Loading...

nasze-historie

Opony zimowe a ubezpieczenie z OC i AC. Czy brak opon ma wpływ na odszkodowanie?

W naszym kraju wymiana opon z letnich na zimowe nie jest obowiązkowa. Niewykluczone, że to właśnie dlatego kierowcy coraz częściej z nich rezygnują. Jazda bez  sezonowego ogumienia może jednak przyczynić się do stłuczki. Czy w takiej sytuacji brak opon zimowych wpłynie na wypłatę odszkodowania? Czy sprawca poniesie konsekwencje za swoje niedbalstwo i dostanie mandat za brak opon zimowych?

Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, które nie mają obowiązku zmiany opon na sezonowe. W państwach takich jak Niemcy, Norwegia, Czechy czy Litwa policja przyzna Ci mandat za brak opon zimowych. 

Mandat za brak opon zimowych w Polsce

Kierowca w Polsce nie ma prawnego obowiązku zmiany ogumienia. Oznacza to, że nie grozi Ci mandat za brak zimowych opon. Policja może nałożyć na Ciebie karę finansową dopiero wtedy, gdy jeździsz samochodem, którego ogumienie jest w złym stanie. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy:

  • jedziesz na oponach o bieżniku mniejszym niż 1,6 mm;
  • opony mają uszkodzone ściany boczne;
  • ogumienie jest starte w takim stopniu, że widać wewnętrzną konstrukcję. 

Grozi Ci wtedy mandat za opony w wysokości do 500 złotych. Policjanci mogą też zatrzymać Twój dowód rejestracyjny do czasu wymiany ogumienia na nowsze i bardziej sprawne.

Wymiana opon wpływa na Twoje bezpieczeństwo

Brak obowiązku wymiany opon nie oznacza, że nie warto tego robić. Jazda na niedostosowanym do warunków atmosferycznych ogumieniu jest ryzykowna dla kierowcy i innych użytkowników jezdni. Letnia opona daje mniejszą przyczepność, a więc utrudnia poruszanie się po zakrętach oraz podjazdy nawet na łagodne wzniesienia. Samochód na letnich oponach może nie wyjechać z parkingu i ma dłuższą drogę hamowania.

Czym różni się opona zimowa od letniej?

Opony zimowe i letnie to dwa zupełnie różne typy ogumienia. Już ich wizualny ogląd pokazuje, że różnią się wzorem i nacięciami (lamelami) na powierzchni gumy. Lamele w tych dedykowanych do poruszania się po śniegu i lodzie są znacznie szersze i głębsze, co zapewnia lepszą stabilność i przyczepność pojazdu, a specjalne rowki odprowadzają błoto pośniegowe. Opony zimowe mają bardziej elastyczną gumę, która nawet przy ujemnych temperaturach zachowuje swoje właściwości. 

Opony zimowe a odszkodowanie z OC

Ubezpieczenie samochodu składa się z części obowiązkowej (OC) i dobrowolnej (AC). Pierwszy typ polisy jest gwarancją finansowej ochrony – zapewnia rekompensatę szkód (materialnych i osobowych) powstałych wskutek kolizji i wypadków drogowych. Polisa OC jest szczególnym typem ubezpieczenia, a zakres wyłączeń jej ochrony wyznacza ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zawarte w niej zapisy informują, że jako kierowca masz prawo do odszkodowania, nawet jeśli brak opon zimowych przyczynił się do zdarzenia drogowego. Ubezpieczenie Twojego samochodu obowiązuje więc bez względu na to, czy jeździsz na oponach letnich, całorocznych czy zimowych. 

Zakład ubezpieczeń nie może odmówić Ci wypłaty pieniędzy na podstawie tego, że przez założenie opon zimowych skutki wypadku byłyby mniejsze lub całkowicie nie doszłoby do zdarzenia. Jeśli TU przyznało zaniżone odszkodowanie lub odmówiło wypłaty, masz prawo zgłosić reklamację. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela złóż samodzielnie lub skorzystaj ze wsparcia pełnomocników nalezysie.pl i euco.pl. Nasi prawnicy bezpłatnie zweryfikują zasadność sprawy, a ich wieloletnie doświadczenie umożliwi przeprowadzenie skutecznego dialogu z Towarzystwem Ubezpieczeniowym i szybkie odzyskanie Twoich pieniędzy. 

Wymiana opon zimowych a odszkodowanie z AC

Inne ustalenia dotyczą dobrowolnych polis AC. W tym przypadku to ubezpieczyciel określa reguły i warunki odpowiedzialności za zdarzenie. Wszystkie ustalenia znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dołączonych do umowy. Może jednak dojść do sytuacji, w której w OWU nie będzie wyłączenia wprost informującego o wygaśnięciu ochrony podczas jazdy samochodem na oponach niedostosowanych do warunków pogodowych. Mimo to, przy autocasco ubezpieczyciel może potraktować tę sytuację jako rażące niedopatrzenie i wypłacić Ci zaniżone odszkodowanie. Oczywiście, podobnie jak w przypadku OC, masz prawo odwołać się od decyzji i żądać udowodnienia od ubezpieczyciela, że brak opon zimowych w bezpośredni sposób spowodował szkodę lub zwiększył jej rozmiar. 

 

mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk Radca Prawny, Komplementariusz Kancelarii Radców Prawnych EuCO. S.A.

Opinia eksperta

W Polsce nie ma prawnego obowiązku poruszania się w sezonie zimowym pojazdem wyposażonym w zimowe opony.

W procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia w ramach polisy OC ważna jest zupełnie inna kwestia, która może spowodować, iż osobie poszkodowanej zostanie postawiony zarzut przyczynienia się do powstania szkody, co z kolei może spowodować zmniejszenie należnego jej odszkodowania o ustalony stopień przyczynienia. 

Fakt, iż poszkodowany w chwili zdarzenia komunikacyjnego poruszał się pojazdem wyposażonym w opony, których stan techniczny jest niewłaściwy, stanowi niejednokrotnie wystarczającą okoliczność do tego, aby Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które likwiduje szkodę, próbowało postawić zarzut przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody.

Inną kwestią jest to, czy ten zarzut będzie skuteczny. Bardzo wiele zależy od tego, czy poszkodowany ma wystarczającą wiedzę dotyczącą tego, jak skutecznie prowadzić polemikę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym w odniesieniu do tak postawionego zarzutu. 

O przyczynieniu się poszkodowanego można mówić jedynie w sytuacji, gdy jego określone zachowanie pozostaje w normalnym związku przyczynowym ze szkodą. 

Aby na to pytanie odpowiedzieć, należy sobie postawić kilka pytań: czy i jaki wpływ do powstania zdarzenia-szkody ma niewłaściwy stan ogumienia pojazdu, którym poruszał się poszkodowany, jeżeli tak, to w jakim zakresie, czy do zdarzenia doszłoby także, gdyby poszkodowany poruszał się pojazdem wyposażonym w opony w dobrym stanie technicznym. 

Ważne jest także to, udowodnić zarzut przyczynienia musi ten, kto go stawia. 

Podstawa prawna przyczynienia to art. 362 k.c. 

Nie wiesz czy należy się Tobie odszkodowanie? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację