Loading...

nasze-historie

Wyższe odszkodowanie z OC. Jak je uzyskać i kto może pomóc poszkodowanemu?

Jesteś świeżo po stłuczce lub wypadku? Chcesz uzyskać odszkodowanie z OC, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? Samodzielne dochodzenie wypłaty pieniędzy od ubezpieczyciela może być męczące i skomplikowane. Profesjonalne wsparcie prawników skróci proces wyjaśniania okoliczności i pomoże uzyskać dopłaty do odszkodowania.

Specjalista do spraw odszkodowań podpowie, kiedy dostaniesz pieniądze za śmierć osoby bliskiej w wyniku wypadku. Doradzi, jakie odszkodowanie przysługuje za nieudzielenie pomocy przez lekarza i czy warto ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny.

Kto pomoże uzyskać wyższe odszkodowanie?

Ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania lub znacznie zaniżył jego wartość? Niestety jesteś jednym z wielu takich przypadków. Zgłoś się do kancelarii odszkodowawczej i zawalcz o swoje pieniądze. Pełnomocnicy firmy pomogą Ci przejść przez proces odszkodowawczy, a dzięki ich wsparciu unikniesz problemów z niedotrzymywaniem terminów zgłaszania szkody i brakiem reprezentacji w sądzie. 

Odzyskiwanie odszkodowań z OC ze wsparciem pełnomocnika

Próba samodzielnego odzyskania pieniędzy od ubezpieczyciela często kończy się odmową lub zaniżeniem należności. Nawiązując współpracę z kancelarią odszkodowawczą, zyskujesz specjalistyczną pomoc już od samego początku. Doświadczony pełnomocnik będzie wsparciem na etapie analizy i w trakcie trwania sprawy odszkodowawczej. Możesz liczyć na jego doradztwo aż do chwili wypłaty odszkodowania na Twoje konto.

Bezpłatna analiza

Prawnicy z nalezysie.pl i euco.pl za darmo przeanalizują Twoją sprawę i powiedzą, jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia roszczenia. Pomogą ustalić, kto i w jakim stopniu odpowiada za zdarzenie oraz jakie świadczenia kompensacyjne Ci przysługują. 

Reprezentacja w trakcie rozpraw sądowych

Wiele spraw odszkodowawczych trafia na ścieżkę sądową. Jest to stresująca sytuacja, w której często trudno się odnaleźć. Dobrze mieć wtedy adwokata znającego techniki wykorzystywane przez ubezpieczycieli do zaniżania odszkodowania. Pełnomocnik będzie nie tylko wsparciem merytorycznym, ale też reprezentantem.

Skuteczna negocjacja

W ponad 80% przypadków poszkodowani otrzymują zaniżone odszkodowanie. Jest to efekt manipulacji i uchylania się od odpowiedzialności. Ubezpieczyciele chcą wzbogacić się kosztem klientów i wypłacają im niższe świadczenia. Częste metody to zaniżanie wartości rynkowej pojazdu czy niezwracanie kosztów za holowanie uszkodzonego samochodu do warsztatu mechanicznego. Pełnomocnicy dobrze znają tę taktykę i potrafią skutecznie formułować argumenty przemawiające na korzyść poszkodowanego. Dzięki merytorycznie poprowadzonej polemice możesz dostać nie tylko odszkodowanie z OC sprawy, ale też zadośćuczynienie i inne dopłaty do odszkodowań.

Prawnik działa w Twoim interesie. Co to oznacza? Wyobraź sobie, że jesteś w pracy. Twój samochód stoi pod drzewem na pobliskim parkingu. Nieoczekiwanie w ciągu kilku minut nadciągnęła burza, a silny wiatr strącił gałąź, która spadła na dach Twojego auta. Podczas ubiegania się o odszkodowanie, ubezpieczyciel najprawdopodobniej zaniży wartość Twojego samochodu i będzie zachęcał Cię do ugody. Pełnomocnik wyjaśni Ci wtedy, że przyjmując propozycje TU, zrzekasz się dalszych roszczeń i zamykasz sobie drogę do uzyskania większych pieniędzy. Prawnik stworzy indywidualną strategię działania i znajdzie argumenty przemawiające na Twoją korzyść. Pamiętaj – ugoda jest rozwiązaniem dobrowolnym. Nie masz obowiązku jej podpisywać, jeżeli przyznane odszkodowanie jest zaniżone.

Jakie odszkodowania można uzyskać ze wsparciem adwokata?

