Program partnerski


Jeśli wskażesz nam osobę poszkodowaną w wypadku, która zleci nam dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela i uda się nam wywalczyć odszkodowanie, będzie Ci przysługiwało wynagrodzenie. Będzie to część prowizji, którą pobieramy od uzyskanego odszkodowania.

Wypłacimy je nie później niż 2 tygodnie od wypłaty odszkodowania. Przelejemy je:

  • Tobie na wskazany rachunek bankowy albo
  • na konto wskazanej przez Ciebie organizacji charytatywnej

Możesz też zdecydować, że zamiast wypłacać Ci wynagrodzenie lub przelewać na je na konto organizacji charytatywnej, obniżymy prowizję pobraną od osoby, która została przez Ciebie polecona – o kwotę należnego Ci wynagrodzenia. Wynagrodzenie będzie wynosić 10% prowizji netto zapłaconej przez wskazaną przez Ciebie osobę.

Wypłata może się wiązać z formalnościami, co może wymagać wystawienia faktury przez Ciebie faktury lub podania danych do umowy. Bez tego nie będziemy mogli dokonać wypłaty.

Jeśli wystawisz nam z tego tytułu fakturę, do wynagrodzenia doliczysz należny podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji Twojego statusu podatnika VAT i odmowy wypłaty w tej formie w przypadku negatywnej weryfikacji.

W pozostałych przypadkach kwota, którą otrzymasz zostanie pomniejszona o kwotę podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli przepisy prawa będą zobowiązywały nas do odprowadzania tych podatków i składek w związku z wypłatą wynagrodzenia.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany lub doprecyzowania tych zasad w każdym momencie. Obowiązywać nas będą warunki w brzmieniu z dnia, w którym otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie.