Loading...

Nasze historie

Blog Należy się

Kancelaria odszkodowawcza – czym jest i czy warto ją zatrudnić?

Odzyskanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej może być procesem długotrwałym i skomplikowanym. Walka o wypłatę pieniędzy pochłania dużo czasu oraz energii. Często też wymaga specjalistycznej wiedzy. Kancelarie odszkodowawcze pomagają sprawnie przejść przez proces ubiegania się o roszczenia. Zajmują się przygotowaniem dokumentacji, skutecznie negocjują wysokość świadczenia i reprezentują nas w sądzie.

Kancelaria odszkodowawcza pomoże uzyskać odszkodowanie od prywatnego ubezpieczyciela, z ZUS-u lub ze szpitala, w którym został popełniony błąd medyczny. Można skorzystać z jej usług, nie mając nawet wykupionej polisy (np. gdy traciliśmy bliską osobę w wypadku).

Jak działają firmy odszkodowawcze i w czym mogą pomóc?

Często pod wpływem stresu i emocji towarzyszących nieszczęśliwemu wypadkowi, jakiego doświadczyliśmy, zapominamy, że przysługuje nam prawo ubiegania się o odszkodowanie. Bywa, że nie wiemy, jak zgłosić sprawę do ubezpieczyciela lub w jaki sposób poprawnie ją udokumentować. Mylnie zakładamy też, że jako poszkodowani, np. bez aktualnej polisy OC, automatycznie nie mamy prawa ubiegać się o żadne świadczenia pieniężne. W tych i wielu innych przypadkach z rozwiązaniem przychodzi analiza odszkodowawcza. Firmy zajmujące się odzyskiwaniem pieniędzy od ubezpieczyciela są wsparciem na każdym etapie sprawy – od zgromadzenia i złożenia dokumentacji po procesy karne. Doświadczony pełnomocnik dokładnie przeanalizuje przebieg zdarzenia i podpowie, jakie świadczenia i w jakich kwotach nam się należą. Dodatkowo, działając pod jego opieką, nie musimy obawiać się, że nasze roszczenia będą rozpatrywane przez wiele miesięcy i bezskutecznie.

Dochodzenie odszkodowania przez kancelarię przebiega sprawniej. Jej pracownicy dobrze znają „chwyty” i kruczki prawne, jakimi posługują się firmy ubezpieczeniowe, aby zaniżyć wartość odszkodowania lub całkowicie odrzucić wniosek klienta. Ponadto, specjaliści mają duże doświadczenie i wiedzą, jak działać w danym przypadku. Wiele roszczeń odszkodowawczych kończy się procesem karnym. Taka sytuacja jest stresująca i niekomfortowa, szczególnie, gdy nie mieliśmy dotychczas do czynienia z procesami karnymi i nie wiemy, czego tak naprawdę możemy się spodziewać. Wsparcie firmy odszkodowawczej będzie wówczas nieocenione. Pełnomocnik wystąpi w naszym imieniu, zajmie się też pisaniem pism procesowych, wobec których obowiązuje przymus adwokacko-radcowski (np. przy składaniu apelacji od wyroku).

Kancelaria odszkodowawcza – ile kosztuje jej zatrudnienie?

Wynajęcie firmy odzyskującej odszkodowania na wstępnym etapie najczęściej nie wiąże się z żadnymi kosztami. Nie ma więc żadnych zaliczek i opłat wstępnych. Atutem kancelarii jest fakt, że początkowe analizy i weryfikacje dokumentów są bezpłatne. Darmowy jest także dojazd do klienta. Rozliczenie następuje dopiero wtedy, gdy otrzymamy odszkodowanie. Wynagrodzenie dla pełnomocnika jest prowizją i stanowi procent od uzyskanego odszkodowania. Kwota ta zależy od konkretnej sprawy i jest ustalana przed podpisaniem umowy o współpracę. Dzięki temu od początku wiemy, ile zapłacimy i nie musimy obawiać się nieoczekiwanych kosztów. Zatrudnienie profesjonalistów i podział zyskiem nadal jest dla nas rozwiązaniem korzystniejszym niż działanie na własną rękę. W wielu przypadkach samodzielne zgłoszenie roszczenia kończy się brakiem wypłaty świadczeń lub znacznym ich zaniżeniem. Działając pod pełnomocnictwem, zyskujemy pewność, że otrzymamy takie odszkodowanie, jakie naprawdę nam się należy.

