Loading...

nasze-historie

Likwidacja szkody z OC – co warto wiedzieć?

Strażak patrzy na płonący samochód

Odszkodowanie po wypadku samochodowym wypłaca zakład ubezpieczeniowy z OC sprawcy. Poszkodowany może zgłosić szkodę telefonicznie, listownie, osobiście w dowolnej placówce lub korzystając z poczty elektronicznej i formularzy internetowych dostępnych na stronach ubezpieczyciela. 

Polisa OC – jaki ma zakres i przed czym chroni?

Polisa OC to szczególny typ ubezpieczenia, który chroni posiadacza pojazdu mechanicznego (np. samochodu, ciągnika, ciężarówki) za szkody wyrządzone jego ruchem oraz ich finansowe konsekwencje. Ubezpieczenie ma podwójny wymiar – zabezpiecza majątek sprawcy szkody i zapewnia poszkodowanemu wypłatę należnych roszczeń. Zasięg ubezpieczenia OC obejmuje: poruszanie się pojazdu, załadunek i wyładunek, garażowanie, krótkie postoje na trasie, a także wsiadanie i wysiadanie. Likwidacja szkody może obejmować krzywdy doznane na mieniu i na osobie. Wypłata odszkodowania z polisy OC najczęściej dotyczy:

– śmierci poszkodowanego,

– uszkodzenia ciała,

– rozstroju zdrowia,

– uszkodzenia mienia.

Ile trwa wypłata odszkodowania z OC sprawcy?

Odszkodowanie z OC sprawcy na ogół wypłacane jest w ciągu 30 dni od chwili złożenia powiadomienia o szkodzie. Znane są sytuacje, w których zakład ubezpieczeń wydłużył ten termin o kolejne 14 dni. W w takich wypadkach poszkodowany jest odpowiednio wcześniej otrzymuje informację o ewentualnych opóźnieniach. Zgodnie z zapisem ustawowym, wypłaty rekompensat za odszkodowanie powypadkowe nie mogą przekroczyć 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Odstępstwem od tej reguły są sprawy, wobec których toczy się postępowanie karne mające na celu określenie wysokości odszkodowania lub ustalenie, czy odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest zasadna.

Polisa OC – kiedy ubezpieczyciel nie odpowiada za szkodę?

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeniowego jest wyłączona w przypadku niektórych szkód. Zgodnie z regulacjami ustawodawcy, mogą one polegać na:

– uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, spowodowanych przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego;

– zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska;

– utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych i dokumentów.

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowie też np. za szkodę będącą efektem przewożonych za opłatą przesyłek lub bagażu.

Zgłaszanie szkód na policję i do ubezpieczyciela

Przeważnie zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela następuje w dniu wypadku lub 1-2 dni później. Poszkodowany ma na to jednak znacznie więcej czasu i może otrzymać odszkodowanie powypadkowe, informując o wystąpieniu szkody przez 3 lata od chwili, gdy dowiedział się o zdarzeniu. Niektóre sytuacje wymagają jednak natychmiastowej interwencji i niezwłocznego wezwania policji. Są to:

– kradzież pojazdu lub jego części,

– poważna awaria pojazdu,

– wypadki komunikacyjne,

– kradzież kluczyków pojazdu lub dowodu rejestracyjnego.

Zobacz również:

Zaniżone odszkodowanie OC, czyli w jaki sposób ubezpieczyciele oszukują klientów?

Jak otrzymać odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na dziurawej drodze?

Masz pytanie? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Strażak patrzy na płonący samochód
Umów się na bezpłatną konsultację