Loading...

nasze-historie

Odszkodowanie dla lekarzy i pielęgniarek za zakażenie się koronawirusem w miejscu pracy

W walce z pandemią personel medyczny każdego dnia ryzykuje swoje życie i zdrowie dla dobra osób zakażonych. Lekarze, pielęgniarki i sanitariusze pracują w ekstremalnych warunkach, często w kilku placówkach i ponad godziny. Chociaż brakuje maseczek, rękawiczek, przyłbic i kombinezonów ochronnych, medycy stają w walce z wirusem i narażają swoje bezpieczeństwo. W przypadku zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 w miejscu pracy, niewątpliwie mają oni prawo ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie, jeśli udowodnią zaniedbania organizacyjne w szpitalu.

Błędy organizacyjne podstawą wypłaty odszkodowania dla personelu medycznego

Pandemia koronawirusa ujawniła wszystkie słabości służby zdrowia. Personel medyczny, który codziennie styka się z chorymi, jest przepracowany i często ma niewystarczającą ilość środków ochrony. Lekarze i pielęgniarki pracują w kilku placówkach, co zwiększa ryzyko zakażenia i przenoszenia wirusa na innych pacjentów. 

Jeżeli pracownik służby medycznej zarazi się wirusem przez złą organizację pracy, dostanie odszkodowanie, o ile wykaże związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zaniedbaniami placówki a swoją chorobą. Kierownictwo szpitali ma obowiązek zapewnić swojemu personelowi odpowiednie warunki pracy. Podstawą powinny być oczywiście sprzęty ochronne oraz sterylne warunki. Wszelkie próby łamania procedury postępowania z osobami chorymi, zaniedbania higieny lub zatajenie pozytywnych wyników testu na Covid-19 wśród lekarzy i pielęgniarek jest niedopuszczalne i może być podstawą do wypłaty odszkodowania za zakażenie koronawirusem w szpitalu. 

Kto wypłaca odszkodowanie za zakażenie się koronawirusem?

Zakażeni koronawirusem pracownicy medyczni mogą ubiegać się o odszkodowanie z dwóch źródeł. Przede wszystkim od szpitala, w którym doszło do zarażenia, oraz z ZUS-u za wypadek przy pracy lub odszkodowanie za chorobę zawodową. 

Pracownik medyczny, który jest zatrudniony na umowie o pracę, może wystąpić z pozwem przeciwko pracodawcy, ponieważ mogło dojść do przestępstwa lub występku. Kierownictwo szpitala nie zadbało bowiem o właściwe standardy BHP i przez to naraziło zdrowie lub życie swojego pracownika.

Covid-19 może być uznany za chorobę zawodową wyłącznie wśród pracowników służby zdrowia. Przyznanie odszkodowania z ZUS-u zależy od decyzji lekarza orzecznika. Jeżeli kwota świadczenia będzie zbyt niska, warto odwołać się od decyzji. Można tego dokonać w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wysokości świadczenia. 

W obydwu przypadkach – ubiegając się o odszkodowanie z ZUS-u i od pracodawcy – trzeba udowodnić, że błąd szpitala był przyczyną choroby pracownika. Warunki panującej pandemii tego nie ułatwiają. W toku postępowania wyjaśniającego kierownictwo szpitala będzie prezentować różne argumenty przemawiające na ich korzyść i próbować zrzucić z siebie winę. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów. 

Jakie świadczenia przysługują zarażonemu pracownikowi służby zdrowia?

Zakażony lekarz lub pielęgniarka mogą ubiegać się o zadośćuczynienie. Jest to szczególny typ świadczenia pieniężnego, który ma rekompensować utratę zdrowia i doznane cierpienia (psychiczne i fizyczne). 

W związku z chorobą pracownikom medycznym przysługuje też odszkodowanie za koszty leczenia, które ponieśli, aby wrócić do zdrowia. Są to nie tylko badania i wizyty w refundowanych ośrodkach zdrowia, ale także rehabilitacje i terapie prowadzone w placówkach prywatnych.

Jeśli Covid-19 przyczynił się do czasowej lub stałej utraty dochodów, warto też ubiegać się o przyznanie renty z tytułu utraconych dochodów lub renty wyrównawczej. 

W przypadku śmierci zakażonego, z wnioskiem o wypłatę zadośćuczynienia za cierpienie po stracie mogą wystąpić członkowie rodziny. Pieniądze przysługują nie tylko najbliższym, czyli dzieciom, małżonkom, rodzicom, dziadkom i wnukom. O roszczenie mogą ubiegać się także osoby, które łączyła ze zmarłym więź emocjonalna, np. byli w związku konkubenckim.

Zakażony pracownik medyczny ma 3 lata na zgłoszenie swoich roszczeń. Czas ten liczony jest od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się, że jest chory. W niektórych przypadkach można wydłużyć termin przedawnienia.

Zobacz również:

Pacjent z chorobą przewlekłą w pandemii. Opóźnienia w diagnostyce i leczeniu

Zarażenie koronawirusem w szpitalu. Czy można uzyskać odszkodowanie?

Jesteś pracownikiem służby zdrowia i zaraziłeś się Covid?
Umów się na bezpłatną konsultację