Loading...

nasze-historie

Likwidacja szkód osobowych powstałych wskutek wypadków komunikacyjnych, rolniczych i przy pracy

Wypadek samochodowy

Zdrowie to najcenniejsze dobro każdego człowieka. Wypadki, które przyczyniły się pogorszenia stanu zdrowia lub urazów ciała, dają możliwość dochodzenia roszczeń przez poszkodowanego lub członków jego rodziny. Odszkodowanie za wypadek w pracy, komunikacyjny lub rolniczy ma zapewnić niezbędne środki finansowe na najbliższą przyszłość. Jego celem jest złagodzenie cierpienia psychicznego i fizycznego.

Odszkodowanie wypadkowe a występki poszkodowanych

Ubezpieczenie na życie i polisa OC dają szczególny rodzaj ochrony ofiarom wypadków drogowych. Ich zakres obowiązywania jest na tyle szeroki, że nie przekreślają go nawet niektóre występki osób poszkodowanych. Odszkodowania za wypadki komunikacyjne należą się np.:

– pokrzywdzonym, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, jadąc rowerem, motocyklem lub samochodem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa lub założonego kasku (o ile nie byli oni wyłącznymi sprawcami zdarzenia). Kompensata finansowa wypłacana jest także pasażerom przebywającym w samochodzie sprawcy wypadku;

– pieszym, którzy wtargnęli na drogę w miejscu niedozwolonym lub byli pod wpływem alkoholu (pod warunkiem, że nie było to wyłączną przyczyną wypadku).

Wypadek komunikacyjny – kto może dostać odszkodowanie?

Osoby z rozstrojem zdrowia (fizycznego lub psychicznego) i uszkodzeniami ciała doznanymi w wyniku uczestnictwa w wypadku komunikacyjnym mogą dochodzić roszczeń finansowych z zakładu ubezpieczeń. Świadczenie za szkody na osobie może być wypłacone pokrzywdzonemu (jeżeli doznał obrażeń ciała w wypadku) lub osobom bliskim (w przypadku zgonu poszkodowanego). Kodeks cywilny dopuszcza przyznanie rodzinie zmarłego finansowej rekompensaty za szkodę niemajątkową. Wysokość świadczenia zależy od okoliczności mających wpływ na rozmiar szkody, np. wieku poszkodowanego. Zadośćuczynienie ma załagodzić doznaną krzywdę i cierpienie po stracie bliskiej osoby. Przysługuje członkom rodziny (mężowi, żonie, dzieciom, wnukom, rodzeństwu) oraz partnerom związków nieformalnych. Wypłata odszkodowania jest zasadna nawet w sytuacji, gdy ofiara przyczyniła się do wypadku.

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

Jednorazowe odszkodowanie po wypadku w pracy wypłaca Zakład Ubezpieczeń połecznych. Jeżeli przyczyną wypadku była wina pracodawcy, jego obowiązkiem jest naprawienie szkody. Wypłata świadczenia będzie możliwa pod warunkiem, że poszkodowany udowodni błąd pracodawcy. Mając to na uwadze, należy zgromadzić jak najwięcej materiałów dowodowych, np. zdjęć, nagrań wideo, zeznań świadków. Przyznanie odszkodowania oraz ewentualnie odwołanie od decyzji ubezpieczyciela opierają się na protokole wypadku. Warto więc szczegółowo się z nim zapoznać i nie podpisywać go, jeśli jego treść nie odpowiada rzeczywistości.

Odszkodowania za wypadki w rolnictwie 

Wypadki rolnicze stanowią ponad 25% ogólnej liczby nieszczęśliwych zdarzeń w naszym kraju. Poszkodowani, którzy uczestniczyli w takim zdarzeniu, mają możliwość ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub stosowną rentę. Nie każdy wie, że prawo do roszczenia rekompensacyjnego ma nie tylko ubezpieczony właściciel gospodarstwa. Mogą się o nie ubiegać także osoby, które mieszkają na jego terenie oraz pracownicy, którzy świadczą tam swoje usługi okazjonalnie. 

Zobacz również:

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w rolnictwie lub uszkodzony budynek gospodarczy?

Odszkodowanie z OC sprawcy. Sprawdź, co zrobić, aby odzyskać swoje pieniądze

Miałeś wypadek? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Wypadek samochodowy
Umów się na bezpłatną konsultację