Loading...

nasze-historie

Wypadek samochodowy i śmierć bliskiej osoby – kiedy przysługuje odszkodowanie?

Śmierć bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym daje nam prawo ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Są to pieniężne formy rekompensaty, które mają załagodzić cierpienia i zapewnić stabilną sytuację materialną na najbliższą przyszłość. Należą do nich m.in. renta alimentacyjna i odszkodowanie od utraconego dochodu.

Odszkodowanie za śmierć bliskiego wskutek wypadku drogowego przysługuje przede wszystkim członkom najbliższej rodziny: dzieciom, małżonkom, rodzicom, dziadkom i wnukom. O roszczenie możemy ubiegać się także wtedy, gdy łączyła nas ze zmarłym więź emocjonalna, np. byliśmy w związku konkubenckim.

Kto wypłaca odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym?

W sytuacji, gdy ktoś z naszych bliskich stał się ofiarą wypadku komunikacyjnego, możemy ubiegać się o pieniądze od zakładu ubezpieczeniowego, w którym sprawca wypadku miał wykupioną polisę. Warto wiedzieć, że brak OC nie oznacza braku wypłaty odszkodowania. W takim przypadku roszczenie zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Śmierć bliskiej osoby w wypadku – jakie odszkodowanie może dostać rodzina sprawcy? 

Utrata bliskiej osoby wskutek wypadku komunikacyjnego jest sytuacją, która daje prawa do różnych rodzajów rekompensat pieniężnych krewnym zmarłego. Poszkodowani mogą ubiegać się o świadczenia takie jak:

Zadośćuczynienie. Ma łagodzić cierpienie psychiczne i pustkę, jakiej doświadczyliśmy w wyniku utraty bliskiego. To świadczenie jednorazowe, kalkulowane w oparciu o stopień pokrewieństwa bądź więzi łączące zmarłego i poszkodowanych. 

Zwrot kosztów pogrzebu i leczenia. Należy nam się wtedy, gdy zmarły trafił po wypadku do szpitala, a celem jego hospitalizacji było ratowanie życia. Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest jednorazowo. Pokrywa takie koszty, jak np.: postawienie nagrobka, koszty ceremonii, usługi transportowe itd.

Odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu. Podstawą wystąpienia o zasiłek jest pogorszenie się sytuacji finansowej, spowodowane brakiem zarobków zmarłego. Jest to świadczenie wyrównawcze, a jego przyznanie wymaga przedłożenia odpowiednich dokumentów (np. umowy o pracę). Prawo do tej rekompensaty mamy także wtedy, gdy ofiara wypadku miała wkład niematerialny w nasze życie, np. zajmowała się wychowaniem dzieci.

Renta alimentacyjna. Jest specyficznym rodzajem świadczenia, które – zależnie od naszych predyspozycji – może być wypłacane jednorazowo lub w każdym miesiącu. Prawo ubiegania się o rentę alimentacyjną mają osoby, które były na stałym utrzymaniu zmarłego (dostawały od niej środki do życia lub alimenty).  

Formy rekompensat pieniężnych umożliwiają godne życie w nowej i trudnej rzeczywistości. Pozwalają otrząsnąć się po bolesnych doświadczeniach i zadbać o lepszą przyszłość. Nawet jeżeli nie czujemy się na siłach, by samodzielnie walczyć o swoje prawa, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Pełnomocnicy kancelarii odszkodowawczej pomogą nam uzyskać pieniądze po wypadku, nawet gdy szkoda miała miejsce wiele lat temu.

Zobacz również:

Śmierć babci lub dziadka – co przysługuje wnukom i jak ubiegać się o należne pieniądze?

Alkohol, brak prawa jazdy lub polisy OC pojazdu a prawo do wypłaty odszkodowania

Miałeś wypadek? Sprawdź jak możemy ci pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację