Loading...

nasze-historie

Renty po wypadku – czym się różnią i kiedy mogą być przyznane?

Renty to szczególne formy rekompensat pieniężnych. Mają ułatwić nowy start i odnalezienie się w trudnej rzeczywistości. Poszkodowani mogą ubiegać się o rentę m.in. z tytułu niezdolności do pracy, zwiększonych potrzeb lub rentę alimentacyjną. Osoby, które nie wiedzą, jakie świadczenia należą się po wypadku, mogą skorzystać ze wsparcia specjalistów firmy odszkodowawczej.

Kontuzja po wypadku komunikacyjnym, rolniczym, w pracy lub za granicą, to często trwały uszczerbek na zdrowiu. Takie urazy mogą uniemożliwiać wykonywanie dalszej pracy zawodowej i dają poszkodowanym prawo ubiegania się o świadczenia rentowe.

Renta powypadkowa

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (tzw. renty powypadkowej) mają osoby niezdolne do aktywności zawodowej, które posiadają ubezpieczenie na życie. Świadczenie to przyznaje ZUS i może mieć ono charakter stały lub tymczasowy. O stopniu niezdolności do pracy orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z jego opinią poszkodowany może być:

– częściowo niezdolny do pracy (nie może podjąć zatrudnienia według wykształcenia zawodowego i posiadanych kwalifikacji);

– całkowicie niezdolny do pracy (nie może podjąć żadnej formy aktywności fizycznej).

Warunkiem otrzymania renty z ZUS-u jest niezdolność do działań zawodowych. Istotny jest także  udokumentowany staż pracy (z okresami składkowymi i nieskładkowymi). Brak możliwości pojęcia zatrudnienia orzekany jest na 5 lat. Możliwość wydłużenia tego okresu jest realna, jeśli lekarz orzecznik stwierdzi, że nie może ocenić, czy stan zdrowia poszkodowanego ulegnie polepszeniu.

Renta z tytułu zmniejszenia się wizji powodzenia w przyszłości

To forma odszkodowania, która ma być kompensatą za utraconą możliwość rozwoju zawodowego. Poszkodowany może się o nie ubiegać, gdy zwiększyły się jego potrzeby, a zmniejszyła wizja powodzenia w przyszłości. Jedną z takich sytuacji jest szkoda na osobie małoletniej, która pod wpływem obrażeń po wypadku musi przerwać bądź ograniczyć proces kształcenia. 

Renta na zwiększone potrzeby

Zwiększenie potrzeb poszkodowanego wiąże się z wyższymi kosztami utrzymania, o ile powstały one wskutek doznanych obrażeń ciała. Są to m.in. wydatki na leczenie i rehabilitację, zmianę sposobu odżywiania (dieta) bądź dostosowanie warunków domowych do nowych potrzeb poszkodowanego. Wypłata tej formy świadczenia rentowego jest zasadna, jeżeli są to opłaty cykliczne i związane ze stałą opieką pokrzywdzonego. Pokrycie powyższych kosztów należy do obowiązków zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku posiada polisę OC.

Renta alimentacyjna

Jest świadczeniem wypłacanym przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku w następstwie śmierci poszkodowanego. Prawo do ubiegania się o tę formę zasiłku mają osoby, którym ofiara zdarzenia płaciła alimenty lub niezbędne do życia środki finansowe.

Kapitalizacja renty

Kapitalizacja renty to zamiana comiesięcznych wypłat na jednorazowe odszkodowanie. Takie rozwiązanie stosują na ogół poszkodowani, którzy w następstwie wypadku stali się inwalidami. Wówczas jednorazowe odszkodowanie może być ułatwieniem w znalezieniu nowego zawodu.

Nie wiesz czy należy się Tobie renta po wypadku?
Umów się na bezpłatną konsultację

Dowiedz się więcej w naszym poradniku