Loading...

nasze-historie

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – jak to zrobić?

Jeżeli nasze odszkodowanie zostało zaniżone lub odrzucone, warto odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Reklamacja rozpoczyna się od działań samodzielnych, ale zależnie od jej przebiegu może trafić do Rzecznika Finansowego lub na ścieżkę sądową. Możemy też skrócić czas oczekiwania na swoje pieniądze i sprzedać szkodę OC kancelarii odszkodowawczej.

Odkupienie szkody jest możliwe dzięki podpisaniu cesji wierzytelności. Jest to dokument, który przenosi nasze roszczenie na firmę odszkodowawczą. 

Jak odwołać się od decyzji firmy ubezpieczeniowej?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w ramach OC to reklamacja, którą możemy zgłosić np. wtedy, gdy:

– wycena odszkodowania jest zbyt niska;

– jej rozpatrywanie przeciąga się w czasie;

– utrzymaliśmy odmowę wypłaty odszkodowania. 

Zanim złożymy odwołanie, powinniśmy wcześniej przeanalizować otrzymane stanowisko towarzystwa ubezpieczeniowego i wystąpić o dokumentację uzasadniającą. Reklamacja do zakładu ubezpieczeń zaczyna się od działań samodzielnych – odwołujemy się od decyzji pisemnie, telefonicznie lub mailowo. Rozpatrywanie reklamacji przez towarzystwo ubezpieczeniowe trwa do 30 dni. W tym okresie zakład ma czas na zapoznanie się z treścią odwołania i udzielenie nam odpowiedzi. W skomplikowanych przypadkach proces trwa do 60 dni, jednak powinniśmy zostać o tym wcześniej poinformowani. Jeżeli ubezpieczyciel zaniechał czynności wyjaśniających opóźnienie, mamy prawo do złożenia wniosku o rozpoznanie sprawy przez Rzecznika Finansowego. Ważną informacją jest fakt, że w przypadku, gdy zakład ubezpieczeniowy nie zareagował na naszą reklamację i nie otrzymaliśmy od niego żadnej odpowiedzi, należy ją uznać za rozwiązaną na naszą korzyść. 

Wniosek do Rzecznika Finansowego może skutkować wszczęciem postępowania skarbowego i nałożeniem kary pieniężnej na zakład. My, jako osoby poszkodowane, będziemy mieć wtedy prawo wglądu w treść korespondencji pomiędzy stronami (Rzecznikiem a firmą ubezpieczeniową).

Postępowanie sądowe z ubezpieczycielem

Odwołanie od decyzji w sprawie ubezpieczenia komunikacyjnego OC nie zawsze kończy się na działaniach Rzecznika Finansowego. Jeżeli okaże się, że jego interwencja była niewystarczająca, mamy możliwość wejść na drogę postępowania sądowego. Sprawa karna będzie wymagała od nas uzasadnienia błędów TU i dostarczenia pełnej dokumentacji. Jest to rozwiązanie długotrwałe i niekomfortowe, szczególnie ze względów finansowych oraz emocjonalnych. Trzeba też pamiętać, że roszczenia ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o szkodzie. 

Sprzedaż szkody firmie odszkodowawczej

Zanim samodzielnie zgłosimy reklamację do towarzystwa ubezpieczeniowego, możemy też rozważyć odkupienie szkody. Jest to usługa, jaką oferuje kancelaria odszkodowawcza. Firma przejmuje wówczas naszą sprawę i sama odzyskuje pieniądze od ubezpieczyciela, a my od razu otrzymujemy należną nam kwotę. Odkup szkody OC to łatwy sposób na szybkie odzyskanie pieniędzy – wybór tej ścieżki może zakończyć nasze ubieganie się o odszkodowanie nawet w 3 dni. 

Składanie reklamacji do zakładu ubezpieczeniowego jest zasadne, jednak wymaga merytorycznych argumentów. Rozwiązaniem, które zaoszczędzi nasz czas, może być oddanie sprawy w ręce profesjonalistów i sprzedaż szkody specjalistom.

Zobacz również:

Wypadek w pracy. Jakie odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu za uszczerbek na zdrowiu?

Jakie są prawa pasażera i kiedy należy się odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Masz inne zdanie niż ubezpieczyciel? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację