Otrzymałeś zbyt niskie odszkodowanie?

Towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają 95% odszkodowań. Dlaczego? Najczęstszym powodem jest chęć szybkiego wzbogacenia się. Mimo że KNF jasno określa zasady likwidacji szkód, ubezpieczyciele wykorzystują swoich klientów i odmawiają im wypłaty odszkodowań lub znacznie je zaniżają.

W jaki sposób ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania?

Najczęstszą metodą, jaką posługują się zakłady ubezpieczeń, jest zaniżanie wartości rynkowej pojazdu. W praktyce oznacza to, że do kalkulacji nie są wliczone czynniki, które podnoszą wartość Twojego samochodu (np. niski przebieg lub instalacja gazowa założona w autoryzowanym zakładzie).

Możesz też spotkać się z zaniżaniem cen części samochodowych. Jeżeli ubezpieczyciel oparł swoje obliczenia na wartości elementów zamiennych, a nie oryginalnych, Twoje odszkodowanie będzie niższe nawet o kilka procent. Pamiętaj, że jako posiadacz samochodu na gwarancji, w którym wszelkie dotychczasowe naprawy były przeprowadzane z użyciem części od producenta, likwidacja szkody powinna być wykonana w taki sam sposób.

Inne znane techniki wykorzystywane do zaniżania odszkodowań to:

  • niezwrócenie kosztów za wynajęcie fachowców i usługę holowania,
  • niewypłacenie pieniędzy za wynajem samochodu zastępczego,
  • stwierdzenie szkody całkowitej.

Jak uzyskać większe odszkodowanie z OC komunikacyjnego?

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różne sposoby, aby zaniżyć wartość wypłacanego odszkodowania. Ich decyzja nie jest jednak ostateczna. Jako poszkodowany masz prawo się odwołać i złożyć reklamację. Najważniejszą częścią odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest uzasadnienie roszczenia, czyli przedstawienie solidnych argumentów. Wniosek powinien być merytoryczny i wsparty dokumentami, takimi jak rachunki i faktury, specjalistyczne analizy itp. 

Warto pochylić się nad sprawą bardzo dokładnie, gdyż to najczęściej przemawia na naszą korzyść! Zrób to samodzielnie lub skorzystaj ze wsparcia specjalistów. Doświadczeni pełnomocnicy Europejskiego Centrum Odszkodowań przygotują dla Ciebie indywidualną strategię i pomogą w sformułowaniu skutecznych argumentów. Znają treści Kodeksu Cywilnego i dobrze wiedzą, jak bronić Twoich praw.

Odwołanie nie przyniosło efektu? Skieruj sprawę do sądu!

Choć zakłady ubezpieczeniowe po otrzymaniu obszernego pisma odwoławczego przynajmniej częściowo przychylają się do stanowiska poszkodowanego, nie jest to regułą. Jeśli Twoje roszczenie nie przyniosło oczekiwanych efektów, a zaproponowana przez TU stawka nadal nie jest sprawiedliwa, złóż skargę do Rzecznika Finansowego (dawny Rzecznik Ubezpieczonych) lub skieruj sprawę na etap postępowania sądowego. Jeżeli nie czujesz się na siłach, by przygotować rzetelny pozew lub zależy Ci na zmaksymalizowaniu swoich szans, zwróć się o pomoc do naszych specjalistów. 

Bieżące orzecznictwo sądowe często przemawia na korzyść poszkodowanego, zatem istnieje duża szansa na otrzymanie godnego odszkodowania. Warto odwoływać się od decyzji ubezpieczycieli i nie odbierać sobie szansy na wyższe środki odszkodowawcze – a sposobem na to, by mieć zwiększyć swoje szanse na sukces, jest powierzenie swojej sprawy w ręce profesjonalistów.

Nie wiesz czy Należy Ci się wyższe odszkodowanie?