pielegnacja2

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która musiała zrezygnować z pracy zarobkowej przez obowiązek opiekowania się osobą niepełnosprawną. Należność przyznawana jest na czas nieokreślony, a jego kwota od 2023 roku będzie wynosić 2 458 zł, ponieważ każdego roku świadczenia pielęgnacyjne są waloryzowane za sprawą podwyżek najniższych wynagrodzeń o pracę.

Z naszego doświadczenia wynika, że ponad 90% wniosków o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego jest odrzucanych przez urzędy. Główną przyczyną są błędy we wnioskach i niejasno wyjaśnione stosunki pracy. Odrzucenie pierwszego wniosku nie jest jednak decyzją ostateczną. Dlatego nie poddawaj się i powierz swoją sprawę specjalistom w tej dziedzinie.

Umów się na bezpłatną konsultację

  Na możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego nie wpływa czas powstania niepełnosprawności ani to, z jakich przyczyn doszło do kalectwa. Istotne jest jednak posiadanie legitymacji z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  Prawo do ubiegania się o świadczenie mają najbliżsi niepełnosprawnego, na przykład:

  • rodzice, 
  • małżonkowie, 
  • dzieci,
  • rodzeństwo,
  • opiekunowie faktyczni,
  • osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną,
  • dziadkowie.

  Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się lub pobierającej świadczenie pielęgnacyjne wystąpią jakiekolwiek wątpliwości związane np. z tym, czy faktycznie sprawuje opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, organ wypłacający środki może zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w celu zweryfikowania obiekcji.

  Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny i ustala się je na czas nieokreślony. Wyjątkiem jest sytuacja, w której orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

  Jeżeli osoba uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego ma też możliwość pobierać inne świadczenia, np.: świadczenie rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wówczas przysługuje jej tylko jedno z tych świadczeń, a wybór o tym, które zostanie wypłacone, zależy od osoby uprawnionej.

  Głównym dokumentem uprawniającym do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego jest wniosek. Jego obowiązujący wzór znajdziesz stacjonarnie lub na stronie internetowej:

  • urzędu miasta,
  • urzędu gminy,
  • instytucji rozliczającej świadczenia rodzinne.

  Do wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów należy dołączyć:

  • skrócony odpis aktu urodzenia (dotyczy dzieci),
  • orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności.

  Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny trzeba złożyć do MOPS-u, GOPS-u lub Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozpatrywanie tego typu spraw jest długotrwałe i wymaga złożenia wielu dokumentów. Skutecznym sposobem na skrócenie czasu oczekiwania na decyzję i uniknięcie błędu niepoprawnie wypełnionego wniosku jest zlecenie załatwienia wszystkich formalności naszym ekspertom do spraw odszkodowań. Z ich wiedzą i doświadczeniem:

  • szybciej otrzymasz swoje środki,
  • nie stracisz dotychczasowej renty, świadczeń, zasiłków; 
  • utrzymasz świadczenia zdrowotne podczas trwania całej procedury.

  Obowiązujące regulacje prawne określające zasady wypłacania świadczenia pielęgnacyjnego rodzą wiele problemów interpretacyjnych. Dowodzą tego rozbieżne orzeczenia sądów administracyjnych i wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Wszelkie obiekcje i niejednoznaczne interpretacje są szansą zwłaszcza dla tych osób, którzy mylnie zakładają, że nie mają szans ubiegać się o comiesięczne wsparcie w kwocie 2 458 zł.

  Jako specjaliści wiemy, że każdy przypadek jest inny i wymaga odrębnej analizy. Nie zamykamy się więc w sztywnych formułach zasad i szukamy elastycznych rozwiązań dla każdej potrzebującej osoby. Co to oznacza dla Ciebie? Szanse na bezpłatne przeanalizowanie Twojej sprawy, nawet, jeśli teoretycznie nie masz prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, np. jesteś osobą zatrudnioną, która otrzymuje wynagrodzenie.

  Opiekujesz się osobą z niepełnosprawnością, ale przyznano Ci tylko zasiłek opiekuńczy?