Prawnicy są biegli w rekonstruowaniu zdarzeń i odzyskują różnorodne świadczenia ze względu na mnogość i indywidualność przypadków. Dzięki wsparciu pełnomocnika dostaniesz m.in.:

  • odszkodowanie powypadkowe;
  • zadośćuczynienie z OC sprawcy;
  • odszkodowanie za wypadek przy pracy; 
  • stosowną rentę;
  • zwrot kosztów leczenia;
  • odszkodowanie za błąd medyczny.

Zasądzone pieniądze będą nawet kilka razy wyższe niż początkowe propozycje oferowane przez ubezpieczyciela. Pamiętaj też o możliwości otrzymania dopłaty do odszkodowania. Wielu poszkodowanych nieświadomie rezygnuje z tych dodatkowych pieniędzy, ponieważ nie każdy wie o tym, że mogą być wypłacone. 

mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk Radca Prawny, Komplementariusz Kancelarii Radców Prawnych EuCO. S.A.

Opinia eksperta

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego, chcąc dochodzić odszkodowania w ramach polisy OC sprawcy zdarzenia, musi zainicjować takie postępowanie przed właściwym towarzystwem ubezpieczeniowym. Jest to bowiem postępowanie wszczynane na wniosek osoby poszkodowanej, a nie z urzędu.

Katalog roszczeń, które osoba poszkodowana może formułować, jest bardzo szeroki. Przy właściwym skorzystaniu z istniejącej ochrony prawnej można doprowadzić do pełnej kompensaty szkody majątkowej i uzyskać możliwe wysokie zadośćuczynienie pieniężne w odniesieniu do szkody niemajątkowej. 

Ważne jest, aby szkodę zgłosić we właściwym terminie, tak aby dane roszczenia nie uległy przedawnieniu. 

Każde ze zgłoszonych przez poszkodowanego roszczeń wymaga udowodnienia – zarówno co do zasady, jak i co do wysokości. 

Aby zgłoszenie niektórych roszczeń było możliwe, należy już w trakcie leczenia bądź rehabilitacji zwracać uwagę na to, czy są kompletowane wszelkie wydatki, jakie osoba poszkodowana ponosi w związku z doznaną szkodą.

Towarzystwo ubezpieczeń sprawcy zdarzenia powinno zwrócić wszelkie koszty i wydatki, jakie poszkodowany poniósł w związku z doznaną przez siebie szkodą. 

Uważam, że osoby poszkodowane, pomimo tego, że mają już coraz większą wiedzę w zakresie przysługujących im roszczeń, dalej jest ona niewystarczająca.

Do tej pory spotykam się z poszkodowanymi, którym udzielenie pomocy nie jest możliwe ze względu np. na to, że ich roszczenia uległy przedawnieniu. Nie jest również możliwe wystąpienie o zwrot wszelkich poniesionych wydatków, bo nie zostały one przez poszkodowanego skompletowane i przechowywane, a ich odtworzenie nie jest możliwe.

Odnotowuję też przypadki, w których poszkodowani, ze względu na brak wiedzy, nie występują o podwyższenie przyznanych im świadczeń rentowych, pomimo upływu niejednokrotnie kilkunastu lat od daty przyznania takiego świadczenia przy jednoczesnym systematycznym wzroście stałych kosztów i wydatków związanych z niepełnosprawnością. Równie duża ilość osób poszkodowanych nie występuje o rentę wyrównawczą, która ma za zadanie zrekompensować uszczerbek finansowy ze względu na brak lub ograniczenie możliwości zarobkowych poszkodowanego na skutek doznanych obrażeń ciała.

Osoby poszkodowane, ze względu na brak wiedzy oraz z uwagi na stan zdrowia, nie wykorzystują wszelkich dostępnych form leczenia, np. komórkami macierzystymi czy rehabilitacji 

z wykorzystaniem cyber oka. Takie osoby nie wiedzą również, że koszty związane z takimi formami leczenia mieszczą się w granicach odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia, w tym także żądania wyłożenia z góry środków finansowych potrzebnych na takie leczenie czy rehabilitację.

W mojej ocenie, aby osoby poszkodowane mogły w pełni skorzystać z przysługującej im ochrony prawnej, powinny skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w ramach odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia jest bowiem procesem wymagającym specjalistycznej wiedzy i to nie tylko prawniczej, popartej doświadczeniem i praktyką. 

Miałeś wypadek? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację