Loading...

nasze-historie

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji od firmy ubezpieczeniowej

Mężczyzna podparty na kuli spaceruje po molo

Każdego dnia wiele osób doznaje poważnych urazów ciała w wypadkach komunikacyjnych. Leczenie i rehabilitacja są najczęściej długotrwałe i kosztowne. Odszkodowanie powypadkowe umożliwia poszkodowanym szybszy powrót do zdrowia. Zwrot kosztów leczenia może pokryć nie tylko wydatki na leki, ale też np. koszty zabiegów w prywatnych placówkach.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji?

Odszkodowanie za koszty leczenia i rehabilitacji najczęściej wypłaca ubezpieczyciel sprawcy wypadku drogowego. Zgłaszanie szkód i ubieganie się o świadczenie za poniesione koszty leczenia można uzyskać na podstawie art. 444 §1 K.C., według którego poszkodowany ma prawo wystąpić do ubezpieczyciela z wnioskiem o pokrycie kosztów:

– zakupu leków, opatrunków i przyrządów rehabilitacyjnych;

– diet i specjalnego odżywiania w trakcie leczenia i rehabilitacji;

– adaptacji pomieszczeń w domu do potrzeb poszkodowanego;

– pobytu w szpitalu lub ośrodkach medycznych;

– wydatków za leczenie operacyjne oraz rehabilitacyjne;

– badań i zabiegów ambulatoryjnych;

– konsultacji u lekarzy specjalistów i dodatkowej opieki zdrowotnej (jeżeli były one niezbędne w procesie leczenia);

– dojazdu lekarza z najbliższego szpitala lub ośrodka zdrowia do miejsca zakwaterowania poszkodowanego (jeśli wymaga tego sytuacja zdrowotna);

– zakupu sprzętu ortopedycznego i protez;

– przejazdu osób bliskich na odwiedziny szpitalne;

– leczenia stomatologicznego (dotyczy ostrych stanów zapalnych i bólowych oraz sytuacji, w których uraz był następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową);

– zdobycia kwalifikacji do wykonywania innego zawodu (np. szkolenia zawodowe, korepetycje, kursy).

Zwrot kosztów leczenia od ubezpieczyciela przed rozpoczęciem rekonwalescencji

Częstym problemem osób poszkodowanych jest brak środków finansowych umożliwiających pokrycie wydatków za leczenie zaraz po wypadku. W takiej sytuacji można jednak wystąpić do towarzystwa ubezpieczeniowego o wypłatę potrzebnej kwoty „z góry”. Wniosek będzie zasadny, jeśli pokrzywdzony uprawdopodobni wystąpienie zakładanych kosztów poprzez przedłożenie rachunków bądź zaświadczeń. Dzięki temu można otrzymać świadczenie na leczenie operacyjne lub rehabilitację nawet wtedy, gdy faktycznie wydatki te nie zostały jeszcze poniesione.

Odzyskanie kosztów leczenia za kurację w prywatnych placówkach medycznych

Osoby, które doznały ciężkich obrażeń ciała wskutek wypadku, mogą korzystać z leczenia niefinansowanego ze środków publicznych. Towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie wypłacają świadczenia z tego tytułu, powołując się na możliwość korzystania ze świadczeń dostępnych w ramach NFZ. Warto jednak wiedzieć, że Sąd Najwyższy na wniosek Rzecznika Finansowego w 2016 roku podjął uchwałę, zgodnie z którą m.in. ze względu na problem z dostępnością, a często też niższą skutecznością leczenia refundowanego, poszkodowani w uzasadnionych sytuacjach mogą kurować się w prywatnych zakładach medycznych i rościć sobie prawo np. do odzyskania odszkodowania za zabieg chirurgiczny przeprowadzony w takiej placówce.

Odmowa wypłaty zwrotu kosztów leczenia nie jest decyzją ostateczną. Poszkodowany może złożyć odwołanie, a w przypadku braku skuteczności może wejść z ubezpieczycielem na drogę sądową.

Zobacz również:

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania: gdzie jej szukać i na czym polega?

Zaniżone odszkodowanie OC, czyli w jaki sposób ubezpieczyciele oszukują klientów?

Należy ci się zwrot kosztów za leczenie? Sprawdź jak możemy pomóc.
Mężczyzna podparty na kuli spaceruje po molo
Umów się na bezpłatną konsultację

Dowiedz się więcej w naszym poradniku