Loading...

nasze-historie

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie. Jakie roszczenia przysługują w ramach ubezpieczenia OC?

Rolnik prowadzi taczkę

Nowoczesne gospodarstwo rolne może być prężnie prosperującym przedsiębiorstwem.  Indywidualne ubezpieczenie OC dla rolnika zabezpieczy właściciela dobytku oraz inne osoby, które mogą ulec wypadkowi na terenie gospodarstwa. W momencie zdarzenia za powstałą szkodę odpowiedzialne będzie towarzystwo ubezpieczeniowe, a rolnik lub uprawnieni członkowie rodziny otrzymają należne świadczenia rekompensacyjne. 

Rolnicy mają prawny obowiązek wykupienia polisy OC, ubezpieczenia budynków gospodarczych i upraw rolnych. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują też pakiety ubezpieczeń dobrowolnych, np. polisy na maszyny rolnicze.

Odszkodowanie za wypadek, czym różni się szkoda osobowa i szkoda na mieniu?

Prawo do roszczeń z tytułu wypadku rolniczego ma każda osoba, która doznała szkody w trakcie zdarzenia. Oznacza to, że kompensatę może otrzymać właściciel oraz wszyscy domownicy i pracownicy tego gospodarstwa. W przypadku tych osób, należne świadczenie będzie obejmować szkody osobowe. Zakres ten obejmuje również np. pracowników sezonowych, którzy okazjonalnie świadczą różnego rodzaju usługi i naprawy. Jeżeli zaś wskutek wypadku w rolnictwie poszkodowany był osobą trzecią (niezwiązaną z gospodarstwem), wówczas należy mu się odszkodowanie z tytułu szkód na osobie i na mieniu. Poszkodowani mogą wtedy składać pismo o zadośćuczynienie w ramach poniesionych strat.

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie. Co należy się poszkodowanemu?

Formy odszkodowania, które należą się osobom poszkodowanym w wypadkach rolniczych, to przede wszystkim:

– jednorazowe świadczenie z tytułu doznanej krzywdy – środki te są wypłacane jako zwrot kosztów leczenia, niezbędnej opieki dodatkowej i dojazdów do ośrodków bądź szpitali. Jest to też rekompensata, która ma złagodzić nie tylko cierpienie fizyczne, ale też urazy psychiczne oraz pokryć wydatki za dostosowanie warunków mieszkalnych do potrzeb osoby przebywającej rekonwalescencji;

– renta z tytułu zwiększonych potrzeb – ma pokryć koszty codziennych potrzeb związanych z urazami doznanymi w trakcie wypadku i powrotu do stanu zdrowia sprzed zajścia;

– zwrot utraconych zarobków – prawo do niego mają poszkodowani, którzy wskutek wypadku utracili należne im dochody i przez krótki czas byli niezdolni do pracy;

– renta uzupełniająca – dodatkowe środki finansowe mające wyrównać różnicę pomiędzy dochodami osiąganymi przed i po wypadku;

– kapitalizacja renty – forma wsparcia przysługująca poszkodowanym z trwałą niepełnosprawnością i niezdolnością do wykonywania zawodu. Warto wiedzieć, że uzyskanie tego świadczenia jednocześnie uniemożliwia pobieranie renty uzupełniającej.

Poza powyższymi świadczeniami, poszkodowani mogą uzyskać również odszkodowanie wypadkowe za uszkodzone przedmioty materialne. W ramach tych świadczeń można ubiegać się m.in. o zwrot kosztów naprawy i holowania samochodu lub korzystania z samochodu zastępczego.

Śmierć poszkodowanego w wypadku rolnym – jaka forma odszkodowania należy się rodzinie?

Wypadki w rolnictwie to często poślizgnięcia, potknięcia i upadki. Zdarzenia te mogą spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć poszkodowanego. W takiej sytuacji rodzina zmarłego może ubiegać się o:

– zwrot kosztów pogrzebu;

– rentę alimentacyjną;

–  zadośćuczynienie;

– odszkodowanie za utracony dochód.

W wielu przypadkach odszkodowanie za wypadek w rolnictwie jest zaniżane przez firmy ubezpieczeniowe. Taka sytuacja jest okazją do odwołania się od decyzji towarzystwa i ubiegania się przyznanie wyższego świadczenia. W tym celu warto nawiązać współpracę z kancelarią odszkodowawczą. Jej specjaliści pomogą w negocjacjach z ubezpieczycielem, zapewnią reprezentację na każdym etapie i będą wsparciem podczas analiz wszelkich umów i aneksów. Firma odszkodowawcza może pomóc nawet w sprawie starania się o odszkodowanie za wypadek sprzed 20 lat.

Zobacz również:

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w rolnictwie lub uszkodzony budynek gospodarczy?

Wypadek w pracy. Jakie odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu za uszczerbek na zdrowiu?

Miałeś wypadek? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Rolnik prowadzi taczkę
Umów się na bezpłatną konsultację