Loading...

nasze-historie

Pogryzienie przez psa – odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego

Każdy właściciel odpowiada za zachowanie swojego czworonoga. Jeżeli pogryzł Cię obcy pies, przysługuje Ci odszkodowanie. Nie ma znaczenia, czy w chwili ataku zwierzę znajdowało się przy posesji właściciela czy błąkało się samotnie bez opieki. Rekompensaty, które możesz otrzymać, to odszkodowanie za pogryzienie przez psa i zadośćuczynienie. Świadczenia mają pokryć m.in. koszty leczenia, operacji plastycznych, zniszczonych przedmiotów i doznanych krzywd niematerialnych. 

Pamiętaj, że nawet bardzo łagodny pies pod wpływem nagłych emocji może stać się agresywną bestią. Przekonasz się o tym na własnej skórze, jeżeli znajdziesz się wtedy blisko rozdrażnionego zwierzęcia.

Odpowiedzialność właściciela za pogryzienie przez psa

Właściciel psa jest odpowiedzialny za swojego czworonoga i za jego zachowanie. Możesz o tym przeczytać w artykule 431 kodeksu cywilnego, co oznacza, że nie jest to tylko umowna zasada, ale powszechnie obowiązujący zapis prawny. Jeżeli czyjeś zwierzę wyrządziło Ci krzywdę, masz pełne prawo pociągnąć właściciela do odpowiedzialności. Nieważne, czy pies w trakcie ataku znajdował się na swojej posesji czy błąkał się ulicami pozostawiony bez opieki. 

Właścicielem psa może być każda osoba fizyczna (Twój sąsiad, znajomy, przypadkowy przechodzień), ale też firma lub spółka, która nie jest zarejestrowanym posiadaczem czworonoga. W drugim przypadku psy najczęściej wykorzystywane są do ochrony terenu przedsiębiorstwa, a ich atak także uprawnia Cię do uzyskania roszczenia. 

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa

Odszkodowanie za pogryzienie rekompensuje wartość szkód materialnych – porwanych ubrań, zniszczonego sprzętu lub stłuczonych okularów. Za otrzymane środki sfinansujesz koszty leczenia, rehabilitacji i operacji plastycznych, dzięki którym w pełni lub częściowo odzyskasz dawny wygląd i sprawność. Właściciel psa będzie zobowiązany wypłacić ekwiwalent za dojazdy na wizyty, zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy opiekę medyczną. Ubiegając się o odszkodowanie, pamiętaj, że Twoje roszczenie może też objąć koszty ewentualnego przyszłego leczenia. Wypadki często negatywnie wpływają na przyszłość poszkodowanych. Przykładowo, uniemożliwiając dalszą naukę lub kontynuowanie pracy zawodowej. Sąd może wtedy włączyć do odszkodowania także koszty związane z organizacją nauczania zdalnego, korepetycji i uzyskania nowych kwalifikacji. 

Ile wynosi odszkodowanie za pogryzienie przez psa? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wysokość świadczenia zależy od okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód. W niektórych wypadkach grzywna za pogryzienie przez psa może być zwiększona. Są to np. sytuacje, w których właściciel nie użył smyczy i kagańca w miejscach do tego przeznaczonych.

Odszkodowanie wypłaca właściciel zwierzęcia. Swoją szkodę możesz zgłosić również do ubezpieczyciela. Jeżeli masz polisę od odpowiedzialności w życiu prywatnym, a jej zakres obejmuje też pogryzienie przez psa, dostaniesz dodatkowe pieniądze ze swojego zakładu ubezpieczeń.

Zadośćuczynienie za pogryzienie przez psa

Atak zwierzęcia powoduje krzywdę niematerialną. Jest nią ból i cierpienie fizyczne i psychiczne, które dają Ci możliwość ubiegania się o wypłatę zadośćuczynienia. W odróżnieniu od odszkodowania, jest ono wypłacane dla złagodzenia doznanej traumy. Pieniądze mają ułatwić Ci odnalezienie się w nowej sytuacji i nie służą rekompensacie żadnych strat materialnych. 

Kwota zadośćuczynienia ustalana jest indywidualnie i zależy od kilku czynników. Najważniejsze z nich to Twój wiek, trwałość obrażeń oraz szanse na powrót do pełnej sprawności w przyszłości. 

Pogryzienie przez psa, jak się zachować i kogo wezwać?

W przypadku pogryzienia przez psa, zareaguj natychmiast. Wezwij policję i pogotowie. Służby porządkowe ustalą okoliczności zdarzenia, a ratownicy udzielą Ci niezbędnej pomocy medycznej. Na miejscu zdarzenia powinien pojawić się także weterynarz. Jego opinia będzie istotna dla ustalenia, czy pies cierpi na choroby zagrażające Twojemu życiu i zdrowiu.

Pogryzienie przez psa może mieć bardzo poważne skutki, takie jak trwałe kalectwo i uniemożliwienie dalszego wykonywania pracy zawodowej. Taki przypadek wymaga drastycznych kroków i może doprowadzić właściciela zwierzęcia nie tylko do obowiązku wypłaty kary finansowej, ale też do pozbawienia wolności. 

Zobacz również:

Roszczenia przysługujące poszkodowanym, którzy doznali uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

Odszkodowanie z OC sprawcy. Sprawdź, co zrobić, aby odzyskać swoje pieniądze

Zostałeś pogryziony przez psa? Sprawdź czy należy Ci się odszkodowanie.
Umów się na bezpłatną konsultację