Zaniżanie odszkodowań z OC, czyli w jaki sposób ubezpieczyciele oszukują klientów?

Preloader
Zasady likwidacji szkód jasno określa KNF, jednak mimo to firmy ubezpieczeniowe zaniżają nawet 90% kwot odszkodowań. Chęć zdobycia jak największych zysków przez ubezpieczyciela skutkuje wypłatą niższych świadczeń. Towarzystwa ubezpieczeniowe wykorzystują niewiedzę swoich klientów i nie zwracają kosztów wynajętych fachowców lub zaniżają wartość rynkową pojazdów.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe zaniżają odszkodowania z OC samochodów wieloletnich i długo używanych. Twierdzą, że części pojazdu były zużyte i w złym stanie technicznym. Skutkuje to obniżeniem odszkodowania o amortyzację, chociaż kalkulacja powinna być wykonana w oparciu o ceny nowych części.

Niezwracanie kosztów za wynajęcie fachowców lub holowanie pojazdu

Zaniżanie odszkodowania z OC często dotyczy opłaty za wynajęcie fachowców oraz za usługę holowania pojazdu. Pierwszy przypadek to najczęściej zaangażowanie  rzeczoznawców, prawników i mechaników na własną rękę. Wyliczenia dokonywane przez towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę uśrednione koszty usług. Zdarzają się więc sytuacje, w których wypłacone odszkodowanie jest niższe niż koszt naprawy. Odmowa zwrotu pieniędzy za holowanie argumentowana jest przez ubezpieczycieli np. zbyt wysoką stawką holowania. Warto w takiej sytuacji odwoływać się od decyzji. Zrozumiałe jest bowiem, że w trakcie szkody, jako osoby poszkodowane, nie kierujemy się konkurencyjnością cen. Zależy nam wtedy na jak najszybszym załatwieniu sprawy i odstawieniu samochodu na bezpieczny parking.

Problemy z wypłatą odszkodowania OC – zaniżanie cen części samochodu

Wycena naprawy szkody kalkulowana jest najczęściej w oparciu o kosztorys elementów zamiennych, a nie oryginalnych. Są one znacznie tańsze, ale też mniej trwałe i wykonane z materiałów gorszej jakości. Nie każdy wie, że w samochodzie, który ma ważną gwarancję lub wszystkie jego dotychczasowe naprawy wykonywane były z użyciem części oryginalnych (od producenta), likwidacja szkody po wypadku również powinna być przeprowadzona firmowymi elementami.

Zaniżanie wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu

Chcąc się wzbogacić kosztem klienta, ubezpieczyciele zaniżają wartość rynkową samochodu. W tym celu nie biorą do kalkulacji czynników świadczących o wyższej wartości pojazdu. Do takich wskaźników należą chociażby niski przebieg lub instalacja gazowa. Ubiegając się o wyższe odszkodowanie, warto wymienić wszystkie cechy samochodu, które zostały pominięte przez firmę, a podnoszą jego wartość rynkową.

Niewypłacanie pieniędzy za wynajem samochodu zastępczego

Zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego na czas likwidacji szkody często jest kwestią sporną pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a klientami. Najczęstsze sposoby na unikanie takich zobowiązań to:

– wycena wynajmu auta obliczana zgodnie z najniższymi stawkami na rynku;

– udzielanie krótkiego okresu, w którym poszkodowanym przysługuje prawo do wynajmu auta zastępczego.

Odmowa zwrotu kosztów za wynajem auta zastępczego dla osób prywatnych bywa argumentowana także możliwością korzystania np. ze środków komunikacji publicznej. Niektóre firmy ubezpieczeniowe twierdzą, że osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie potrzebują pojazdu zastępczego na czas naprawy szkody.

Ubezpieczyciele stosują różne metody, aby obniżyć sumę odszkodowania po wypadku. Zawsze jednak warto odwołać się od decyzji towarzystwa. Ułatwieniem w przygotowaniu dokumentacji, formułowaniu skutecznych argumentów i przejściu przez złożony proces ubiegania się o wyższe odszkodowanie będzie kancelaria odszkodowawcza. Jej specjaliści mają opanowany Kodeks Cywilny do perfekcji i wiedzą, jak bronić praw osób poszkodowanych.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – jak to zrobić?

Jeżeli nasze odszkodowanie zostało zaniżone lub odrzucone, warto odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Reklamacja rozpoczyna się od działań samodzielnych, ale zależnie od jej przebiegu może trafić do Rzecznika Finansowego lub na ścieżkę sądową. Możemy też skrócić czas oczekiwania na swoje pieniądze i sprzedać szkodę OC kancelarii odszkodowawczej.

Odkupienie szkody jest możliwe dzięki podpisaniu cesji wierzytelności. Jest to dokument, który przenosi nasze roszczenie na firmę odszkodowawczą.

Jak odwołać się od decyzji firmy ubezpieczeniowej?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w ramach OC to reklamacja, którą możemy zgłosić np. wtedy, gdy:

– wycena odszkodowania jest zbyt niska;

– jej rozpatrywanie przeciąga się w czasie;

– utrzymaliśmy odmowę wypłaty odszkodowania.

Zanim złożymy odwołanie, powinniśmy wcześniej przeanalizować otrzymane stanowisko towarzystwa ubezpieczeniowego i wystąpić o dokumentację uzasadniającą. Reklamacja do zakładu ubezpieczeń zaczyna się od działań samodzielnych – odwołujemy się od decyzji pisemnie, telefonicznie lub mailowo. Rozpatrywanie reklamacji przez towarzystwo ubezpieczeniowe trwa do 30 dni. W tym okresie zakład ma czas na zapoznanie się z treścią odwołania i udzielenie nam odpowiedzi. W skomplikowanych przypadkach proces trwa do 60 dni, jednak powinniśmy zostać o tym wcześniej poinformowani. Jeżeli ubezpieczyciel zaniechał czynności wyjaśniających opóźnienie, mamy prawo do złożenia wniosku o rozpoznanie sprawy przez Rzecznika Finansowego. Ważną informacją jest fakt, że w przypadku, gdy zakład ubezpieczeniowy nie zareagował na naszą reklamację i nie otrzymaliśmy od niego żadnej odpowiedzi, należy ją uznać za rozwiązaną na naszą korzyść.

Wniosek do Rzecznika Finansowego może skutkować wszczęciem postępowania skarbowego i nałożeniem kary pieniężnej na zakład. My, jako osoby poszkodowane, będziemy mieć wtedy prawo wglądu w treść korespondencji pomiędzy stronami (Rzecznikiem a firmą ubezpieczeniową).

Postępowanie sądowe z ubezpieczycielem

Odwołanie od decyzji w sprawie ubezpieczenia komunikacyjnego OC nie zawsze kończy się na działaniach Rzecznika Finansowego. Jeżeli okaże się, że jego interwencja była niewystarczająca, mamy możliwość wejść na drogę postępowania sądowego. Sprawa karna będzie wymagała od nas uzasadnienia błędów TU i dostarczenia pełnej dokumentacji. Jest to rozwiązanie długotrwałe i niekomfortowe, szczególnie ze względów finansowych oraz emocjonalnych. Trzeba też pamiętać, że roszczenia ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o szkodzie.

Sprzedaż szkody firmie odszkodowawczej

Zanim samodzielnie zgłosimy reklamację do towarzystwa ubezpieczeniowego, możemy też rozważyć odkupienie szkody. Jest to usługa, jaką oferuje kancelaria odszkodowawcza. Firma przejmuje wówczas naszą sprawę i sama odzyskuje pieniądze od ubezpieczyciela, a my od razu otrzymujemy należną nam kwotę. Odkup szkody OC to łatwy sposób na szybkie odzyskanie pieniędzy – wybór tej ścieżki może zakończyć nasze ubieganie się o odszkodowanie nawet w 3 dni.

Składanie reklamacji do zakładu ubezpieczeniowego jest zasadne, jednak wymaga merytorycznych argumentów. Rozwiązaniem, które zaoszczędzi nasz czas, może być oddanie sprawy w ręce profesjonalistów i sprzedaż szkody specjalistom.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania: gdzie jej szukać i na czym polega?

