Miałeś wypadek w ciągu ostatnich 20lat?

Prawo do uzyskania roszczenia może się przedawnić. Jeżeli do tego dojdzie, nie będziesz mógł ubiegać się o swoje pieniądze, ponieważ minie za dużo czasu od zdarzenia. W przypadku odszkodowań za wypadki, Twoja sprawa może być aktualna nawet przez 20 lat. Przepisy chronią interes poszkodowanych, więc nawet jeśli zaczniesz odczuwać zdrowotne skutki wypadku kilka lat później, masz prawo walczyć o swoje pieniądze.

Dokładny czas, w jakim należy ubiegać się o odszkodowanie, zależy od okoliczności zdarzenia. Terminy przedawnienia reguluje kodeks cywilny. Zgodnie z jego treścią masz:

  • 3 lata na odzyskanie pieniędzy z roszczeń osobowych i majątkowych. Czas ten liczony jest od dnia, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i ubezpieczycielu lub osobie zobowiązanej do jej naprawienia. O odszkodowanie możesz ubiegać się najpóźniej do 10 lat od dnia nieszczęśliwego zdarzenia, np. wypadku komunikacyjnego.
  • 20 lat, aby otrzymać odszkodowanie za szkody z przestępstwa. Okres ten liczony jest od dnia wypadku w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, jeżeli nieszczęśliwe zdarzenie było skutkiem zbrodni. Po drugie, gdy nie zidentyfikowano sprawcy, a zdarzenia pozwalają przypuszczać, że doszło do popełnienia przestępstwa.
  • Jeżeli jako dziecko straciłeś w wypadku bliską osobę lub sam byłeś osobą poszkodowaną, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie aż do ukończenia 20. roku życia. Przepisy prawne mówią o 2 latach liczonych od dnia uzyskania pełnoletności bez względu na to, czy szkoda była efektem przestępstwa czy nie.

Odszkodowanie wypłaca zakład ubezpieczeń, w którym sprawca ma aktualną polisę OC. Jeżeli winny zdarzenia zbiegł z miejsca wypadku lub nie ma opłaconego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, pieniądze wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wniosek o odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie po stracie bliskich w wypadku trzeba złożyć samodzielnie lub korzystając ze wsparcia naszych specjalistów. Pełnomocnicy EuCO od wielu lat reprezentują interesy poszkodowanych. Dzięki ich wsparciu i indywidualnie przygotowanej strategii działania, kwoty świadczeń są nawet kilkukrotnie wyższe, a sam proces dochodzenia pieniędzy krótszy i mniej nerwowy.

Nie wiesz czy zaraz nie przedawni się Twoja sprawa?

Skontaktuj się z nami jak najszybciej, a bezpłatnie sprawdzimy, czy Należy Ci się odszkodowanie