Loading...

nasze-historie

Likwidacja szkód osobowych powstałych za granicą wskutek błędów medycznych lub zaniedbania obowiązków przez osoby trzecie

Wypadki za granicą, błędy medyczne, poślizgnięcia, potknięcia i upadki, w wyniku których ucierpiał poszkodowany, są okazją dochodzenia roszczeń majątkowych. Przez chęć wzbogacenia się, ubezpieczyciele nawet kilkukrotnie zaniżają odszkodowania za szkody osobowe. Korzystając z pomocy firmy odszkodowawczej, można wynegocjować wyższą stawkę świadczenia i sprawnie przejść przez proces odzyskiwania odszkodowania nawet poza granicami naszego kraju.

Odszkodowania z tytułu szkody osobowej mają na celu zapewnienie stabilnej sytuacji majątkowej na najbliższą przyszłość oraz złagodzenie bólu fizycznego i psychicznego.

Co to jest szkoda osobowa?

Szkoda osobowa ma wymiar materialny (uszkodzenia ciała) lub niematerialny (ból fizyczny i psychiczny). Powstaje w następstwie pogorszenia się stanu zdrowia, a jej przyczyną może być trwały uszczerbek na zdrowiu, obrażenia fizyczne lub urazy psychiczne. Szkodą osobową jest także zgon poszkodowanego w wypadku i wszelkie utracone korzyści, jakie ofiara zyskałaby, gdyby nie udział w zdarzeniu.  

Zaniedbanie obowiązków przez osoby trzecie. Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Częstym przypadkiem szkód osobowych są wypadki spowodowane zaniedbaniem obowiązków przez osoby trzecie. Do takich sytuacji należą:

– poślizgnięcia na oblodzonej nawierzchni, 

– potknięcia na nierównym chodniku, 

– wypadki spowodowane niesprawnymi urządzeniami, 

– upadki i potknięcia w sklepach, 

– wypadki w restauracjach,

– wypadki podczas imprez masowych. 

Osoba, która  doznała szkody w jednej z powyższych sytuacji, może ubiegać się np. o należne odszkodowanie za złamany palec lub rękę, wybity obojczyk, urazy kręgosłupa, pobyt w szpitalu czy poniesione koszty leczenia. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zaniedbania obowiązków osób trzecich, wniosek o odszkodowanie będzie zasadny wtedy, gdy poszkodowany zgromadzi odpowiedni materiał dowodowy. Mogą to być np. zeznania świadków, zdjęcia, nagrania wideo lub zgłoszenia na policję. 

Szkoda osobowa spowodowana wypadkami za granicą

Okoliczności powstania szkody osobowej to nie tylko wypadki komunikacyjne lub w pracy. Do takich sytuacji należy też wypadek za granicą. Odzyskiwanie odszkodowania od zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych wymaga znajomości przepisów obowiązujących w danym kraju. Przydatna będzie też wiedza dotycząca tamtejszego systemu nadzorczego oraz biegłe posługiwanie się językiem obcym. Dochodzenie odszkodowania za wypadek za granicą będzie sprawniejsze z pomocą specjalistów kancelarii odszkodowawczej. Wykwalifikowani pełnomocnicy rzetelnie zajmą się sprawą i będą reprezentować poszkodowanego od chwili złożenia wniosku aż po wypłatę świadczenia. W większości państw UE koszty związane z zatrudnieniem pełnomocnika są zwracane, ponieważ pokrywa je zagraniczny ubezpieczyciel. 

Odszkodowania za błędy medyczne i niedbalstwo pracowników służby zdrowia

Błąd medyczny to nieprawidłowe postępowanie medyczne i operacyjne. Są to czynności niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej. Mogą być spowodowane także winą nieumyślną, czyli niedbalstwem lub lekkomyślnością pracowników służby zdrowia. O odszkodowanie za błąd medyczny mogą ubiegać się wszystkie osoby, które doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zgonu wskutek popełnionego błędu. Poszkodowani, którzy mają przypuszczenia, że w ich sytuacji doszło do zaniedbań ze strony personelu medycznego, błędnej diagnozy, zastosowania wadliwego leczenia lub braku spełnienia wymogów sanitarnych, a czynniki te wpłynęły na pogorszenie stanu zdrowia, mogą skonsultować swoją sprawę z pełnomocnikiem firmy odszkodowawczej. Specjaliści przeanalizują sytuację i zgromadzony materiał dowodowy. W przypadku potwierdzenia przypuszczeń, zajmą się złożeniem dokumentacji i formułowaniem merytorycznych argumentów, mających na celu odzyskanie należnego roszczenia.

Zobacz również:

Zadośćuczynienie pieniężne – co to jest i jak je otrzymać?

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji od firmy ubezpieczeniowej

Miałeś wypadek? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację