Loading...

nasze-historie

Odszkodowanie za urazy kręgosłupa. Jakich roszczeń można dochodzić po wypadku?

Kobieta w trakcie rehabilitacji

Odszkodowanie za uraz kręgosłupa wypłaca ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia, ZUS lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Pozyskane pieniądze mają złagodzić traumę psychiczną oraz cierpienie fizyczne i pokryć koszty leczenia, związane np. z rehabilitacją w prywatnych zakładach opieki medycznej, adaptacją mieszkania do potrzeb poszkodowanego lub zakupem niezbędnych leków i opatrunków. 

Zdrowotne skutki wypadków drogowych można zacząć odczuwać nawet po upływie kilku miesięcy od zdarzenia. Poszkodowani, którzy nie ubiegali się o należne odszkodowanie, często mają prawo dochodzić swoich roszczeń nawet 20 lat od chwili nieszczęśliwego zajścia. 

Jakie urazy kręgosłupa mogą być skutkiem wypadku drogowego?

Wypadki komunikacyjne sprzyjają kontuzjom kręgosłupa. Silne uderzenia i przeciążenia mogą doprowadzić do takich urazów, jak np. skręcenie kręgosłupa szyjnego czy tzw.  smagnięcie biczem. Na uraz biczowy (whiplash) narażone są wszystkie osoby, które przebywają w samochodzie podczas wypadku. Pod wpływem uderzenia głowa gwałtownie odchyla się w tył, a następnie, po uderzeniu w zagłówek, wraca do pozycji odchylonej w przód. Mechanizm smagnięcia biczem ma bardzo dynamiczny charakter i może przyczynić się do wystąpienia dysfunkcji różnych struktur. Najczęstsze uszkodzenia dotyczą: szyi, obręczy barkowej, klatki piersiowej oraz pleców. 

Uraz kręgosłupa po wypadku może dawać objawy nawet dopiero po kilku lub kilkunastu godzinach od zdarzenia. Najczęstsze uciążliwości to: nudności, drętwienie kończyn, bóle pleców i szyi, zaburzenia słuchu i wzroku. Poszkodowany może odczuwać zaburzenia czynności ruchowych i dysfunkcje połączeń stawowych. Są to nieprawidłowości, które z biegiem czasu mogą się intensyfikować, obejmując stawy łokciowy i nadgarstka. Taka sytuacja może doprowadzić nawet do rozwoju niepełnosprawności ruchowej. Proces leczenia jest indywidualny dla każdej osoby i ma na celu odtworzenie prawidłowego zakresu ruchu oraz naturalnych krzywizn kręgosłupa. Rehabilitacja kręgosłupa po skręceniu lub smagnięciu biczem jest złożona i długotrwała, wiążą się z nią też często wysokie koszty leczenia. Na tym szczególnie trudnym etapie życia poszkodowany powinien myśleć wyłącznie o własnym zdrowiu i spokoju, zamiast troszczyć się o sprawy materialne. Pieniądze na rehabilitacje można bowiem pozyskać z odszkodowania, nawet wtedy, gdy  leczenie wymaga dokonywania opłat w systemie zaliczek.

Odszkodowanie za skręcenie kręgosłupa lub smagnięcie biczem w wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie za uraz kręgosłupa wypłaca ubezpieczyciel sprawcy wypadku drogowego. Poszkodowany może ubiegać się o świadczenia za doznaną krzywdę materialną i niematerialną. Zgodnie z założeniem, pierwszy rodzaj wypłat pieniężnych może być poświęcony na pokrycie kosztów:

– leczenia; 

– dojazdów do placówek medycznych; 

– zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

– opieki pielęgnacyjnej. 

Ofiara wypadku może też wnioskować o zwrot kosztów zabiegów i badań wykonanych w prywatnych placówkach medycznych. Rekompensatą za doznany ból i cierpienie fizyczne oraz psychiczne jest zadośćuczynienie. To szczególny typ świadczenia, który nie ma obiektywnych metod ustalania wysokości. Na jego wartość mają wypływ czynniki takie jak: wiek poszkodowanego, bolesność leczenia czy trwałość skutków wypadku. 

Odszkodowanie za uraz kręgosłupa w pracy

Jeżeli przyczyną urazu kręgosłupa był wypadek przy pracy, odszkodowanie wypłaca ZUS. Poszkodowany może rościć sobie prawo do wypłaty dodatkowych pieniędzy bezpośrednio od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela (jeżeli firma ma wykupioną polisę OC), gdy świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest niewystarczające i nie pokrywa całkowitych kosztów leczenia i rehabilitacji.  

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

Odmowa wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu jest okazją do złożenia odwołania. Poszkodowany może zrobić to samodzielnie lub korzystając ze wsparcia specjalistów kancelarii odszkodowawczych. Ich doświadczenie niejednokrotnie pozwoliło uzyskać wyższe stawki świadczeń finansowych. Przykładem jest np. historia z 2000 roku, w której roszczenie klienta było początkowo negatywnie rozpatrzone przez ubezpieczyciela. Po przekazaniu sprawy do Europejskiego Centrum Odszkodowań i wejściu na drogę sądową poszkodowany otrzymał  100 tys. zł tytułem zadośćuczynienia.

Zobacz również:

Renta z tytułu niezdolności do pracy. Kiedy może być przyznana?

Jakie są prawa pasażera i kiedy należy się odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Nie wiesz czy należy się Tobie renta po wypadku?
Kobieta w trakcie rehabilitacji
Umów się na bezpłatną konsultację