Samodzielne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych jest złożone i skomplikowane, a przyznane świadczenia często są zaniżane przez firmy ubezpieczeniowe. Profesjonalna firma pomagająca w uzyskaniu odszkodowania zajmie się przygotowaniem dokumentacji i negocjacjami z ubezpieczycielem. Pełnomicnik podpowie też, o jakie formy wypłat rekompensacyjnych możemy wystąpić.

Kancelaria odszkodowawcza to firma, która może pomóc nam w uzyskaniu odszkodowania. Zespół specjalistów będzie reprezentował nas na każdym etapie ubiegania się o wypłatę świadczeń, także podczas rozpraw sądowych.

Profesjonalna pomoc w uzyskaniu odszkodowania z ubezpieczenia

W chwili, gdy doświadczamy wypadków losowych, nie skupiamy się wokół kwestii rekompensat pieniężnych. Ból fizyczny lub psychiczny sprawia, że możliwość ubiegania się o należne nam świadczenia staje się sprawą drugorzędną. W takiej sytuacji o nasz interes może zadbać doświadczony pełnomocnik. Jak działają kancelarie i firmy odzyskujące odszkodowania? Ich celem jest przede wszystkim pomoc w analizie zdarzenia i zgromadzenie niezbędnej dokumentacji. Fachowcy dopilnują terminów i występując w naszym imieniu, będą efektywnie negocjować wysokość świadczeń z firmą ubezpieczeniową. Pomoc w uzyskaniu odszkodowania polega też na doradztwie. W ramach konsultacji dowiemy się, o jakie świadczenia i o jakiej wartości mamy prawo się ubiegać. Wsparcie pełnomocnika jest szczególnie ważne, gdy np. mieliśmy wypadek, kierując samochodem pod wpływem alkoholu lub jechaliśmy pojazdem bez aktualnej polisy OC. Profesjonalna analiza roszczeń daje jasne wskazówki dotyczące tego, jakich dodatkowych dokumentów możemy potrzebować (np. orzeczeń lekarskich, opinii biegłych) i jak możemy je uzyskać.

Specjaliści wiedzą, jak analizować wszelkie umowy i aneksy. Firmy odszkodowawcze dobrze znają „chwyty” i kruczki prawne, które ubezpieczyciele wykorzystują do zaniżenia wartości zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Firmy odzyskujące odszkodowania – jak zatrudnić najlepszą?

Poszukując specjalistów z zakresu dochodzenia odszkodowań, sprawdzajmy, czy firma jest wiarygodna i ma pozytywną opinię wśród poprzednich klientów. Kancelaria odszkodowawcza powinna zapewniać nam reprezentację na każdym etapie – także w procesach karnych. Dzięki temu, po skierowaniu sprawy dochodzenia roszczeń do sądu, mamy pewność, że pełnomocnik wystąpi w naszym imieniu i napisze niezbędne pisma, m.in. apelacje.

Profesjonalna analiza roszczeń może być przeprowadzona w każdym momencie ubiegania się o odszkodowanie. Możemy o nią wystąpić nawet wtedy, gdy sami, na własną rękę, zaczęliśmy już ubiegać się o pieniądze od firmy ubezpieczeniowej.

Zadośćuczynienie pieniężne – co to jest i jak je otrzymać?

Zadośćuczynienie to forma rekompensaty w postaci świadczenia pieniężnego. Przysługuje nam wtedy, gdy doznaliśmy krzywdy niemajątkowej; takiej, która spowodowała cierpienie fizyczne i psychiczne. Wysokość zadośćuczynienia zależy od okoliczności mających wpływ na rozmiar szkody. Należą do nich np. długość leczenia, prognozy na przyszłość czy wiek poszkodowanego.

Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest przyznawane jednorazowo i ma formę wypłaty pieniężnej. Jego celem jest załagodzenie przeżyć oraz zmniejszenie cierpienia fizycznego i psychicznego u osób poszkodowanych. Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego powinny być wzięte pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki, jakie mogły mieć wpływ na rozmiar szkody. Warto wiedzieć, że zakres ten obejmuje także te konsekwencje odniesionych obrażeń, które mogą dać o sobie sygnał w przyszłości. Najważniejsze czynniki to m.in.:

– wiek poszkodowanego;

– brak możliwości prowadzenia normalnego życia (np. uprawiania sportów lub posiadania dzieci);

– czas, przez jaki doświadczaliśmy cierpień fizycznych i psychicznych (pobyt w szpitalu, bolesność leczenia itp.);

– trwałość skutków wypadku (np. trwałe kalectwo lub oszpecenie);

– prognozy na przyszłość (czy nasz stan zdrowia będzie się polepszał czy pogarszał).

Wniosek o zadośćuczynienie, czyli za co możemy otrzymać zwrot?

Przykładowe zwroty z tytułu zadośćuczynienia to zaliczki kosztów leczenia, koszty przejazdów na wizyty kontrolne lub zabiegi rehabilitacyjne, koszty niezbędnej zmiany kwalifikacji zawodowych lub koszty ubrań zniszczonych w wypadku. Wysokość zadośćuczynienia ustalana jest indywidualnie, każda sytuacja wymaga bowiem osobnej weryfikacji. W oszacowaniu kwoty świadczenia mogą pomóc specjaliści. Pełnomocnicy sprecyzują nasze roszczenia, przeanalizują dokumentację i uwzględnią wszystkie okoliczności, które miały wpływ na rozmiar doznanej szkody niemajątkowej. Zgłoszą wnioski do firmy ubezpieczeniowej i merytorycznie uzasadnią konieczność wypłacenia świadczeń.

Jakie zwroty należą się osobom bliskim zmarłego?

Wniosek o zadośćuczynienie jest zasadny także wtedy, gdy ofiarą wypadku była bliska nam osoba. Nasze roszczenia mogą wtedy dotyczyć:

– zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu;

– renty alimentacyjnej;

– jednorazowej wypłaty odszkodowania (przy znaczącym pogorszeniu się naszej sytuacji życiowej – taką sytuacją jest np. utrata ojca przez małoletnie dzieci);

– jednorazowej wypłaty zadośćuczynienia pieniężnego (gdy nasz bliski zmarł w wypadku).

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to dwie różne formy rekompensaty za szkodę. W  tej pierwszej podstawą ubiegania się o wypłatę pieniędzy jest doznanie krzywdy niematerialnej, czyli takiej, która negatywnie wpłynęła na naszą psychikę. Zadośćuczynienie jest rekompensatą i nie ma obiektywnych metod ustalania jego wysokości. W odszkodowaniu natomiast chodzi o wystąpienie szkody materialnej. Jej wartość da się wyliczyć (w odniesieniu do cen usług i kosztów rynkowych), najczęściej można ją także naprawić.

Jako poszkodowani możemy ubiegać się zarówno o zadośćuczynienie za krzywdę, jak i o odszkodowanie. Przykładowo, jeżeli w trakcie wypadku doznaliśmy obrażeń ciała, możemy wystąpić do ubezpieczyciela o odszkodowanie za poniesione koszty leczenia i dojazd do placówek medycznych oraz o wypłatę zadośćuczynienia.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku samochodowym?

Kiedy przysługuje odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku samochodowym?

Śmierć bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym daje nam prawo ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Są to pieniężne formy rekompensaty, które mają załagodzić cierpienia i zapewnić stabilną sytuację materialną na najbliższą przyszłość. Należą do nich m.in. renta alimentacyjna i odszkodowanie od utraconego dochodu.

Odszkodowanie za śmierć bliskiego wskutek wypadku drogowego przysługuje przede wszystkim członkom najbliższej rodziny: dzieciom, małżonkom, rodzicom, dziadkom i wnukom. O roszczenie możemy ubiegać się także wtedy, gdy łączyła nas ze zmarłym więź emocjonalna, np. byliśmy w związku konkubenckim.

Kto wypłaca odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym?

W sytuacji, gdy ktoś z naszych bliskich stał się ofiarą wypadku komunikacyjnego, możemy ubiegać się o pieniądze od zakładu ubezpieczeniowego, w którym sprawca wypadku miał wykupioną polisę. Warto wiedzieć, że brak OC nie oznacza braku wypłaty odszkodowania. W takim przypadku roszczenie zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Śmierć bliskiej osoby w wypadku – jakie odszkodowanie może dostać rodzina sprawcy?