  Czy wiesz, że być może celowo nie otrzymujesz większej kwoty?


  Skontaktuj się z nami, a bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i sprawdzimy, czy możemy pomóc Ci otrzymać należne świadczenie pielęgnacyjne

  Umów się na bezpłatną konsultację

   Dowiedz się więcej o świadczeniach pielęgnacyjnych:

   Codziennie pomagamy uzyskać Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2458 zł, dziesiątkom osób.

   Mamy 98% skuteczność w wygranych sprawach z MOPS-ami, czy GOPS-ami. Dzięki nam wiele osób, które na co dzień opiekują się niepełnosprawnymi osobami, otrzymują dużo wyższe świadczenia niż do tej pory

   Pamiętaj, tylko u nas wszystkie koszty związane z uzyskaniem świadczenia, przenoszone są na MOPS lub GOPS.

   Nie ponosisz żadnych kosztów współpracy z nami!

   Kim jesteśmy i co nas wyróżnia

   O nas

   Jesteśmy niezależnym podmiotem, współpracującym z najlepszymi kancelariami, świadczącymi usługi z zakresu odszkodowań, czy też pomocy w uzyskiwaniu świadczeń pielęgnacyjnym.

   Specjalizujemy się uzyskiwaniu świadczeń pielęgnacyjnych, rent oraz odszkodowań osobowych

   Nasza skuteczność

   • Świadczenia pielęgnacyjne98%
   • Odszkodowania z tytułu wypadków w pracy69%
   • Odszkodowania z tytułu śmierci bliskiego78%
   • Odszkodowanie z tytułu błędu medycznego90%
   • Odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego90%

   Poznaj nasz zespół

    
    

   Najlepszą oceną naszej pracy, są opinie naszych zadowolonych klientów. Bardzo serdecznie za nie dziękujemy :-)

   • Andrzej Witkowski
    Moja mama jest niepełnosprawna i wymaga stałej opieki. Niedawno umarł tata, który się nią zajmował. Musiałem zrezygnować z pracy i starałem się o świadczenia opiekuńcze. Jednak GOPS mi odrzucił wniosek. Dzięki interwencji Należysię i Pani Justyny, udało mi się uzyskać świadczenie.
    Andrzej Witkowski
   • Anna Morawska
    W 2021 roku starałam się o uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ opiekuję się niepełnosprawnym mężem. Emerytura nie starczała na potrzebne leki i rehabilitację. Składałam podanie ale mi je odrzucili. Dzięki współpracy z Panią Renatą udało się odwołać i uzyskać świadczenie, które jest wyższe niż wcześniej otrzymywana emerytura. Dziękuję za pomoc i polecam tę firmę. Anna Morawska z Kalisza
    Anna Morawska
   • Anna z Gliwic
    Serdeczne podziękowania dla zespołu Należysię za pomoc w uzyskaniu świadczenia opiekuńczego. Bez nich nie dałabym rady tego zrobić.
    Anna z Gliwic
   • Anna Ziemońska z Zamościa
    Pani Renata z zespołem Należysię, uzyskała dla mnie świadczenie pielęgnacyjne. Najpierw sama próbowałam ale MOPS mi odrzucił wniosek. Dopiero odwołanie przyniosło efekt i teraz mam już środki, które pomogą mi w życiu. Podejście do klienta bardzo rzeczowe i konkretne, ale jednak niepozbawione empatii i zwykłego ludzkiego ciepła.
    Anna Ziemońska z Zamościa
   • Kinga Dolna
    Bardzo dziękuję za skuteczną pomoc w dochodzeniu moich praw. Bez waszej pomocy na pewno nie byłoby mnie stać na rehabilitację, której tak bardzo potrzebuję, a GOPS nie chciał mi przyznać świadczenia. Bardzo dziękuję Pani Renacie i Pani Justynie za okazaną empatię i pomoce w uzyskaniu świadczenia. Bardzo dziękuję i polecam
    Kinga Dolna

   Chcesz dowiedzieć się więcej?

   Umów się na bezpłatną konsultację ››