Loading...

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy to nieszczęśliwe zdarzenie, do którego może dojść podczas wykonywania obowiązków służbowych. Jego zakres obejmuje też zajścia, do których doszło w chwili poprzedzającej rozpoczęcie pracy. Odszkodowanie za wypadek przy pracy otrzymują pracownicy etatowi, zatrudnieni na umowę zlecenie, staż lub umowę agencyjną. Poszkodowani mogą ubiegać się o wypłatę jednorazowego odszkodowania z ZUS-u, a dodatkowo o świadczenia z zakładu pracy. Świadczenie z polisy OC pracodawcy przysługuje wówczas, gdy zatrudniony udowodni, że przyczyną wypadku było zaniedbanie ze strony pracodawcy. Osoby, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu i utraciły możliwość kontynuowania swojej pracy zawodowej, mogą ubiegać się o rentę uzupełniającą czy świadczenie rehabilitacyjne.

Nie wiesz czy należy się Tobie renta po wypadku?
Umów się na bezpłatną konsultację

Dowiedz się więcej w naszym poradniku