Loading...

nasze-historie

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny? Kiedy przysługuje?

Zawsze, gdy trafiasz do lekarza lub szpitala, liczysz na trafnie postawioną diagnozę. Słusznie oczekujesz fachowej opieki i szybkiego powrotu do pełni zdrowia. Niestety, wizyty w placówkach medycznych często nie kończą się tak optymistycznie. Jako pacjent jesteś narażony na błąd medyczny personelu. Przysługuje Ci wtedy odszkodowanie za błędy lekarskie. Sprawdź, jak je uzyskać i kiedy sprawa się przedawnia.

Najczęstsze błędy popełniane przez personel medyczny to m.in. brak decyzji o cesarskim cięciu i zbyt późno postawiona diagnoza. Inne przypadki to pozostawienie narzędzi w ciele pacjenta po operacji, zakażenie salmonellą lub zakażenie bakteryjne.

Błąd medyczny a błąd lekarski 

Błąd medyczny i błąd lekarski to pojęcia, które nie mają jednej, jasno sformułowanej definicji. Mimo to, traktowane są jako działania lub zaniechania personelu medycznego sprzeczne z obowiązującymi zasadami wiedzy i praktyki medycznej. Przyczyniają się do naruszenia zdrowia lub życia pacjenta i mogą być powodem utraty prawa do wykonywania zawodu przez lekarza lub pielęgniarkę. 

Błąd lekarski i błąd medyczny często są niesłusznie utożsamianie. Pierwszy może być spowodowany wyłącznie przez niewłaściwe działanie lekarza. Oznacza to, że błędem lekarskim jest np. źle postawiona diagnoza lub niewłaściwie dobrane leczenie. Błąd medyczny popełni nie tylko lekarz, ale też pielęgniarka lub ratownik medyczny. Można tu zaliczyć niewłaściwe odczytanie zapisu z urządzenia medycznego, podanie złego leku, niewłaściwą reanimację itp. 

W odniesieniu do zaniedbań i przewinień w placówkach szpitalnych i przychodniach, obowiązuje też pojęcie niepowodzenia w leczeniu. Jest to określenie pacjenta na niesatysfakcjonujący wynik leczenia. Efekt kuracji nie jest w tym przypadku winą ani zaniedbaniem pracowników medycznych i nie należy traktować go na równi z błędami medycznymi i lekarskimi. Przyczyną niepowodzenia w leczeniu są m.in.: nieprzestrzeganie zaleceń lekarza, agresywny przebieg lub zaawansowane stadium choroby.

Jeżeli masz przypuszczenia, że w trakcie pobytu w szpitalu Twój stan zdrowia pogorszył się przez błędy lekarskie lub medyczne, skonsultuj się z naszymi prawnikami. Specjaliści nalezysie.pl wraz z euco.pl przeanalizują Twoją sprawę bez żadnych opłat. Wszelkie podejrzenia pogorszenia zdrowia lub śmierci spowodowane winą personelu medycznego wymagają osobnej interpretacji i strategii działania. 

Inne rodzaje błędów w szpitalu lub przychodni

Poza błędami lekarskimi, medycznymi i niepowodzeniu w leczeniu, istnieją także inne typy pomyłek na terenie szpitala, które dają Ci prawo do odszkodowania. Są to np.:

 • błąd diagnostyczny – polega na niewłaściwym rozpoznaniu stanu zdrowia u pacjenta. Dochodzi do niego m.in. przez bagatelizowanie objawów i nieprzekierowanie pacjenta do specjalisty. 
 • błąd techniczny – jest niepoprawną realizacją leczenia. Przykładem jest pozostawienie narzędzi w ciele pacjenta po operacji lub zoperowanie niewłaściwego organu. Błędem technicznym byłoby też przetoczenie nieodpowiedniej grupy krwi.
 • błąd organizacyjny – odpowiada za niego kierownictwo szpitala. Są to braki kadrowe, korzystanie z przestarzałych sprzętów medycznych i zaniedbania w utrzymaniu higieny i sterylności. 
 • błąd terapeutyczny – to nieprawidłowy sposób leczenia. Może do niego dojść w sytuacji, gdy lekarz zaleci kurację przestarzałymi metodami lub postąpił sprzecznie z powszechną praktyką. 

Błąd medyczny – odszkodowanie dla pacjenta

Odszkodowanie za błąd medyczny lub lekarski dostaniesz, o ile udowodnisz winę personelu medycznego. W procesie odzyskiwania szkody niezbędny będzie materiał dowodowy przedstawiający przebieg leczenia i poniesione koszty (np. za zakup leków, sprzętu medycznego czy dojazdu do szpitali). Wniosek o odszkodowanie będzie zasadny, jeśli spełnione będą trzy warunki:

 1. poniosłeś szkodę majątkową (np. przez błąd lekarza pogorszyło się Twoje zdrowie);
 2. osobą odpowiedzialną za zaistnienie sytuacji był błąd lekarza lub innego pracownika medycznego;
 3. istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy Twoją szkodą a zaniedbaniem personelu szpitala.

Jak dostać odszkodowanie za błędy lekarskie? 

Czas przewidziany na zgłoszenie szkody to 3 lata od dnia nieszczęśliwego zdarzenia. W niektórych przypadkach okres ten może być jednak wydłużony. Proces uzyskiwania odszkodowania za błędy lekarskie i medyczne może toczyć się w trakcie postępowania karnego lub cywilnego. Droga karna wymaga złożenia wniosku na policję lub do prokuratury, a postępowanie cywilne kierowane jest przeciwko konkretnemu podmiotowi – w przypadku błędu medycznego może być to szpital lub przychodnia. Jednostką odpowiedzialną za wypłatę odszkodowania, renty lub zadośćuczynienia jest ubezpieczyciel placówek medycznych. 

Popełnienie zaniedbania przez lekarza możesz zgłosić też do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. Organ powoła wtedy specjalny sąd lekarski, który zajmie się wyjaśnieniem sprawy. 

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie za błąd medyczny?

Zadośćuczynienie za błąd medyczny lub lekarski jest inną formą świadczenia rekompensacyjnego. Otrzymasz je za doznaną szkodę niemajątkową, a więc ból fizyczny i psychiczny, jakiego doświadczyłeś wskutek nieszczęśliwego zdarzenia w szpitalu. Kwota świadczenia ustalana jest indywidualnie i zależy m.in. od:

 • czasu trwania i bolesności leczenia;
 • wieku poszkodowanego;
 • stopnia kalectwa i oszpecenia;
 • prognoz na przyszłość
 • trwałości skutków błędu lekarskiego lub edycznego. 

Zobacz również:

Lekarz nie udzielił Ci pomocy? Sprawdź, jakie są Twoje prawa

Pacjent z chorobą przewlekłą w pandemii. Opóźnienia w diagnostyce i leczeniu

Stałeś się ofiarą błędu medycznego? Należy ci się dodatkowe odszkodowanie. Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację