Świeża sprawa? Potrzebujesz pomocy?

Czyjaś brawura lub nieszczęśliwy splot wydarzeń sprawiły, że jesteś ofiarą wypadku? Zdarzenie drogowe spowodowało trwały uszczerbek na Twoim zdrowiu lub poważną szkodę Twojego samochodu? Jako osoba poszkodowana, masz prawo do odszkodowania. Pieniądze wypłaci ubezpieczyciel sprawcy lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Szkodę możesz zgłosić w ciągu 3 lat od dnia wypadku.

Odszkodowanie otrzymasz nie tylko za wypadki komunikacyjne, ale też w gospodarstwie i przy pracy. Polisa OC jest szczególnym typem ubezpieczenia, które nie przekreśla Twojego prawa do rekompensat finansowych, nawet jeżeli w jakimś stopniu przyczyniłeś się do zajścia nieszczęśliwego zdarzenia.

Odszkodowanie to pieniężna rekompensata, która ma zapewnić Ci środki finansowe na najbliższą przyszłość. Zależnie od Twojej sytuacji i stopnia uszkodzeń ciała, możesz otrzymać różne świadczenia. Należą do nich np.:

  • jednorazowe odszkodowanie powypadkowe (możesz je uzyskać na początku leczenia lub po zakończeniu kuracji);
  • odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu (ma charakter wyrównawczy; pokrywa straty za korzyści majątkowe utracone wskutek wypadku);
  • zadośćuczynienie za szkodę niematerialną (wyliczane indywidualnie w oparciu m.in. o wiek i przebieg leczenia poszkodowanego);
  • renta (np. na zwiększone potrzeby lub alimentacyjna);

Pieniądze przysługują Ci także wtedy, gdy w wypadku zmarł ktoś z Twoich bliskich. Odszkodowanie po śmierci poszkodowanego wypłacane jest na podstawie związku przyczynowego pomiędzy nieszczęśliwym zdarzeniem a śmiercią. Czas zgonu nie ma w tym przypadku znaczenia.

Utrata bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym to traumatyczne przeżycie, po którym ciężko się otrząsnąć. Pieniądze od sprawcy mają złagodzić doznane cierpienie. Jeżeli nie jesteś na siłach, by samodzielnie zadbać o swoje prawa, zdaj się na profesjonalistów. Specjaliści do spraw odzyskiwania odszkodowań z nalezysie.pl zajmą się całym procesem, przygotują niezbędną dokumentację i będą występować w Twoim imieniu podczas ewentualnych procesów karnych.

Nie wiesz czy należy się Tobie odszkodowanie po wypadku?