Utrata bliskiej osoby wskutek wypadku komunikacyjnego jest sytuacją, która daje prawa do różnych rodzajów rekompensat pieniężnych krewnym zmarłego. Poszkodowani mogą ubiegać się o świadczenia takie jak:

Zadośćuczynienie. Ma łagodzić cierpienie psychiczne i pustkę, jakiej doświadczyliśmy w wyniku utraty bliskiego. To świadczenie jednorazowe, kalkulowane w oparciu o stopień pokrewieństwa bądź więzi łączące zmarłego i poszkodowanych.

Zwrot kosztów pogrzebu i leczenia. Należy nam się wtedy, gdy zmarły trafił po wypadku do szpitala, a celem jego hospitalizacji było ratowanie życia. Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest jednorazowo. Pokrywa takie koszty, jak np.: postawienie nagrobka, koszty ceremonii, usługi transportowe itd.

Odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu. Podstawą wystąpienia o zasiłek jest pogorszenie się sytuacji finansowej, spowodowane brakiem zarobków zmarłego. Jest to świadczenie wyrównawcze, a jego przyznanie wymaga przedłożenia odpowiednich dokumentów (np. umowy o pracę). Prawo do tej rekompensaty mamy także wtedy, gdy ofiara wypadku miała wkład niematerialny w nasze życie, np. zajmowała się wychowaniem dzieci.

Renta alimentacyjna. Jest specyficznym rodzajem świadczenia, które – zależnie od naszych predyspozycji – może być wypłacane jednorazowo lub w każdym miesiącu. Prawo ubiegania się o rentę alimentacyjną mają osoby, które były na stałym utrzymaniu zmarłego (dostawały od niej środki do życia lub alimenty).

Formy rekompensat pieniężnych umożliwiają godne życie w nowej i trudnej rzeczywistości. Pozwalają otrząsnąć się po bolesnych doświadczeniach i zadbać o lepszą przyszłość. Nawet jeżeli nie czujemy się na siłach, by samodzielnie walczyć o swoje prawa, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Pełnomocnicy kancelarii odszkodowawczej pomogą nam uzyskać pieniądze po wypadku, nawet gdy szkoda miała miejsce wiele lat temu.

Alkohol, brak prawa jazdy lub polisy OC pojazdu a prawo do wypłaty odszkodowania

Kierowanie samochodem, motocyklem lub rowerem pod wpływem alkoholu, bez uprawnień, bez aktualnej polisy OC lub kierowanie pojazdem w złym stanie technicznym – te czynności nie przekreślają naszej możliwości uzyskania odszkodowania. Możemy ubiegać się o stosowane świadczenia, nawet jeżeli bezpośrednio przyczyniliśmy się do wypadku.

Prawo do odszkodowania – jakie występki go nie przekreślą?

Polisa OC daje szczególną ochronę osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Zakres jej obowiązywania jest tak duży, że nie przekreślają go nawet niektóre poważne występki kierowców, pasażerów i pieszych. Odszkodowanie od ubezpieczyciela może bowiem otrzymać poszkodowany, który:

– był pijany,

kierował bez uprawnień,

– jechał pojazdem, który nie miał aktualnych badań technicznych,

– poruszał się bez ważnej polisy OC.

Będąc w takiej sytuacji, często zakładamy, że automatycznie straciliśmy prawo do roszczeń odszkodowawczych. Nie jest to jednak tak oczywiste, ponieważ każde zdarzenie wymaga indywidualnej weryfikacji. Jeżeli nie byliśmy sprawcą wypadku, mamy bowiem takie samo prawo dochodzić roszczeń odszkodowawczych, jak każdy inny poszkodowany.

Kto nie może liczyć na odszkodowanie?

Nie możemy ubiegać się o odszkodowanie w sytuacji, gdy jesteśmy w pełni winni zaistnienia wypadku. Jeżeli więc okoliczności zdarzenia i dokumentacja postępowania karnego potwierdzą jednoznacznie nasze sprawstwo, tracimy szanse ubiegania się o świadczenia od firmy ubezpieczeniowej z tytułu posiadania polisy OC.

