Loading...

nasze-historie

Zadośćuczynienie pieniężne – co to jest i jak je otrzymać?

Mężczyzna tłumaczy kobiecie, jak uzyskać zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie to forma rekompensaty w postaci świadczenia pieniężnego. Przysługuje nam wtedy, gdy doznaliśmy krzywdy niemajątkowej; takiej, która spowodowała cierpienie fizyczne i psychiczne. Wysokość zadośćuczynienia zależy od okoliczności mających wpływ na rozmiar szkody. Należą do nich np. długość leczenia, prognozy na przyszłość czy wiek poszkodowanego.

Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest przyznawane jednorazowo i ma formę wypłaty pieniężnej. Jego celem jest załagodzenie przeżyć oraz zmniejszenie cierpienia fizycznego i psychicznego u osób poszkodowanych. Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego powinny być wzięte pod uwagę wszelkie okoliczności i czynniki, jakie mogły mieć wpływ na rozmiar szkody. Warto wiedzieć, że zakres ten obejmuje także te konsekwencje odniesionych obrażeń, które mogą dać o sobie sygnał w przyszłości. Najważniejsze czynniki to m.in.:

– wiek poszkodowanego;

– brak możliwości prowadzenia normalnego życia (np. uprawiania sportów lub posiadania dzieci);

– czas, przez jaki doświadczaliśmy cierpień fizycznych i psychicznych (pobyt w szpitalu, bolesność leczenia itp.);

– trwałość skutków wypadku (np. trwałe kalectwo lub oszpecenie);

– prognozy na przyszłość (czy nasz stan zdrowia będzie się polepszał czy pogarszał).

Wniosek o zadośćuczynienie, czyli za co możemy otrzymać zwrot?

Przykładowe zwroty z tytułu zadośćuczynienia to zaliczki kosztów leczenia, koszty przejazdów na wizyty kontrolne lub zabiegi rehabilitacyjne, koszty niezbędnej zmiany kwalifikacji zawodowych lub koszty ubrań zniszczonych w wypadku. Wysokość zadośćuczynienia ustalana jest indywidualnie, każda sytuacja wymaga bowiem osobnej weryfikacji. W oszacowaniu kwoty świadczenia mogą pomóc specjaliści. Pełnomocnicy sprecyzują nasze roszczenia, przeanalizują dokumentację i uwzględnią wszystkie okoliczności, które miały wpływ na rozmiar doznanej szkody niemajątkowej. Zgłoszą wnioski do firmy ubezpieczeniowej i merytorycznie uzasadnią konieczność wypłacenia świadczeń.

Jakie zwroty należą się osobom bliskim zmarłego?

Wniosek o zadośćuczynienie jest zasadny także wtedy, gdy ofiarą wypadku była bliska nam osoba. Nasze roszczenia mogą wtedy dotyczyć:

– zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu;

– renty alimentacyjnej;

– jednorazowej wypłaty odszkodowania (przy znaczącym pogorszeniu się naszej sytuacji życiowej – taką sytuacją jest np. utrata ojca przez małoletnie dzieci);

– jednorazowej wypłaty zadośćuczynienia pieniężnego (gdy nasz bliski zmarł w wypadku).

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to dwie różne formy rekompensaty za szkodę. W  tej pierwszej podstawą ubiegania się o wypłatę pieniędzy jest doznanie krzywdy niematerialnej, czyli takiej, która negatywnie wpłynęła na naszą psychikę. Zadośćuczynienie jest rekompensatą i nie ma obiektywnych metod ustalania jego wysokości. W odszkodowaniu natomiast chodzi o wystąpienie szkody materialnej. Jej wartość da się wyliczyć (w odniesieniu do cen usług i kosztów rynkowych), najczęściej można ją także naprawić.

Jako poszkodowani możemy ubiegać się zarówno o zadośćuczynienie za krzywdę, jak i o odszkodowanie. Przykładowo, jeżeli w trakcie wypadku doznaliśmy obrażeń ciała, możemy wystąpić do ubezpieczyciela o odszkodowanie za poniesione koszty leczenia i dojazd do placówek medycznych oraz o wypłatę zadośćuczynienia.

Zobacz również:

Kancelaria odszkodowawcza – czym jest i czy warto ją zatrudnić?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – jak to zrobić?

Masz więcej pytań? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Mężczyzna tłumaczy kobiecie, jak uzyskać zadośćuczynienie
Umów się na bezpłatną konsultację