Loading...

nasze-historie

Odszkodowanie za złamanie – kiedy należy się poszkodowanemu?

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki to jedne z najczęstszych przyczyn złamań. Bez względu na to, czy były to urazy otwarte czy zamknięte, poszkodowani mają możliwość ubiegać się o wypłatę rekompensaty. Odszkodowanie za złamaną rękę, palec, obojczyk czy nogę powinno pokryć wydatki na leczenie i codzienne funkcjonowanie.

Kto może dostać odszkodowanie za złamanie kości?

Odszkodowanie za złamanie należy się osobom, które posiadają ubezpieczenie na życie. Okoliczności sprzyjające wpłacie roszczenia to np.: doznanie urazu w efekcie błędu medycznego, wypadek w pracy, wypadek drogowy lub rolniczy. Do najczęstszych urazów należą:

Złamane żebro

Może powodować duszności, ból i trudności w trakcie oddychania, kaszel lub chodzenie w nienaturalnej pozycji. Tego urazu często doznają osoby, które uczestniczyły w wypadku komunikacyjnym. Są to bowiem okoliczności sprzyjające dużym przeciążeniom ciała. Do pęknięcia może też dojść np. w trakcie masażu serca. Leczenie i rehabilitacja złamanego żebra bywają kosztowne, szczególnie gdy w trakcie pęknięcia doszło też do uszkodzenia narządów wewnętrznych, np. płuc lub wątroby. Warto więc dochodzić swoich praw i ubiegać się o odszkodowanie za złamane żebro jako rekompensatę za cierpienie fizyczne i psychiczne.

Złamany obojczyk

Uraz kości obojczykowej, poza opuchlizną, bólem i problemami z poruszaniem kończyną może objawiać się także mdłościami i zamroczeniem. Kontuzja tego obszaru ciała wymaga rehabilitacji, ponieważ obojczyk pełni funkcję gorsetu, który usztywnia i chroni delikatny pęczek naczyniowo-nerwowy. Większość złamań tego typu wymaga leczenia bezoperacyjnego i ogranicza się do unieruchomienia miejsca złamania na 4-6 tygodni. Zabieg chirurgiczny przeprowadzany jest wyłącznie w przypadku skomplikowanych złamań. Odszkodowanie za złamany obojczyk należy się poszkodowanemu w okresie do 3 lat od chwili wypadku. 

Złamany nos

Uraz nosa jest poważną kontuzją, która może przyczynić się do utraty węchu, niewłaściwego zrostu przegrody nosowej lub uszkodzeń zatok bądź jamy ustnej. Do złamania może dojść m.in. w trakcie wypadków rolniczych, komunikacyjnych lub uprawiania sportów. Obrażenia zlokalizowane w okolicy nosa wymagają jak najszybszej konsultacji z lekarzem. Do czasu wizyty u specjalisty zaleca się chłodzenie miejsca urazu okładami z lodu. Odszkodowanie za złamany nos należy się każdemu poszkodowanemu, który ma niezbędną do wypłaty świadczenia dokumentację. 

Złamana noga

Obszary najbardziej narażone na kontuzję to kość piszczelowa oraz udowa. Kontuzja uniemożliwia wykonywanie codziennych obowiązków domowych i zawodowych. Kwota odszkodowania za złamaną nogę zależy od kilku czynników, m.in. od stopnia zaburzeń czynnościowych i objawów. 

Złamana ręka

Miejsca urazów to przeważnie nadgarstek, palce i śródręcze. Unieruchomiona kończyna może pozbawić poszkodowanego możliwości zarobkowej i komplikuje zwykłe czynności, takie jak jedzenie czy mycie. W niektórych sytuacjach niezbędna okazuje się pomoc osób trzecich i konsultacje z wybitnymi specjalistami służby zdrowia. Koszty związane z wyższymi wydatkami na życie oraz dojazdy do placówek medycznych może pokryć odszkodowanie za złamanie ręki. Jeżeli ubezpieczyciel zaniżył lub odmówił wypłaty świadczenia, warto odwołać się od jego decyzji i ponownie negocjować warunki.

Jakie odszkodowania należą się po złamaniu?

Kwoty odszkodowania za złamanie różnią się zależnie od tego, która kończyna uległa uszkodzeniu, jaki jest stopień zniekształcenia oraz czy uraz przyczynił się do powstania uszkodzeń wewnętrznych innych organów. Poszkodowany, który w następstwie wypadku doznał złamania, może wnosić o wypłatę m.in.:

– jednorazowego odszkodowania; 

zadośćuczynienia za starty niematerialne (cierpienie fizyczne i psychiczne);

– należności z tytułu opłat za leczenie i rehabilitację; 

– zwrotu kosztów zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego;

– zwrotu kosztów dojazdu do placówek medycznych; 

– zaliczki za zabiegi operacyjne, badania i inne usługi medyczne, jeśli wymagają one opłaty z góry, a pokrzywdzony nie ma możliwości pokryć ich z własnej kieszeni.

Poważne złamanie to często trwały uszczerbek na zdrowiu. Zależnie od okoliczności, poszkodowany może ubiegać się także o świadczenia rentowe z tytułu:

– całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy – jeżeli wskutek kontuzji nie może kontynuować pracy zarobkowej lub wykonywać jej w pełnym wymiarze czasu;

– zwiększonych potrzeb życiowych – gdy w następstwie złamania poszkodowany ponosi wyższe koszty utrzymania niż przed wypadkiem (np. dodatkowa opieka osób trzecich lub konsultacji lekarskich);

– zmniejszenia się widoków na przyszłość – jeśli złamanie przyczyniło się do obniżenia szans na progres zawodowy. 

Roszczenie odszkodowawcze za złamanie wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji. Materiał dowodowy powinien zawierać np.: historię choroby, rachunki za poniesione koszty leczenia, opinie psychologa (do wypłaty zadośćuczynienia), zdjęcia uszkodzeń ciała, informacje potwierdzające wydatki związane z dojazdami do placówek medycznych. 

Zobacz również:

Złamałeś nogę na oblodzonym chodniku? Przysługuje Ci odszkodowanie

Odszkodowanie za urazy kręgosłupa. Jakich roszczeń można dochodzić po wypadku?

Miałeś wypadek? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Mężczyzna z nogą w gipsie rozmawia z pielęgniarką
Umów się na bezpłatną konsultację