Stan poszkodowanego lub pojazdu przyczynił się do wypadku – co wtedy?

Przyczynienie się do powstania szkody to ogólnie rzecz biorąc nieprawidłowe zachowanie. Przykładowo, do wypadku drogowego przyczynia się kierowca, który jedzie w nocy samochodem bez włączonych świateł. Wśród takich zachowań nie mieści się już pijany pieszy, który przechodzi przez ulicę na pasach, lub kierowca, który co prawda poruszał się samochodem bez aktualnego przeglądu, ale stan pojazdu nie miał żadnego wpływu na zaistnienie wypadku.

Życie pisze różne scenariusze, niewykluczona jest więc sytuacja, w której przyczynimy się do wypadku lub – kierując pod wpływem alkoholu, bez prawa jazdy, aktualnych badań technicznych albo polisy OC – zwiększymy jego rozmiar. Co wtedy? Okazuje się, że nadal mamy prawo do ubiegania się o świadczenia, ale w kwocie pomniejszonej. Ubezpieczyciel indywidualnie dla każdego zdarzenia określa, w jakim procencie mieliśmy swój udział w wypadku i o taką samą wartość procentową pomniejsza ostateczną kwotę odszkodowania. W praktyce wygląda to tak – jeżeli szkodę w naszym samochodzie wyceniono na 5000 zł, a firma ubezpieczeniowa oceni, że w 20% przyczyniliśmy się do wypadku, otrzymamy 4000 zł. Powinniśmy jednak pamiętać, że jeżeli uznamy, że wysokość odszkodowania została zanadto pomniejszona, zawsze mamy możliwość złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela i sądowo dociekać uzasadnień przyjętych przez niego wyliczeń.

Pijany pieszy lub kierowca bez prawa jazdy to nadal człowiek. Ma on takie samo prawo do ubiegania się o odszkodowanie, jak każdy inny poszkodowany w wypadku. Nawet jeżeli zostali skazani za jazdę po alkoholu lub wtargnięcie na ulicę, mogą wyegzekwować wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela.

Czy roszczenie sprzed 20 lat może być nadal aktualne?

Preloader

Z biegiem czasu nasze prawa do uzyskania roszczeń tracą swoją aktualność. Warto jednak wiedzieć, że mimo obowiązujących terminów przedawnienia, upływ tych okresów nie zawsze oznacza brak możliwości uzyskania wyższych świadczeń. Niejednokrotnie, jako osoby poszkodowane, nadal mamy szanse ubiegać się o odszkodowanie, nawet jeśli upłynęło 20, 30 lub więcej lat od zdarzenia.

Kiedy roszczenie ulega przedawnieniu, czyli staje się nieaktualne?

Przedawnienie roszczenia to sytuacja, w której nie możemy już dochodzić swoich roszczeń, ponieważ minęło zbyt dużo czasu. Regulacje dotyczące terminów, w których jako poszkodowani możemy bronić swoich praw i występować z wnioskiem o odszkodowanie, są zapisane w kodeksie cywilnym. Przykładowo – nie będziemy mogli ubiegać się o świadczenie z tytułu szkody, która została nam wyrządzona czynem niedozwolonym, jeżeli od dnia, w którym się o niej dowiedzieliśmy, minęło już trzy lata. Dłuższy okres przedawnienia dotyczy sytuacji, w której chcemy ubiegać się o odszkodowanie wynikające ze zbrodni lub występku. W takim przypadku zdarzenie traci swoją aktualność z upływem lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa.

Przerwanie terminu przedawnienia – czym jest i jakie daje możliwości?

Wstrzymanie lub przerwanie terminu przedawnienia roszczenia to sytuacja, która pozwala nam dociekać się swoich należności, mimo że pozornie są już nieaktualne. Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli w 1999 roku mieliśmy wypadek samochodowy, a dopiero w 2010 roku złożyliśmy zawiadomienie do ubezpieczyciela, wówczas nasze roszczenia przedawnią się dopiero za kolejne 20 lat. Przerwanie przedawnienia jest więc chwilą, od której zaczynamy na nowo naliczać aktualność roszczenia.

Jak podnieść kwotę renty odszkodowawczej, która jest realizowana od wielu lat?

W temacie przedawnień odszkodowań na uwagę zasługują roszczenia rentowe. Rozróżniamy dwa roszczenia: o samo prawo do renty oraz o zapłatę poszczególnych jej rat. Powinniśmy bowiem wiedzieć, że wysokość przyznanej nam renty odszkodowawczej może ulec zmianie, nawet jeżeli jest ona regularnie wypłacana od kilku lub kilkudziesięciu lat. Ponowne przeliczenie i ewentualne podniesienie świadczenia jest możliwe w drodze postępowania sądowego. Przyznana nam kwota nie jest stała, a jej wartość może wzrosnąć, nawet jeśli otrzymujemy ją decyzją zakładu ubezpieczeń czy wyroku sądowego. O podniesienie wartości świadczenia możemy ubiegać się także wtedy, gdy upłynęło 20, 30 a nawet więcej lat od jej przyznania. Podstawą naszych żądań mogą być np. rosnące koszty leczenia lub ogólny wzrost wynagrodzeń w społeczeństwie. Takie zweryfikowanie wysokości renty może być sposobem na uzyskanie nowego, wyższego świadczenia, którego wartość będzie adekwatna do naszej obecnej sytuacji. Należy też pamiętać, że im wyższa będzie kwota naszego pojedynczego świadczenia, tym wyższa będzie podstawa do jednorazowego odszkodowania, nazywanego kapitalizowaniem renty.

Sztywne ramy czasowe nie zawsze zamykają nam drogę do dochodzenia odszkodowań z tytułu szkody, jakiej doświadczyliśmy. Warto więc korzystać z rozwiązań, które umożliwiają nam ubieganie się o swoje prawa.

170.000 zł zamiast 5.000 zł dla poszkodowanej rowerzystki

13 kwietnia 2010 roku kierująca rowerem pani Elżbieta została potrącona przez kierującego ciężarówką marki Iveco. W szpitalu stwierdzono liczne urazy wewnętrzne, w tym stłuczenie i obrzęk mózgu, złamania, w tym złamanie kości skroniowej oraz inne obrażenia, których skutkiem był m.in. niedowład lewostronny. Stan Pani Elżbiety wymagał długiego i uciążliwego leczenia oraz rehabilitacji. Przez dłuższy okres Pani Elżbieta wyłączona była dotychczasowych zajęć i zdana na opiekę najbliższych. Odniesione podczas wypadku urazy spowodowały lęk przed poruszaniem się po drodze.
Ubezpieczyciel zaproponował 5 tys. zł odszkodowania.

Należało się…

W wyniku naszej interwencji, ubezpieczyciel przyznał na pani Elżbiecie zadośćuczynienie za doznane obrażenia ciała, cierpienia fizyczne i psychiczne, odszkodowanie z tytułu kosztów leczenia i opieki oraz pokrył koszty zniszczonych rzeczy – na łączną kwotę 170.000 zł.
Przytrafiła Ci się podobna historia? Porozmawiajmy. Pomożemy Ci odzyskać należne odszkodowanie.

240.000 zł zamiast odmowy wypłaty

W sierpniu 2006 roku na trasie Kraków-Warszawa kierujący ciężarówką z naczepą uderzył w samochód marki Peugeot, prowadzony przez 40-letniego Piotra. W wyniku rozległych, wielonarządowych uszkodzeń ciała mężczyzna zmarł w szpitalu. Córki ofiary wystąpiły do towarzystwa ubezpieczeniowego o przyznanie zadośćuczynienia.

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.

Należało się…

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego, najbliżsi ofiar wypadków sprzed 3 sierpnia 2008 mają prawo do ubiegania się o zadośćuczynienie. Po zbadaniu przygotowanego przez nas materiału dowodowego oraz przesłuchaniu świadków i biegłych, sąd nakazał ubezpieczycielowi wypłatę po 120 tys. zł dla każdej z córek ofiary wypadku.

Jeśli ktoś z Twojej najbliższej rodziny poniósł śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego, prawdopodobnie należy Ci się odszkodowanie. Skontaktuj się z nami w tej sprawie.