnej podróży służbowej albo długo wyczekiwanych wakacji Twój lot został opóźniony lub całkowicie anulowany? Wiele takich sytuacji nie jest spowodowanych złymi warunkami pogodowymi, a winą linii lotniczych. Sprawdź, kiedy możesz dostać odszkodowanie za odwołany lot. Jakie usługi oferują przewoźnicy za opóźniony lot i jak długo możesz czekać na zwrot swoich pieniędzy.

Odszkodowanie za lot powinna wypłacić każda linia lotnicza, która naruszyła prawa pasażera. Zapis ten ma swoje podstawy prawne w Rozporządzeniu WE 261/2004. Nie ma więc znaczenia, czy opóźniony lub odwołany lot był pomiędzy krajami Unii Europejskiej czy też do innych państw, np. Norwegii, na Maderę, Azory czy Wyspy Kanaryjskie.

Odszkodowanie za opóźniony lot

Jeśli czekałeś na lot dłużej niż trzy godziny, a odpowiedzialność za całą sytuację leży po stronie linii lotniczych, przysługuje Ci odszkodowanie. Jak obliczyć, ile trwało opóźnienie? Załóżmy, że Twój lot był przewidziany na godzinę 10.00. Przez błędy logistyczne samolot wystartował z lotniska o 13.30, czyli o 3 godziny i 30 minut później niż zakładano. W trakcie rejsu pilot nadrobił 15 minut, czyli czas opóźnienia skrócił się do 3 godzin i 15 minut. Niestety po wylądowaniu Ty oraz pozostali pasażerowie czekaliście 20 minut na otwarcie drzwi samolotu, co oznacza wydłużenie oczekiwania. Całkowity czas opóźnienia wyniósł 3 godziny i 35 minut, a więc masz pełne prawo do ubiegania się o odszkodowanie. 

Reklamację złóż najpóźniej w ciągu roku od opóźnionego lotu. Pieniądze zostaną zwrócone, jeżeli do opóźnienia doszło np. przez błędy techniczne lub logistyczne (zła organizacja) na lotnisku. Twoje prawo do odszkodowania eliminują tzw. nadzwyczajne okoliczności, czyli:

 • złe warunki pogodowe;
 • zagrożenie bezpieczeństwa (np. wprowadzenie stanu wyjątkowego w kraju do którego lecisz);
 • zamknięcie przestrzeni powietrznej.

Linie lotnicze najczęściej odmawiają wypłaty odszkodowania właśnie przez wspomniane okoliczności wyjątkowe. Dlatego zanim złożysz wniosek o odszkodowanie do przewoźnika, dokładnie sprawdź, co było przyczyną opóźnień. Pamiętaj, że jeżeli sytuacja była spowodowana strajkiem pracowników, nie jest to stan wyjątkowy i masz prawo odzyskać pieniądze. 

Odszkodowanie za odwołany lot

Inną sytuacją jest odwołany lot. Odszkodowanie otrzymasz wtedy na jeden z dwóch sposobów:

 • Przede wszystkim przysługuje Ci zwrot kosztów biletów. Linie lotnicze, takie jak np. LOT lub Ryanair, za odwołany lot powinny zapłacić w ciągu 7 dni. Wyobraź sobie, że Twoja podróż składała się z dwóch rejsów i przez opóźnienie pierwszego lotu, nie zdążyłeś na drugi. W takim przypadku otrzymasz pieniądze za całą podróż, nie tylko za opóźniony lot. 
 • Zamiast gotówki możesz wybrać podróż w to samo miejsce w innym, zbliżonym do poprzedniego, terminie.

Reklamacja lotu daje Ci też możliwość uzyskania odszkodowania. Przewoźnik zmniejszy kwotę rekompensaty nawet o 50%, jeżeli zaproponował lot innym rejsem, gwarantującym dotarcie do celu nie później niż:

 • dwie godziny (loty do 1500 km);
 • trzy godziny (rejsy od 1500-3500 km);
 • cztery godziny (dystans ponad 3500 km).

Jeżeli linie lotnicze znalazły dla Ciebie miejsce w klasie niższej niż pierwotnie wykupiona, dostaniesz zwrot w wysokości od 30% do 75% zapłaconej wcześniej kwoty. Odwrotna sytuacja nie oznacza jednak obowiązku dopłaty za miejsce w wyższym standardzie. 

Co przysługuje pasażerom oczekującym na lot?

Bez względu na przyczynę opóźnień Twojego rejsu, linie lotnicze muszą zapewnić Ci opiekę i godne warunki oczekiwania. Są to:

 • bezpłatne jedzenie i picie; 
 • dwukrotny dostęp do telefonu, faksu lub poczty e-mail;
 • nocleg (o ile nowy rejs zaplanowany jest na dzień następny);
 • przejazd z lotniska na miejsce noclegu. 

Jakie odszkodowanie od linii lotniczych dostanie pasażer?

Wysokość odszkodowania od linii lotniczych zależy przede wszystkim od długości rejsu i czasu opóźnienia. Jeżeli leciałeś w podróż:

 • do 1500 km – przysługuje Ci do 250 euro;
 • ponad 1500 km (wewnątrz Unii Europejskiej) – otrzymasz maksymalnie 400 euro;
 • 1500-3500 km, ale poza Unią Europejska – 400 euro;
 • powyżej 3500 km i poza UE – przysługuje Ci nawet 600 euro. 

Odszkodowanie za lot opóźniony o 3-4 godziny to 250-400 euro. Dłuższy czas oczekiwania (ponad 4h) lub odwołanie lotu dają Ci prawo do otrzymania rekompensaty od 250 do 600 euro. Jako pasażer możesz dostać tylko jedno odszkodowanie – albo za długość lotu, albo za opóźnienie czasowe. Wynosi ono maksymalnie 600 euro.

Zanim złożysz reklamację na linie lotnicze, skonsultuj swoją sprawę ze specjalistami do spraw odzyskiwania odszkodowań z nalezysie.pl lub euco.pl. Nasi pełnomocnicy bezpłatnie przeanalizują Twoją sytuację i doradzą, czy przysługuje Ci też np. prawo do odszkodowania za zniszczony lub zagubiony bagaż. 

Co najmniej pięciogodzinne opóźnienie to argument do anulowania umowy i wystąpienia o zwrot pieniędzy za bilet. Przewoźnik musi wtedy zapewnić Ci również lot powrotny. 

Jakie dokumenty będą potrzebne do uzyskania odszkodowania za odwołany lot?

Pieniądze za odwołany lot otrzymasz, jeśli przedstawisz niezbędne materiały dowodowe. Dlatego, mimo anulowania rejsu, zachowaj:

 • kartę pokładową, bilet i potwierdzenie rezerwacji;
 • informacje o opóźnieniu;
 • rachunki za poniesione koszty (napoje, jedzenie, noclegi, dojazdy).

Czekając na lot, zbierz jak najwięcej szczegółów dotyczących Twojego rejsu:

 • numer lotu;
 • czas odlotu i przylotu;
 • czas opóźnienia;
 • przyczynę opóźnienia.

Reklamację możesz złożyć poprzez formularze dostępne na stronach linii lotniczych lub w wersji papierowej na druku, który dostaniesz w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. We wniosku podaj swoje dane osobowe oraz kwotę roszczenia.

Zobacz również:

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania: gdzie jej szukać i na czym polega?

Odszkodowanie z OC sprawcy. Sprawdź, co zrobić, aby odzyskać swoje pieniądze

 

 

Nie wiesz czy należy się Tobie odszkodowanie? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację