Loading...

nasze-historie

Śmierć babci lub dziadka – co przysługuje wnukom i jak ubiegać się o należne pieniądze?

Dziadkowie przy huśtawce

Śmierć dziadków to traumatyczne doświadczenie dla wnuków, szczególnie wtedy, gdy łączyła ich bliska relacja. Pustka po stracie na zawsze pozostawia ślad w pamięci, jednak życie kontynuuje swój bieg, a najbliżsi w wielu przypadkach mają prawo do ubiegania się o zadośćuczynienie pieniężne. Wypłacone świadczenie ma przynajmniej w niewielkim stopniu załagodzić przeżycia i zmniejszyć ból psychiczny.

Jaka forma rekompensaty pieniężnej należy się za śmierć dziadków?

Śmierć babci lub dziadka może przyczynić się do różnego rodzaju skutków. Najczęściej dotyczą one poczucia krzywdy i straty, niekiedy także pogorszenia sytuacji majątkowej. Wnukowie, którzy byli w bliskich relacjach ze swoimi dziadkami, mają możliwość ubiegać się o zadośćuczynienie. Jest to wypłacana jednorazowo pieniężna rekompensata, która ma zmniejszyć ból psychiczny oraz złagodzić trudne przeżycia związane z utratą najbliższych seniorów. Instytucja, która udziela wypłaty świadczenia, zależy od okoliczności zdarzenia. Jeżeli przyczyną zgonu był wypadek komunikacyjny, należy ubiegać się o zadośćuczynienie z OC sprawcy. W sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa jest nieznana, roszczenie należy zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Kto może dostać pieniądze za śmierć babci lub dziadka?

Zgodnie z obowiązującym prawem, zadośćuczynienie przysługuje osobom, które straciły  bliskiego członka rodziny w wyniku wypadku. Oznacza to, że sam fakt bycia wnukiem jest niewystarczający do wniesienia roszczenia o wypłatę zadośćuczynienia. O przyznaniu tego świadczenia decyduje bowiem utrzymywanie faktycznych relacji z poszkodowanym przed wypadkiem. Warunkiem uzyskania należnych środków jest złożenie  materiału dowodowego, który potwierdzi stopień pokrewieństwa i faktyczną więź z seniorami. Towarzystwo ubezpieczeniowe może uznać dziadka lub babcię za osobę najbliższą np. wtedy, gdy seniorzy pomagali w wychowaniu wnuka.   

Jaka jest wysokość zadośćuczynienia za śmierć?

Zadośćuczynienie nie jest tym samym, co odszkodowanie. Jego wysokość jest ustalana indywidualnie. To rekompensata za doznaną niematerialną krzywdę i nie ma obiektywnych metod, które pozwoliłyby wycenić wartość takiej szkody. Z tego względu każda sytuacja wymaga osobnej weryfikacji i oszacowania wysokości zadośćuczynienia. Odszkodowanie jest bardziej miarodajne i wiąże się z wystąpieniem szkody materialnej. Jego wartość można wyliczyć w oparciu o rynkowe koszty usług i towarów. 

Zadośćuczynienie za śmierć dziadków – jak je uzyskać i kto może w tym pomóc?

Wnukowie, którzy chcą ubiegać się o zadośćuczynienie, są zobowiązani udowodnić, że po śmierci dziadków doznali dotkliwej straty, a ich życiowa sytuacja znacznie się pogorszyła. Firmy ubezpieczeniowe najczęściej wypłacają to świadczenie osobom, które były wychowywane przez dziadków, mieszkały z nimi w jednym domu lub były przez nich utrzymywane (np. po śmierci rodziców). Prawo do ubiegania się o zadośćuczynienie mają również osoby mające unormowaną sytuację rodzinną, jednak w takim wypadku towarzystwa ubezpieczeniowe zwykle niechętnie wypłacają odszkodowania, powołując się na brak dowodów potwierdzających zażyłość relacji. Wsparciem w napisaniu wniosku i skompletowaniu dokumentów jest skorzystanie z pomocy specjalistów z kancelarii odszkodowawczej. Ich zadaniem będzie sprecyzowanie roszczeń i wskazanie, w jaki sposób śmierć babci lub dziadka wpłynęła na życie poszkodowanego. Doświadczony pełnomocnik będzie też potrafił opisać głębokie relacje, jakie łączyły obie strony i złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w przypadku odmowy wypłaty roszczenia. 

Czytaj więcej:

Masz pytanie? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Dziadkowie przy huśtawce
Umów się na bezpłatną konsultację