Loading...

nasze-historie

Odszkodowanie za skręcenie kostki lub kolana, czy i komu się należy?

Pomagamy osobom starszym

Urazy stawu skokowego lub kolanowego mogą być przyczyną poważnych zwyrodnień i niestabilności. Często powodują je poślizgnięcia, potknięcia i upadki, np. na śliskich powierzchniach w sklepach lub na nieodśnieżonych chodnikach. Rehabilitacja skręconego kolana lub kostki pozwala szybko wrócić do codziennych obowiązków, a środki potrzebne na pokrycie kosztów leczenia można uzyskać z odszkodowania.

Kwota ubezpieczenia za skręconą kostkę lub kolano zależy od kilku czynników. Najważniejsze z nich to stopień urazu i towarzyszące mu dolegliwości.

Kto wypłaca odszkodowanie za skręconą kostkę lub kolano?

Skomplikowana konstrukcja stawu skokowego i kolanowego sprawia, że nietrudno o kontuzje w tych miejscach. Może do nich dojść chociażby wskutek upadku lub niewłaściwego stąpnięcia. Najczęstsze przyczyny skręceń to:

– zaniedbanie obowiązków przez osoby trzecie – jest to sytuacja, gdy np. poszkodowany poślizgnął się na nieodśnieżonym chodniku. Wówczas odszkodowanie wypłacane jest z polisy właściciela mienia;

– wypadki w pracy – odszkodowania za urazy w miejscu pracy wypłaca ZUS i towarzystwo ubezpieczeniowe poszkodowanego. Dochodzenie roszczeń jest zasadne, gdy zdarzenie potwierdza materiał dowodowy (np. wniosek o wypłatę odszkodowania za wypadek w pracy, karta wypadku, zaświadczenie o stanie zdrowia poszkodowanego, zdjęcia i zeznania świadków);

– wypadki komunikacyjne – kontuzja, której poszkodowany doznał w następstwie wypadku na drodze, m.in. potrącenia lub kolizji pojazdów, daje prawo ubiegania się o należne świadczenia finansowe z polisy OC sprawcy. Warto wiedzieć, że niektóre drobne występki, takie jak alkohol czy brak prawa jazdy, nie przekreślają możliwości uzyskania odszkodowania.

Poszkodowany, który posiada własne ubezpieczenie na życie i polisę NNW, może dochodzić też wypłaty świadczenia od swojego zakładu. Kwotę należności określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). 

Odszkodowanie za skręconą kostkę lub kolano – jakie świadczenia można dostać?

Urazy stawów najczęściej objawiają się obrzękiem, bólem i stanem zapalnym. Zależnie od tego, jak poważna jest kontuzja, wyróżnia się trzy stopnie skręceń: lekkie, średnie i ciężkie. Pierwszy jest najłagodniejszy. Leczenie opiera się głównie na stosowaniu opasek elastycznych i zimnych okładów. Drugi jest bardziej skomplikowany i często wymaga usztywnienia uszkodzonego stawu. Poszkodowani mogą mieć trudności z poruszaniem się i zażywają środki przeciwzapalne. Najbardziej złożony i niebezpieczny stan to trzeci stopień skręcenia. Leczenie przeważnie wymaga unieruchomienia kończyny, a w kolejnym kroku – założenia specjalistycznego stabilizatora na nogę. Każdy z urazów powinien być skonsultowany z ortopedą, ponieważ wiele przypadków wymaga długotrwałego leczenia. Rehabilitacja skręconego kolana lub kostki jest wówczas niezbędna. Specjalne ćwiczenia i zabiegi mają umożliwić pełną sprawność kończyny i szybki powrót do codzienności. Odszkodowanie ma pokryć koszty leczenia i zrekompensować utracony dochód. W ramach świadczeń tytułu skręcenia poszkodowani mogą otrzymać m.in.:

– jednorazowe odszkodowanie,

– zadośćuczynienie,

– zwrot kosztów leczenia (w uzasadnionych przypadkach także kuracji prowadzonych w prywatnych placówkach medycznych),

– zwrot kosztów za opiekę i pielęgnację poszkodowanego (jeżeli wymagała ona zatrudnienia osób trzecich),

– pokrycie kosztów rehabilitacji i zakupu niezbędnego sprzętu.

Jeżeli urazy stawu skokowego lub kolanowego były na tyle poważne, że spowodowały utratę możliwości kontynuowania pracy zawodowej, poszkodowany ma prawo do zwrotu utraconych dochodów. Trwały uszczerbek na zdrowiu daje też możliwość ubiegania się o stosowane renty, np. z tytułu zwiększonych potrzeb i niezdolności do pracy. 

Zobacz również:

Odszkodowanie za urazy kręgosłupa. Jakich roszczeń można dochodzić po wypadku?

Jakie są prawa pasażera i kiedy należy się odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Należy ci się odszkodowanie? Sprawdź jak możemy pomóc.
Pomagamy osobom starszym
Umów się na bezpłatną konsultację