Loading...

nasze-historie

Jakie są prawa pasażera i kiedy należy się odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Odszkodowanie za wypadek wypłacane jest poszkodowanym, którzy doznali szkody majątkowej lub niemajątkowej. Zasiłek ma pokryć koszty leczenia i załagodzić traumę psychiczną. Zdrowotne skutki zdarzeń drogowych mogą pojawić się dopiero po upływie kilku miesięcy. Z uwagi na ten fakt, warto wiedzieć, że poszkodowani mają prawo ubiegać się o swoje pieniądze nawet w ciągu 20 lat od dnia wypadku.

Wypadki drogowe sprzyjają różnym urazom. Do najczęstszych należą kontuzje kręgosłupa, np. urazy kręgosłupa szyjnego czy tzw. whiplash (uraz biczowy). 

Czym jest wypadek komunikacyjny?

Wypadek komunikacyjny to zdarzenie drogowe. Mogą w nim uczestniczyć piesi lub pojazdy (niekoniecznie napędzane silnikiem). Wskutek nieszczęśliwego zdarzenia dochodzi do uszkodzenia mienia, czasowego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci osób, które brały udział w zajściu. Wśród wypadków komunikacyjnych można wyróżnić:

  • drogowe,
  • kolejowe,
  • morskie,
  • lotnicze.

Komu należy się odszkodowanie powypadkowe?

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny należy się poszkodowanym, którzy doznali szkody i nie byli sprawcami zdarzenia. Świadczenie przysługuje oczywiście nie tylko kierowcom pojazdów, ale także pieszym lub pasażerom. Jeżeli pojazdem kierował członek rodziny, stopień pokrewieństwa nie ma wpływu na możliwość dochodzenia swoich praw. Trzeba też podkreślić, że odszkodowanie dla pasażera przysługuje mu także wtedy, gdy jest on współwłaścicielem pojazdu uczestniczącego w wypadku. 

Każdorazowo wysokość odszkodowania ustalana jest indywidualnie i zależy od tego, jakiej szkody doznał poszkodowany. Niemal 90% ubezpieczycieli zaniża stawki odszkodowań za wypadki komunikacyjne. Jest to spowodowane chęcią wzbogacenia się kosztem klienta. Dlatego po otrzymaniu decyzji od ubezpieczyciela należy przeanalizować, czy kalkulacja została wykonana zgodnie ze stawkami obowiązującymi aktualnie na rynku oraz czy obejmuje nie tylko zakup części, ale także np. usługę mechanika, koszty holowania pojazdu bądź wynajęcia samochodu zastępczego. 

Jakie odszkodowania przysługują po wypadku komunikacyjnym?

Poszkodowany, który doznał szkody w wyniku wypadku, może ubiegać się o odszkodowanie z polisy sprawcy. Ubezpieczyciel jest zobowiązany sfinansować wszelkie wydatki powstałe wskutek doznanej krzywdy materialnej i niematerialnej. Pierwszy rodzaj świadczenia ma pokryć koszty leczenia i zabiegów (wykonywanych nie tylko w placówkach refundowanych), zakupu sprzętów do rehabilitacji czy dojazdu do placówek medycznych. Ofiara wypadku może starać się również o otrzymanie zadośćuczynienia. Jest to szczególny rodzaj zasiłku, którego kwota będzie różnić się zależnie od sytuacji poszkodowanego. Na wysokość zadośćuczynienia wpływa przede wszystkim wiek osoby poszkodowanej, trwałość skutków wypadku oraz czas trwania leczenia. 

W odnalezieniu się w tej nowej i zawsze trudnej rzeczywistości po wypadku niewątpliwie mają pomóc też renty. W związku z tym poszkodowanemu przysługuje m.in:

  • renta powypadkowa – świadczenie przyznawane z tytułu niezdolności do pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznaje ją osobom, które pod wpływem wypadku tracą zdolność do pracy zawodowej. Renta powypadkowa może być przyznana na stałe lub czasowo.
  • renta na zwiększone potrzeby – udzielana osobom, którym po wypadku wzrosły koszty utrzymania. Źródłem nowych i regularnych wydatków mogą być np. koszty leczenia lub rehabilitacji. 
  • renta z tytułu zmniejszenia się wizji powodzenia w przyszłości – takie odszkodowanie otrzymują poszkodowani, którzy poprzez udział w wypadku stracili możliwość rozwoju zawodowego. Świadczenie często przyznawane jest osobom małoletnim, jeśli doznały one obrażeń ciała wpływających na konieczność przerwania dalszej nauki.
  • renta alimentacyjna – zasiłek wypłacany osobom, które w wypadku straciły kogoś, na kim ciążył obowiązek alimentacyjny. 

Oczywiście prawo do odszkodowania za doznane obrażenia ciała mają także osoby, które uczestniczyły w wypadku, a sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub ustalenie jego odpowiedzialności nie było możliwe. W takiej sytuacji świadczenie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Zgłaszanie szkody krok po kroku

Szkodę należy zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy. Zgodnie z regulacjami prawnymi, poszkodowany ma na to 3 lata od dnia zdarzenia. Zgłoszenie można złożyć na różne sposoby. TU udostępniają swoim klientom całodobowe infolinie czy e-formularze zamieszczone na stronach internetowych. Możliwa jest także osobista wizyta w oddziale lub wysyłka pocztowa. Podczas składania zawiadomienia należy podać numer polisy oraz dane kontaktowe.

W kolejnym kroku ubezpieczyciel zażąda dostarczenia dokumentów, umożliwiających ustalenie okoliczności zdarzenia i odpowiedzialności. Są to m.in zaświadczenia lekarskie potwierdzajace doznanie obrażeń ciała, notatki policyjne, zeznania świadków i zdjęcia z miejsca zdarzenia. Proces wyjaśniający trwa zwykle 30 dni (w wyjątkowych sytuacjach 90) od zgłoszenia szkody. W tym czasie następuje też wypłata odszkodowania.

Zobacz również:

Wypadek samochodowy i śmierć bliskiej osoby – kiedy przysługuje odszkodowanie?

Likwidacja szkody z OC – co warto wiedzieć?

Miałeś wypadek? Sprawdź czy należy ci się odszkodowanie.
Umów się na bezpłatną konsultację