Loading...

Błąd medyczny

Błąd medyczny to nieprawidłowe działanie lekarzy, dentystów, pielęgniarek i ratowników medycznych. Może nim być m.in. zła diagnoza, zastosowanie niewłaściwego leczenia, przeprowadzenie niedokładnego wywiadu lekarskiego lub niespełnienie wymogów sanitarnych. Błąd lekarski może być nieumyślnym działaniem spowodowanym nieostrożnym postępowaniem bądź nieuwagą pracowników służby zdrowia. Rekompensata finansowa przysługuje każdej osobie, która doznała rozstroju zdrowia lub straciła członka rodziny wskutek niewłaściwych działań personelu medycznego. W przypadku uzasadnionych podejrzeń działania na szkodę pacjenta, poszkodowany może wystosować prywatny akt oskarżenia i ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny. Wysokość świadczenia zależy od charakteru i intensywności doznanych cierpień.

Zła diagnoza lekarska, niewłaściwe leczenie, niedokładny wywiad lekarski lub niespełnienie wymogów sanitarnych. To wszystko błędy medyczne, za które należy się odszkodowanie.
Mężczyzna z nogą w gipsie rozmawia z pielęgniarką
Umów się na bezpłatną konsultację

Dowiedz się więcej w naszym poradniku