Otrzymałeś zbyt niskie odszkodowanie?

Towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają blisko 90% odszkodowań. Dlaczego? Najczęściej powodem jest chęć szybkiego wzbogacenia się. Mimo że KNF jasno określa zasady likwidacji szkód, ubezpieczyciele wykorzystują swoich klientów i odmawiają im wypłaty odszkodowań lub znacznie je zaniżają.

Najczęstszą metodą, jaką posługują się zakłady ubezpieczeń, jest zaniżanie wartości rynkowej pojazdu. W praktyce oznacza to, że do kalkulacji nie są wliczone czynniki, które podnoszą wartość Twojego samochodu (np. niski przebieg lub instalacja gazowa założona w autoryzowanym zakładzie).

Możesz też spotkać się z zaniżaniem cen części samochodowych. Jeżeli ubezpieczyciel oparł swoje obliczenia na wartości elementów zamiennych, a nie oryginalnych, Twoje odszkodowanie będzie niższe nawet o kilka procent. Pamiętaj, że jako posiadacz samochodu na gwarancji, w którym wszelkie dotychczasowe naprawy były przeprowadzane z użyciem części od producenta, likwidacja szkody powinna być wykonana w taki sam sposób.

Inne znane techniki wykorzystywane do zaniżania odszkodowań to niezwrócenie kosztów za wynajęcie fachowców i usługę holowania oraz niewypłacenie pieniędzy za wynajem samochodu zastępczego.

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różne sposoby, aby zaniżyć wartość wypłacanego odszkodowania. Ich decyzja nie jest jednak ostateczna. Jako poszkodowany masz prawo się odwołać i złożyć reklamację. Możesz to zrobić samodzielnie lub skorzystać ze wsparcia specjalistów. Doświadczeni pełnomocnicy Europejskiego Centrum Odszkodowań przygotują dla Ciebie indywidualną strategię i pomogą w sformułowaniu skutecznych argumentów. Znają treści Kodeksu Cywilnego i dobrze wiedzą, jak bronić Twoich praw.

Nie wiesz czy Należy Ci się wyższe odszkodowanie?