Loading...

nasze-historie

Pacjent z chorobą przewlekłą w pandemii. Opóźnienia w diagnostyce i leczeniu

Walczysz z przewlekłą chorobą, której diagnostyka i leczenie są utrudnione przez panującą pandemię? Nie możesz terminowo umówić się na wizytę do specjalisty, a zrobienie badań jest problematyczne? Termin Twojego pobytu w szpitalu się przesuwa, a Ty czujesz się coraz gorzej? Jeżeli niewydolność leczenia szpitalnego lub ratowniczego sprawiły, że Twój stan zdrowia się pogorszył, przysługuje Ci odszkodowanie. Pieniądze mogą pokryć nawet koszty kuracji prowadzonej w placówce prywatnej.

Pandemia a opóźnienia w leczeniu i diagnostyce 

Wyobraź sobie panią Alinę. To kobieta w wieku niespełna 40 lat, która przed wybuchem pandemii SARS-CoV-2 była w trakcie ścieżki diagnostycznej. Chociaż chora nie uzyskała jeszcze ostatecznego potwierdzenia swojego stanu zdrowia, lekarze wstępnie podejrzewali u niej stwardnienie rozsiane. To nieuleczalna choroba o nietypowych objawach. Jej oznaką mogą być m.in.:

  • uczucie mrowienia i drętwienia kończyn,
  • uciążliwe skurcze mięśni,
  • ogólne osłabienie,
  • zaburzenia widzenia,
  • zawroty głowy,
  • trudności z utrzymaniem równowagi,
  • problemy z jelitami lub układem moczowym. 

W przypadku stwardnienia rozsianego liczy się czas, ponieważ choroba szybko postępuje. Pani Alina wymagała pilnej diagnozy i wdrożenia leczenia. To jedyny sposób, który oddalał wizję ciężkich powikłań prowadzących nawet do kalectwa. 

Diagnostyka Pani Aliny niefortunnie zbiegła się z wybuchem pandemii koronawirusa. W tym czasie zaczęło szybko przybywać chorych na Covid-19, co utrudniło dostęp do lekarzy. Służba zdrowia wydłużyła czas oczekiwania na wizyty, zarówno u lekarzy specjalistów, jaki i lekarzy POZ (podstawowej opieki zdrowotnej). Mimo kolejnych prób pani Alina nie mogła umówić się na wizytę, coraz dłużej czekała na swoją kolej, a choroba postępowała. Po kilku miesiącach przypuszczenia lekarzy się potwierdziły. Niestety długi czas oczekiwania sprawił, że wizja powrotu do zdrowia i pełnej sprawności stały się niemożliwe. W takiej sytuacji poszkodowana ma prawo żądać odszkodowania, a jej roszczenia są zasadne z punktu widzenia polskiego prawa. 

Rzecznik praw pacjenta. Błędy organizacyjne szpitali powodem opóźnień w leczeniu

Dostaniesz odszkodowanie, o ile udowodnisz związek przyczynowy pomiędzy pogorszeniem się Twojego stanu zdrowia a opóźnieniami w diagnostyce i leczeniu. Sąd może obciążyć odpowiedzialnością za tę sytuację kierownictwo placówki medycznej. Błędy organizacyjne, związane m.in. ze zbyt małą liczbą personelu medycznego, utrudniają umówienie się na wizytę i szybkie wykonanie badań. W związku z brakami kadrowymi pacjenci muszą też dłużej czekać na recepty i miejsca na oddziałach szpitalnych.

Świadczenia przysługujące za opóźnienia w diagnostyce i leczeniu

Jeżeli w ramach leczenia szpitalnego lub ratowniczego nie otrzymałeś badań, kuracji, porad lub innych działań, które mogłyby poprawić Twój stan zdrowia albo otrzymałeś je, ale zbyt późno, należy Ci się przede wszystkim odszkodowanie. 

To, jakie świadczenie Ci przysługuje, zależy od indywidualnej sytuacji i stanu zdrowia. Zanim wystąpisz z wnioskiem o wypłatę odszkodowania, skonsultuj się z prawnikami. 

 Jeżeli opóźnienia w procesie diagnostyczno-terapeutycznym przyczyniły się do pogorszenia Twojego zdrowia, zmniejszenia szans na powrót do sprawności, możesz uzyskać:

  • zadośćuczynienie pieniężne – przysługuje poszkodowanym, którzy doznali krzywdy niematerialnej. Wysokość świadczenia zależy od okoliczności i rozmiaru szkody. 
  • odszkodowanie za szkodę majątkową i naruszenie praw pacjenta.

Możesz też ubiegać się o rentę, np. wyrównawczą lub z tytułu zwiększonych potrzeb. Pieniądze przysługują Ci, jeśli przez pogorszenie się Twojego stanu zdrowia musisz np. kupować więcej leków i poddawać się rehabilitacji. Renta przyznawana jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza konieczność terapii i określa czas jej trwania. 

Zadośćuczynienie i jednorazowe odszkodowanie możesz dostać również wtedy, gdy przez opóźnienia w leczeniu zmarł ktoś z Twoich bliskich.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Problemy z diagnostyką i leczeniem mogą być też skutkiem błędu medycznego, np. zaniedbaniami pracowników służby zdrowia. Jeżeli masz przypuszczenia, że Twój przypadek jest efektem lekkomyślności lekarzy lub pielęgniarek, możesz uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny. Dlatego skonsultuj swoje podejrzenia z pełnomocnikiem kancelarii odszkodowawczej, który przeanalizuje całą sytuację i przygotuje indywidualną strategię działania. 

Zobacz również:

Odszkodowanie dla lekarzy i pielęgniarek za zakażenie się koronawirusem w miejscu pracy

Zarażenie koronawirusem w szpitalu. Czy można uzyskać odszkodowanie?

Termin Twojego pobytu w szpitalu się przesuwa? Podupadłeś na zdrowiu przez utrudniony dostęp do lekarza lub na badania?
Umów się na bezpłatną konsultację