Loading...

nasze-historie

Lekarz nie udzielił Ci pomocy? Sprawdź, jakie są Twoje prawa

Wyobraź sobie, że zaczynasz mieć Cię duszności i czujesz ból w klatce piersiowej. W dobie panującej pandemii, pierwsze, co przychodzi Ci do głowy, to przypuszczenie zakażenia wirusem SARS-CoV 2. Jedziesz do szpitala, bo wiesz, że przyjazd karetki trwa teraz nawet kilka godzin. Na miejscu dowiadujesz się, że nie ma zapisów, a lekarz dyżurny nie chce Cię przyjąć. Jak się wtedy zachować? Czym masz prawo do odszkodowania? I czy nieudzielenie pomocy przez lekarza jest przestępstwem?

Odpowiedzialność lekarza za nieudzielenie pomocy pacjentowi

Każdy człowiek ma obowiązek udzielenia pomocy osobie, której grozi niebezpieczeństwo utraty życia. W przypadku lekarzy ten zakres odpowiedzialności jest szerszy i obejmuje też inne sytuacje, które wymagają pilnej reakcji. Nie chodzi tu oczywiście tylko o udzielenie podstawowej pomocy, a fachowego wsparcia lekarskiego. Ustalenie to ma swoją podstawę w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz Kodeksie Etyki Lekarskiej. 

Jeżeli jesteś pacjentem, który wymaga natychmiastowej pomocy medycznej, lekarz nie powinien lekceważyć Twojej sytuacji. Jego obowiązkiem jest przynajmniej sprawdzenie, czy Twoje życie nie jest zagrożone i czy Twój stan zdrowia może ulec pogorszeniu się w trakcie drogi do innej placówki medycznej.

Nie ma tu żadnych granic czasowych ani przestrzennych. Lekarz powinien udzielić Ci pomocy bez względu na to, gdzie i kiedy jej potrzebujesz. Nie dotyczy to tylko sytuacji związanych z pandemią koronawirusa, a wszelkich dolegliwości zdrowotnych. Obowiązkiem lekarza jest ochrona ludzkiego życia i zdrowia oraz kierowanie się dobrem chorego. 

Pracownik medyczny może odmówić Ci udzielenia pomocy wtedy, kiedy będzie miał pewność, że inny lekarz lub pogotowie ratunkowe pomoże szybciej niż on sam. Twoja prośba o pomoc od  lekarza, który był w swoim miejscu pracy i w czasie pełnienia dyżuru, nie ma znaczenia, ponieważ pacjenci w pilnych przypadkach powinni być przyjmowani poza kolejnością. 

Lekarz może nie udzielić pomocy, o ile takie zachowanie byłoby ryzykowne – groziłoby utratą życia lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu u niego samego lub innej osoby. W innym przypadku popełnia świadome przestępstwo. Winny pracownik medyczny może być skazany na karę więzienia do 3 lat i stanąć przed sądem lekarskim za przewinienie zawodowe, za które dostanie np. upomnienie, naganę, karę pieniężną lub straci prawa do pełnienia zawodu. 

Odpowiedzialność lekarza w czasach pandemii

Wybuch pandemii koronawirusa przyczynił się do tego, że niektórzy lekarze ze strachu o własne zdrowie odmawiali udzielenia pomocy chorym na Covid-19. Mając na uwadze Kodeks Etyki Lekarskiej, jest to zachowanie nieodpowiedzialne i niewłaściwe. Personel medyczny ma obowiązek pomagać chorym, a fakt rozprzestrzeniającej się pandemii nie jest żadnym wyjątkiem i nie powinien stanowić różnicy. Dodatkowo, zawód lekarza jest zawodem zaufania publicznego. Odmowa udzielenia pomocy chorym podważa zaufanie i narusza godność tego zawodu. 

Co zrobić, gdy lekarz nie udzielił pomocy?

Jeżeli lekarz odmówił Tobie lub komuś z Twoich bliskich udzielenia pomocy, mimo że stan zagrażał zdrowiu lub życiu, masz prawo skierować skargę do:

  • kierownictwa szpitala,
  • wojewódzkiego oddziału NFZ,
  • Naczelnej Rady Lekarskiej, 
  • Rzecznika Praw Pacjenta.

We wniosku szczegółowo opisz całą sytuację i wyjaśnij, na czym polegało zaniedbanie lekarza.

Gdzie szukać pomocy za nieudzielenie pomocy przez lekarza?

Szczegółową analizą okoliczności zdarzenia i podjęciem decyzji, czy w Twoim przypadku doszło do przestępstwa nieudzielenia pomocy przez lekarza i czy masz prawo do odszkodowania, zajmie się sąd. Zanim wejdziesz na drogę karną i złożysz pozew przeciwko pracownikowi medycznemu, zdaj się na pomoc specjalistów do spraw dochodzenia odszkodowań. 

Zobacz również:

Odszkodowanie dla lekarzy i pielęgniarek za zakażenie się koronawirusem w miejscu pracy

Zarażenie koronawirusem w szpitalu. Czy można uzyskać odszkodowanie?

Lekarz nie udzielił ci pomocy? Sprawdź jak możemy pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację